Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klient- och närståendeutbildning Stöd till barn och syskon Kognitivt- beteendeinriktat familjearbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klient- och närståendeutbildning Stöd till barn och syskon Kognitivt- beteendeinriktat familjearbete."— Presentationens avskrift:

1 Klient- och närståendeutbildning Stöd till barn och syskon Kognitivt- beteendeinriktat familjearbete

2  6.6 Samarbete med närstående […] Närstående ska erbjudas information eller utbildning gällande diagnos och behandlingsformer. Sådan information eller utbildning bör ges i första hand till patient och närstående tillsammans (enskilt eller i grupp)

3  6.7 Psykopedagogiska insatser Ges i grupp eller individuellt om det ej finns underlag till grupp Information Stress-sårbarhetsmodellen Modeller för problemlösning Medicineringens för- och nackdelar Tidiga tecken och kunna förhindra återfall i maniskt eller depressivt skov Dygnsrytm och rutiner

4  Bipolär sjukdom  10 patienter (alla kvinnor)  8 anhöriga  7 utbildningstillfällen  Varje torsdag mellan kl 18:00 – 20:00  45 minuter föreläsning  Cirka 30 minuter fika  45 minuter erfarenhetsutbyte

5  Träff 1: Vad innebär bipolär sjukdom? Orsaksteorier, symtom, prognos, utredning Föreläsare: Kerstin Stahl  Träff 2: Psykologisk behandling, läkemedelsbehandling Föreläsare: Konstantinos Iliopoulos, Britt-Mari, Michaela  Träff 3: Förebyggande av återfall Föreläsare: Britt-Mari, Michaela

6  Träff 4: Känslomässiga klimatet i familjen Föreläsare: Britt-Mari och Michaela  Träff 5: Presentation av slutenvårdens organisation och verksamhet Delaktighet och valmöjligheter Föreläsare: Thomas Fröde  Träff 6: Vad säger Hälso- och Sjukvårdslagen om LPT? Sekretess, journal, patienträttigheter Föreläsare: Thomas Fröde

7  Träff 7: Anhörigföreningen Brukareorganisation Föreläsare: Katarina Grimm, Balans

8  Utvärdering ska ske den 19 juni 2014 tillsammans med Susanne Boman, Margareta Tauberman, Åsa Magnil och intresserade föreläsare  Men vi kan redan idag konstatera att gruppen har varit stabilt  det kom positiv feed-back från deltagare  det är väldigt roligt

9  Nästa kurs om bipolär sjukdom blir under hösten 2014 (det finns redan 10 intresserade patienter)  Kontinuerlig fortsättning: Ångestdiagnoser, under våren 2015 Depressionsdiagnoser, under hösten 2015  Nätverk i Värmland  Kognitivt beteendeinriktat familjearbete

10  Mål: Familjens kompetens Familjens autonomi

11  Familjen är samarbetspartner  Behovsstyrd  Tre delmoment: Presentation av intervention och samarbete Inventering Intervention  Intervention: Kommunikation Uttrycka negativa tankar och känslor Problemlösning i 6 steg

12


Ladda ner ppt "Klient- och närståendeutbildning Stöd till barn och syskon Kognitivt- beteendeinriktat familjearbete."

Liknande presentationer


Google-annonser