Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GLOCAL GOTLAND Regionalt nätverk för lokal och global samverkan Skola-Näringsliv Uppdaterad 041013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GLOCAL GOTLAND Regionalt nätverk för lokal och global samverkan Skola-Näringsliv Uppdaterad 041013."— Presentationens avskrift:

1 GLOCAL GOTLAND Regionalt nätverk för lokal och global samverkan Skola-Näringsliv Uppdaterad 041013

2

3 Visionen Skolan som kulturmötesplats Främja/Stärka företagsamhet Autentiskt lärande Verkligheten styr ämnen och teman - inte tvärtom Vikänsla - allas delaktighet Förståelse- och attitydpåverkan ”Glocal” samverkan i nätverk

4 Uppdraget Sammanföra skola, näringsliv och närsamhälle för ömsesidig nytta och glädje Ta vara på materiella och mänskliga resurser i lokalsamhället Öka kontakterna mellan skola-närsamhälle Autentisk lärande metodik och pedagogik Stimulera till internationell samverkan i EU-projekt/andra projekt

5 Stöd Regionalt utvecklingsprogram (RUP) Näringslivsutvecklingsprogram (NUP) Skolplanen 2004-2006 Policyprogram Skola-Arbetsliv Regionalt partnerskap Skola- Arbetsliv Lokala Arbetsgrupper

6 Skolplanen - Ledstjärna Verksamheten skall vara till nytta och glädje för alla barn, elever och vuxenstuderande Den skall präglas av delaktighet, respekt och kvalitet där allas lika värde, rätt till kunskap och egen utveckling skall stå i centrum.

7 Skolplanen – Inriktningsmål Lust att lära Goda kunskaper och färdigheter Språket, språklig medvetenhet och god läsförmåga Fantasi, nyfikenhet och lust att skapa Engagemang i närsamhälle och internationellt i omvärlden Förskolans pedagogik med leken som grund ska påverka skolan Entreprenörskap och företagsamhet stimuleras för samverkan mellan skola, arbetsliv och samhälle

8 Policyprogram skola-arbetsliv Följa upp Utvärdera Dokumentera Redovisa

9 Syfte Främja skolutveckling genom samarbete med näringsliv och utbildningsanordnare på Gotland Närma skola och arbetsliv till varandra Främja tillägnade av ny kunskap Utveckla skolan till en kulturmötesplats Stimulera internationalisering Samverka i nätverk

10 Skolan mitt i byn Läromedlet runt hörnet Tidningen Företaget Snickeriet Kyrkan Affären Verkstaden Rökeriet Bibliotek Växthuset Föräldrar Caféet Idrottsför. Gotland Vaasa Hillerød Suffolk Galway Norrbotten (Telemark) B7 Islands Gotland Rügen Åland Saaremaa Hiiumaa Öland Bornholm KOMMUN Gotland Leksand Forshaga Haninge Gävle Framtidens skola AB Individanpassad Skola Nätverk Cocktail Skolverkets nätverksgrupp

11 Mål Samverkansformer skola-arbetsliv- närsamhälle ska kontinuerligt utvecklas på alla lokala nivåer (skola-socken) Naturliga och vardagliga mötesplatser skola-arbetsliv ska skapas Sprida information om ”Goda Exempel” Öka kunskapen om varandras struktur och verksamhet (Skola-arbetsliv) Inspireras av befintliga internationella och nationella nätverk - skapa kontakter och erfarenheter – GEBP-projektet mfl

12 Hur? Bygga på barns/ungdomars naturliga kreativitet och företagsamhet Ta tillvara närsamhällets erfarenheter, kunskaper och vilja att samarbeta med skolan Koppla skolans arbete till närsamhället Engagera sig i befintliga lokala/regionala, nationella och internationella nätverk

13 Aktiviteter - Verktyg Folder Web-sida Fortbildning och praktik Nätverksmöten Goda exempel presenteras/sprides Studie- och Yrkesmässa, Framtid Gotland Utmärkelser ( Skolor-Företag-Organisationer ) Video konferenser (Lövsta Learning centre) Mentorskap Ung Företagsamhet/Finn Upp/Plankton/ Snilleblixtarna

14 PARTNERSKAPSKOLA-ARBETSLIV GOTLAND 2004 PARTNERSKAPSKOLA-ARBETSLIV BUFBUF Svenskt Näringsliv FRFR TCO-rådTCO-råd SACOSACO ALMIALMI LRFLRF LänsstyrelseLänsstyrelse LO-distriktLO-distrikt RUERUE Lövsta Utv Centrum Samordning och beslutsunderlag Lars Danielson/ Jörgen Jonsson Högskolan

15 Partnerskap Skola-Arbetsliv Ledamöter BUF Lars Danielson (ordförande), Jörgen Jonsson (samordnare), Anna-Lena Ahnell, Anders Gardelin,Stellan Moon Sv. NäringslivEwa Wetterdal, Göran Nygren FRGösta Hjort TCO-rådInger Seffers, Jonas Helledaij SACOSverker Lanner LO-distriktTommy Gardell, Hanna Lehnholm ALMIMonica Johansson RUEKalle Löwenberg Länsstyrelse Kjell Norman, Peranders Sandström LRFJan Ekdahl, Stig Petterson, Lövsta Utv CLennart Blom, Lennart K Persson Högskolan Rickard Elgan

16 Syfte-Åtaganden Partnerskapet inrättas för att följa och stödja lokala initiativ. Däri ligger att sprida information (Goda exempel), inspirera och stimulera till forskning och utvecklingsprojekt samt årligen ansvara för en ”regional konferens” skola - arbetsliv och Studie- och Yrkesmässa, Framtid Gotland

17 Operativt Nätverk Lokala arbetsgrupper Skola-Närsamhälle utvecklas över hela Gotland

18 Arbetsgrupper 1-10 Gy-skolor Arbetsgrpper X Arbetsgrupper 1-2 Visby Arbetsgrupper 1-3 Nordöstra Arbetsgrupper 1-3 Klinte/Sudret

19 Arbetsgrupper 1-3 (Nordöstra) - möjliga intressenter Nordöstra BUD (Slite-Fårösund/Roma)/Skolråd Studie- och Yrkesvägledare UNG Forum Roma Företag (större) LRF lokalförening Sockenutvecklingsgrupper Lärcentra Kustparken Lövsta Landsbygdsutvecklingscentrum

20 Arbetsgrupper 1-2 (Visby) - Möjliga intressenter Visby BUD Studie- och Yrkesvägledare Skolråd Företag (Större) Branscher Företag (mindre)

21 Arbetsgrupper ca 10 (Gy-skolan) - Möjliga intressenter Gymnasieskolor (5 rektorsområden) Studie- och Yrkesvägledare Programråd (inkl fackliga org) Lernia Branscher/Branschråd (inkl fackliga organisationer) Företag (större) Företag (mindre)

22 Arbetsgrupper 1-3 (Klinte-Sudret) - Möjliga intressenter Klinte-Sudret BUD Studie- och Yrkesvägledare SNU/HNI/Klinte Företagarförening Företag (större) LRF lokalförening Sockenutvecklingsgrupper Lärcentra Företag (mindre)

23 Andra möjliga samverkande intressenter och medfinansiärer Nutek/Almi Skolverket Leader + Kommunförbundet Östersjösatsningen Utbildnings-/Näringsdepartementet Attraktiv skola Samverkande nätverk (Skolverket, Näsvis, Community School) Nordiska Ministerrådet

24 Fördelar - Skola Möjliggöra för att alla ungdomar når maximal kapacitet får en bra start och förberedelse inför vuxenlivet Uppmuntrar/Stimulerar barn och ungdomar till framsteg av färdigheter, personlig utveckling och förståelse Uppmuntrar/Stimulerar lärare till nya erfarenheter av alternativa arbetsplatser Bygga stabila grunder för framtida karriärer för ungdomar och vuxna

25 Fördelar - Företag/Samhälle Erbjuda arbetsgivare medverkan av intresserade, företagsamma, välpreparerade och välutbildade ungdomar på deras arbetsplats Ge företag och samhälle att påverka attityder och ge medvetenhet om företagens och samhällets behov och villkor Dra nytta av skolan som samhällsresurs och opinionsbildare Visa upp goda gotländska utmaningar/exempel på företagsamhet/företagande Hålla sig välinformerad och uppdaterad om skolans arbetssätt och utveckling

26 Ömsesidiga ”vinster” Skolans samverkan med Företag och Närsamhälle för med sig ett relevant och realistiskt lärande in i det framtida arbetslivet och berikar därmed barns och ungdomars skolgång och lärprocess.

27 Förväntat resultat Mobilisering av mänskliga resurser och kulturvärden (Delaktighet-Uppmuntran) Kreativ och aktiv utveckling Vinna - Vinn perspektiv Engagemang Nerifrån - Upp perspektiv Lokal utveckling Omvärldsorientering Företagsutveckling-Stärkt lokalt företagande Syns man-finns man (bättre marknadsföring)

28 Samband Regionalt - Internationellt Partnerskap skola-arbetsliv Gotland (Glocal Gotland) Operativt nätverk med arbetsgrupper runt om på Gotland Nätverken bygger på parternas egeninsats Ansökan vid Växtkraft Mål 3 (nätv.uppbyggn.) Mål 2 och Leader + Attraktiv kola yEAC-projektet B7-Islands Youthstart Prevent Transnationellt Nätverk inom Leonardoprogrammet:

29 Hem-sidor www.gotland.se/glocalgotland www.gebp.net

30 Samordnare: Jörgen Jonsson Barn- och Utbildningsförvaltningen Söderväg 2A, 621 82 Visby Tele +46 498 269552 Fax +46 498 203545 E-mail: jorgen.jonsson@buf.gotland.se


Ladda ner ppt "GLOCAL GOTLAND Regionalt nätverk för lokal och global samverkan Skola-Näringsliv Uppdaterad 041013."

Liknande presentationer


Google-annonser