Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 1 Upplopp och andra hot ur kollektivt beteende skall förutses! Hur?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 1 Upplopp och andra hot ur kollektivt beteende skall förutses! Hur?"— Presentationens avskrift:

1 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 1 Upplopp och andra hot ur kollektivt beteende skall förutses! Hur?

2 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 2 FOI-projekt 2003 … 2006 Beslutsstöd vid internationella operationer Tidig förvarning om upplopp – exempel på fallbaserat lärande i underrättelseprocessen Michael Malm, Göran Neider, FOI Peter Funk, Mälardalens Högskola referensgrupp: CS2, COS ur KS09

3 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 3 Resultat – tidig förvarning kunskap - ökas via erfarenheter insamla och återanvänd erfarenheter lokalt bearbeta erfarenheter lokalt + centralt utbildning FOI bidrar arbetsmetodik, verktyg informationsstruktur indikatorer – uppbyggnadsstöd - långsiktigt kunskap - ökas via erfarenheter insamla och återanvänd erfarenheter lokalt bearbeta erfarenheter lokalt + centralt utbildning FOI bidrar arbetsmetodik, verktyg informationsstruktur indikatorer – uppbyggnadsstöd - långsiktigt

4 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 4 Projekthistoria - val 2003-1* studier kollektivt beteende, beslutsmodeller 2004-02 fallbaserat lärande – inköp ReCall -04 upploppet i Caglavica => nytt fall -ht Peter Funk CBR-konsult 2005-02 FOI-rapport Kollektivt beteende och tidig förvarning (1584) 2005-05..12 Peter Funk CBR-konsult -08 åtkomst av Gul server från KS01-KS09 -10 CTA-kurs + intervju CS2 + COS -11 kundmöte vid ATK – UndSäkC/Utv 2006-02 Insamla, återanvända erfarenheter om upploppsförvarning (1886) -09 Erfarenhetsbaserad tidig förvarning om upploppshot (2041) BIO-prototyp Riot_Threat 2003-1* studier kollektivt beteende, beslutsmodeller 2004-02 fallbaserat lärande – inköp ReCall -04 upploppet i Caglavica => nytt fall -ht Peter Funk CBR-konsult 2005-02 FOI-rapport Kollektivt beteende och tidig förvarning (1584) 2005-05..12 Peter Funk CBR-konsult -08 åtkomst av Gul server från KS01-KS09 -10 CTA-kurs + intervju CS2 + COS -11 kundmöte vid ATK – UndSäkC/Utv 2006-02 Insamla, återanvända erfarenheter om upploppsförvarning (1886) -09 Erfarenhetsbaserad tidig förvarning om upploppshot (2041) BIO-prototyp Riot_Threat

5 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 5 Indikatorer

6 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 6 Exempel Paris 2005 - faser -Paris 2005-11 förspelutanförskap, gäng triggerbarn flyr, bränns ihjäl upplopp lokalt Clichy-sous-Bois motreaktion’..slödder..’ eskaleringveckor avklingarutmattning motivgäng

7 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 7 Exempel Paris’05 – KS09 - faser -Paris 2005-11Kosovo 2004-03 förspelutanförskap, gäng besvikelse, etniciteter triggerbarn flyr, bränns ihjäl barn flyr, drunknar upplopp lokalt Clichy-sous-Bois Mitrovica motreaktion’..slödder..’serbblockad eskaleringveckordagar avklingarutmattning’utrensning’ motivgängetniciteter Ex värdebegrepp: känslor, stämningar, påverkan – representation, likhet

8 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 8 Emergent Violent Conflicts Structural factors : Background conditions that form the pre-condition of crises situations. Accelerators : Feedback events that rapidly increase the level of significance of the most volatile of the general conditions. Triggers : Sudden events that act as catalysts igniting a crises or conflict. Source : CIFP

9 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 9 Examples of Event Indicators Arrest February 16 of four former KLA commanders An attempted attack on Minister Ethem Ceku on February 21. Nights of the fires celebration An explosives attack on the residence of President Ibrahim Rugova on March 12 Large amounts of explosives planted in the immediate vicinity of UNMIK head- quarters At about 8 p.m. March 15, unknown attackers fired from a car at an eighteen- year-old Serb. Blocking of the main highway (Pristina- Skopje) Three young Albanian children were said to have been chased into the Ibar river March 16. On March 16 war associations organized widespread demonstrations Arrest February 16 of four former KLA commanders An attempted attack on Minister Ethem Ceku on February 21. Nights of the fires celebration An explosives attack on the residence of President Ibrahim Rugova on March 12 Large amounts of explosives planted in the immediate vicinity of UNMIK head- quarters At about 8 p.m. March 15, unknown attackers fired from a car at an eighteen- year-old Serb. Blocking of the main highway (Pristina- Skopje) Three young Albanian children were said to have been chased into the Ibar river March 16. On March 16 war associations organized widespread demonstrations Closed schools Closed shops/restaurants Children throwing stones Chanting Snipers Dark glasses and faces covered with scarves The arrival of spring and first good weather Newspaper headlines: “UNMIK watch out there is gunpowder for you to” Cut out of water Aggressive graffiti Electricity cut off Ignored calls from local leaders to go home Forbidden symbols is shown openly Increased number of telephone calls Beatings Involvement of outsiders

10 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 10

11 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 11 Indikatorer under teman

12 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 12 Exempel från prototypen NYI

13 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 13 Intuitiv beslutsmodell

14 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 14 Igenkänningsbetonad beslutsmodell Känner jag igen situationen (analogier) Typsituation? individen väljer ett alternativ, mental simulering Fungerar det? Agera enligt val Ja ja Välj nytt alternativ Nej Hämta mer information om situationen Fritt från Gary Klein Nej mål (vad är möjligt?) prioriteringar indikatorer handlingsalternativ

15 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 15 CBR

16 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 16 Fallbaserat lärande (CBR) Case-Base Reasoning analogi-baserat identifiera, återanvända lösningar NÄR? komplext bristande individuella fall => beslut analogi-baserat identifiera, återanvända lösningar NÄR? komplext bristande individuella fall => beslut

17 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 17 CBR tillämpningsområden  underliggande modeller är  alltför komplexa  outforskade  kunskapen är för liten eller komplex  svag områdes teori  expert kunskaper svåra att hantera  beslut beror på individuella fall  juridik, medicin, ekonomi, teknik  underliggande modeller är  alltför komplexa  outforskade  kunskapen är för liten eller komplex  svag områdes teori  expert kunskaper svåra att hantera  beslut beror på individuella fall  juridik, medicin, ekonomi, teknik

18 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 18 CBR processen identifiera fallet - likhet välj det bästa - mått revidera föreslagen lösning, värdera inlärning (anpassa) (Aamodts 4 R) Data bas med fall Retrieve Reuse Revise Retain Lagra det nya fallet problem Omvärlds- kunskap

19 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 19 CBR –jämför händelser – likhetsberäkning (exempel)

20 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 20 Informations- och datastruktur

21 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 21 Observation – händelse - fall Observationer – ’fakta 7S, indikatorer Händelse – bedömning sammanhangspåverkan (hierarki), typer: behållare, jämförelseobjekt, reella, hypotetiska, härledda Fall – en utvald sekvens av händelser som berör ett utfall Observationer – ’fakta 7S, indikatorer Händelse – bedömning sammanhangspåverkan (hierarki), typer: behållare, jämförelseobjekt, reella, hypotetiska, härledda Fall – en utvald sekvens av händelser som berör ett utfall

22 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 22 KS09 exempel på observationer tid Attentat mot domsstol attentat attentat mot president blockad pamfletter upploppshantering – KFOR beslut – varför?! hätskare stämning - ökar studentdemonstrationer Olycka + propaganda = trigger Hög arbetslöshet Holkari löften KFOR ersätts med polis KFOR ersätts med polis Upplopp i Mitrovica Upplopp demonstration Serbnärvaro ökar dec jan feb mars

23 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 23 Observationer – händelse - fall Fall – utvald sekvens av händelser, anpassas Händelser - bedömningar Observationer – 7S + indikatorer H H O O O O O O O O O O O O O O O O O O H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H tid

24 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 24 Fallets behandlingscykel tid Utspelas S2 lagrar STEMP händelse stämning beslut utfall händelse stämning beslut utfall händelse stämning beslut utfall händelse stämning beslut utfall händelse Skapa fall lokalt STEMP händelse stämning beslut utfall händelse STEMP händelse stämning beslut utfall händelse STEMP+ Händelse+ händelse stämning beslut utfall händelse STEMP+ Händelse+ händelse stämning beslut utfall händelse Bearbeta lokalt, centralt Återanvänd av nästa S2 CBR-databas + system händelse Frågor om likhet Frågor om likhet tid Utspelas händelse stämning beslut utfall händelse stämning beslut utfall händelse

25 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 25 Likhetsberäkningar

26 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 26 Tidig förvarning ur erfarenheter Aktuell sök likhet i bibliotek ger 1.följd av händelser fall studera följder 2.händelse händelser ny eller igenkänd 3.viktig händelse händelser varning, sök fall 4.händelse händelser indatastöd 5.Indikator händelser indikatoruppbyggnad Aktuell sök likhet i bibliotek ger 1.följd av händelser fall studera följder 2.händelse händelser ny eller igenkänd 3.viktig händelse händelser varning, sök fall 4.händelse händelser indatastöd 5.Indikator händelser indikatoruppbyggnad nu fall biblioteksfall x x y y z z a a b b c c d d e e f f M M g g h h i i u u

27 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 27 Presentation av likhet mellan 3 fall

28 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 28 Presentation av ett liknande fall med viktsmarkering

29 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 29 Likhetsberäkning mellan händelser

30 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 30 Projektsummering

31 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 31 Fallens bearbetning indikatorer representation, likhetsmått påverkan, vikt (sammanhang, mått) bearbetning auktorisering - standardfall normalfall förhindrade hot (lyckad åtgärd) skapade fall (ideal) analys härledda, hypotetiska händelser indikatorer representation, likhetsmått påverkan, vikt (sammanhang, mått) bearbetning auktorisering - standardfall normalfall förhindrade hot (lyckad åtgärd) skapade fall (ideal) analys härledda, hypotetiska händelser

32 BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 32 Nytta kommunikation av erfarenheter insats organisatoriskt minne Lesson learned utbildning utveckling (simuleringsunderlag) kommunikation av erfarenheter insats organisatoriskt minne Lesson learned utbildning utveckling (simuleringsunderlag)


Ladda ner ppt "BIO: CBR-seminarium 2006-09-21 Göran Neider 1 Upplopp och andra hot ur kollektivt beteende skall förutses! Hur?"

Liknande presentationer


Google-annonser