Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ramverk och befattningsbeskrivning för organisationen kring HIK P99 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ramverk och befattningsbeskrivning för organisationen kring HIK P99 2012."— Presentationens avskrift:

1 Ramverk och befattningsbeskrivning för organisationen kring HIK P99 2012

2 Bakgrund Ett fantastiskt gott jobb har gjorts med laget ur tränings- och utvecklingssynpunkt fram till nu, alla har varit välkomna att delta utan ett ”elitistiskt urgallringstänkande” Den gångna säsongen har dock visat på ett blandat resultat och flera lag vi ”spelat skjortan” av som 7-mannalag kan bedömas haft en brantare utvecklingskurva uppåt an vi själva, vi blandare också extremt goda insatser med extrem dåliga… variationen upp-och ned är mycket stor Nu finns dock ett behov av att vässa fotbollsutövandet och ytterligare nivåanpassa träningar och matchspel…varför? - Både P97 och P98 i Hagby har lagts ner beroende på att spelare/tränare sökt en större utmaning genom att flytta till andra lag/föreningar, dessa funderingar finns nu även bland vissa spelare i HIK team 99, vi vill dock säkra lagets fortlevnad tom en Gothia Cup 2014 - Spelarna själv (dock inte alla?) vill nu ha en ökad utmaning med ännu mer ”professionalism” (högre krav) i fotbollsutövandet samt i materialet (väska, träningsoverall med tryck/sponsor etc )

3 Funktioner i Team 99 Lagledare 1st: förslag. vakant Huvudmaterialare 1st: förslag. vakant Huvudtränare 1st: förslag. Johan Sj Tränare 2st: förslag. Marco, Anders Ekonomiansvarig 1st: förslag. Benny Domaransvarig 1st:förslag. Helen L, Funktioner – övriga behov Materialare 1-2st:förslag. 2 x vakant Marknadsans./Sponsring 1-2st: förslag. 2 x vakant Föräldraråd 3-5st:förslag. 5 x vakant Kioskansvarig 1st: förslag. vakant Cupansvarig 1-2st:förslag. 2 x vakant

4 Lagledare - Ansvar mot HAGBY Ansvarar för organisation, mot HIK att kommunikation med kansliet följer HIK’s riktlinjer Licensregistrering av spelare i FOGIS. Anmälan till seriespel Närvarorapportering (1 Juli & 1 Jan), verksamhetsberättelse (årligen), försäkringsuppgifter Deltagande vid HIK ledarmöten - Ansvar mot Teamet Huvudkontakt för laget, administration kring seriespel, kontaktuppgifter Deltar ”vid bänken” under match (Ej Coachning av laget) Social kontakt med spelarna, föräldramöte minst 2 ggr /år Uppdatera hemsida med information om matchlokalisation vid bortamatch - Team 99 tillägg: Ansvarar för dialog med huvudtränare och tränarnas val av cuper och träningsmatcher och att dialogen med föräldrar förs på ett konstruktivt och väl förberett sätt Fånga upp t.ex. minskad träningsnärvaro genom att kontakta föräldrarna och undersöka orsak

5 Huvudmaterialansvarig Ansvar mot laget: ”Äger” omklädningsrum och förråd/bod. Ser till att material inte glöms kvar samt att material kommer in i bod efter träning Stor närvaro och stor tillgänglighet för lag och tränare (minst en materialare ska närvara på träning) Mest kontakt med laget (kommer först och går sist) Rollen karaktäriseras av: ”Psykolog/Vuxen, Pappa/Mamma, Läraren, Skadeförebyggare, Doktor” – träffar spelarna oftast Ansvarar för samlade inköp Ansvarar för ordning i och städning av omklädningsrum Ansvarar för allt av lagets material och att detta packas vid bortamatcher (t ex reservställ, sjukväska, bollar, västar, koner) Ansvarar för att alla har träningströjor eller väst. ”Vid bänken” under matcher (Ej coachning av laget) och vid träning Ansvar mot HIK: Kvitterar och ansvarar för material som tillhandahålls, inventerar Budgeterar materialinköp-är kontakt mot HIK materialansvarig (fn Bosse Söderlund P00) Team 99 tillägg: Ansvarar för att bod öppnas senast 15 min före träning och låses efter träning och match. (schema görs upp inom Materialargruppen) Ansvarar för att bollar/västar/koner/sjukväska/målburar mm hämtas vid träning. (Tar info från träningsplan om behov för dagens träning)

6 Materialansvarig Ansvar mot laget: ”Äger” omklädningsrum och förråd/bod. Ser till att material inte glöms kvar samt att material kommer in i bod efter träning Stor närvaro och stor tillgänglighet för lag och tränare (minst en materialans. ska närvara på träning) Mest kontakt med laget (kommer först och går sist) Rollen karaktäriseras av: ”Psykolog/Vuxen, Pappa/Mamma, Läraren, Skadeförebyggare, Doktor” – träffar spelarna oftast Ansvarar för ordning i och städning av omklädningsrum Ansvar mot HIK: Kvitterar och ansvarar för material som tillhandahålls, inventerar Team 99 tillägg: Ansvarar för att bod öppnas senast 15 min före träning och låses efter träning och match. (schema görs upp inom Materialargruppen) Ansvarar för att bollar/västar/koner/sjukväska/målburar mm hämtas vid träning. (Tar info från träningsplan om behov för dagens träning)

7 Huvudtränare Ansvar mot laget: Planera träningsmoment, på och utanför (fys, teori) fotbollsplanen i samverkan med övriga tränare Utvärdera spelarkompetens Tar ut lag (kallar via hemsida) i samråd med övriga tränare ev deligat till ass.tränare till matcher och cuper. Planera träningsmatcher Ansvara för uppförande på planen (Regelverket) vid match & träning Utvärdera verksamheten tillsammans med övriga tränare löpande Att kvartssamtal hålls (från P13) individuellt med varje spelare Ansvar mot HIK Inneha kompetensprofil enligt handbok. Delta i tränarråd och träningsplaneringsmöten-internt inom P99 i första hand men även söka samarbete med P00 Följande av Ramverket, HIK’s intentioner Ansvar för bredd & elittänkande Utvecklande av träningsinnehåll och den röda tråden inom HIK samt enligt Team99s vision och mål. Rapportera matchresultat i FOGIS Team 99 tillägg Löpande Utvärdering med övriga tränare

8 Huvudtränare forts. Team 99 tillägg ca 90% av träningarna kommer att vara på vardagstider säsongen 2012. - Tränare i Team99 ska ha stor närvaro och närvara på minst 65% av vardagsträningarna för att få nödvändig kontinuitet och utveckling av spelarna och tränargruppen. BAS 2 kurs krävs enligt fotbollförbundet och HIK för att träna U13 Medverka i uppstartsläger/övriga läger tillsammans med övriga tränare och lagledare. Klargöra kraven till HIK om att träning och match ska få ske på A-plan någon gång under säsongen

9 Assisterandetränare Ansvar mot laget: Planera träningsmoment, på och utanför (fys, teori) fotbollsplanen i samverkan med övriga tränare inom dedikerat uppdrag tex målvaktsträningsansvar. Utvärdera spelarkompetens tillsammans med huvudtränare. Ta ut lag i samråd med övriga tränare till match och cup Ansvara för uppförande på planen (Regelverket) vid match & träning Utvärdera verksamheten tillsammans med övriga tränare löpande Medverka i kvartssamtal individuellt med varje spelare Ansvar mot HIK Inneha kompetensprofil Delta i tränarråd och träningsplaneringsmöten- Team 99 Följande av Ramverket, HIK’s intentioner Utvecklande av träningsinnehåll Närvarouppföljning enligt närvarorapporteringsmall. Team 99 tillägg Löpande Utvärdering med övriga tränare

10 Assisterandetränare forts. Team 99 tillägg ca 90% av träningarna kommer att vara på vardagstider säsongen 2012. - Tränare i Team99 ska ha stor närvaro och närvara på minst 50% av vardagsträningarna för att få nödvändig kontinuitet och utveckling av spelarna och tränargruppen. BAS 2 kurs krävs enligt fotbollförbundet och HIK för att träna U13 Medverka i uppstartsläger/övriga läger tillsammans med övriga tränare och lagledare.

11 Marknadsansvarig/Sponsring Ansvar: Följer HIK direktiv och föreningsövergripande samarbetsavtal Koordinering av marknadsfrågor med föreningen Ansvarar med övriga marknadsansvariga inom föreningen för prissättning vid reklamförsäljning (cuper) Ingår i HIK ev. marknadskommitté och deltager vid möten Team 99 tillägg: Ansvarar för att arbetet med att få in medel till Teamet drivs på ett kraftfullt och ansvarsfullt sätt – drivande i att föreslå och koordinera aktiviteter Tillsätter lämpliga ansvariga att bedriva arbetet med att få in medel/ordna sponsorer/tryck på tröjor, träningsoveraller etc Håller dialog med föräldrarna kring alla projekt för att få in medel Tar mha lämpliga leverantörer fram profilprodukter till teamet (väska, ryggsäck, handduk, träningströja, T-shirt, tränings väst etc)

12 Kioskansvarig Ansvar: Ansvar för schema vid kioskansvar och att det kommuniceras ut via mail och på hemsida. Övergripande ansvar för kioskverksamheten tilldelade veckor dvs kontaktperson vid ev frågor Representerar vid ev. kioskkommitténs möten Team 99 tillägg: Ansvarar för att kommunikation fungerar med samtliga inblandade för ovanstående ansvarsområden

13 Ekonomiansvarig Ansvar mot laget: Redovisning och ekonomi sköts enligt HIK riktlinjer ( tex medlems och deltagaravgifter) Ombesörjer fakturering av sponsoravtal Betalar för anmälda cuper. Säkerställer att laget reglerar de krediter HIK gett Upprättar resultaträkning/bokslut för avslutad säsong, skickar till föreningens ekonomiansvarige Ansvar mot HIK: Ekonomin hanteras enligt HIK riktlinjer Anmäler de familjer där delbetalning skall tillämpas (konfidentiellt) Säkerställer att fakturering av sponsring sker enlig centralt framtagen lista Säkerställer att skattesatser avseende reklam hanteras korrekt Reglerar krediter mot HIK fortlöpande Deltar i ev. ekonomikommitté möten Bistår övriga funktioner i de fall brott mot reglerna som drabbar annan eller föreningen noteras Team 99 tillägg: Regelbundet informerar lagledare/huvudmaterialare om teamets ekonomi Kontrollerar att HIK kansli hanterar redovisningen på riktigt sätt – i allt väsentligt Meddelar HIK styrelse om budget för tränarutbildning de kommande åren.

14 Domaransvarig Ansvar mot laget: Verifiera att uttagen domare (av HIK domaransvarig) kommer till match Kalla domare om sådan saknas. Kontrollera på matchdag att domare finns. Ansvar mot HIK: Uttagning av domare sker enligt HIK riktlinjer Team 99 tillägg: Meddela huvudtränare vilken domare det är och att det är bekräftat att han/hon kommer.

15 CUPansvarig Ansvar mot laget: Tar in information om cuper som ligger i lagets intresseområde. Omfattning, kostnad mm Ger förslag på cuper så att det kan koordineras med seriespel (ev flytt av matcher, lagledarans.) Anmäler till cup och meddelar ekonomiansvarig om att betalning ska ske. Team 99 tillägg: Skickar information om kommande cup till huvudtränare

16 Föräldraråd Jobbar för att skapa bra stämning runt laget tillsammans med huvudtränaren och lagledaren Minst en aktivitet för spelarna och en för föräldrarna utanför fotbollen per säsong Föräldrar Ska läsa och ställa upp på HIK och Team99 krav Det som Marknadsansvarig/gruppen tar fram som ska säljas inom laget ska också alla ställa upp på att sälja (alt. friköp). Förslag kanaliseras via marknadsansvarig. Alla föräldrar jobbar aktivt för att få in sponsorer till Team99 Meddela frånvaro på träning till huvudtränare(SMS 070-565 26 57) Svarar på kallelse (match eller cup) senast två dagar efter uttagning Meddela frånvaro till match till ansvarig tränare ASAP.

17 Ledare generellt Alla ledare i Team99 ska visa stort engagemang för uppgiften men ändå ha distans till vad vi håller på med Laget går före jaget och sitt eget barn Vi är inte Pappa/Mamma utan ledare till ALLA barn under våra aktiviteter Ledarna är där pga. barnen. Inte pga. sitt eget intresse/utv. Kunna och följa HIK Handbok och Team99s riktlinjer/regler. Både som ledare och förälder Alla grupper (material, tränare, lagledare, föräldraråd) ska ha minst två protokollförda möten per säsong.


Ladda ner ppt "Ramverk och befattningsbeskrivning för organisationen kring HIK P99 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser