Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KURSINTRODUKTION INFRASTRUKTUR, TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATION (7.5 HP) VT13: KGG210, KGG1EP, TUG220 Jerry Olsson Inst. för Ekonomi och Samhälle Avd. för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KURSINTRODUKTION INFRASTRUKTUR, TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATION (7.5 HP) VT13: KGG210, KGG1EP, TUG220 Jerry Olsson Inst. för Ekonomi och Samhälle Avd. för."— Presentationens avskrift:

1 KURSINTRODUKTION INFRASTRUKTUR, TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATION (7.5 HP) VT13: KGG210, KGG1EP, TUG220 Jerry Olsson Inst. för Ekonomi och Samhälle Avd. för kulturgeografi jerry.olsson@geography.gu.se Tel: 031-7864679

2 Moment 3. Infrastruktur, transporter och kommunikation Utgångspunkt: hur samhällets infrastrukturförsörjning med inriktning mot transporter och kommunikation har utvecklats och ’kommer’ att utvecklas Perspektiv: nationellt och internationellt, gods-/persontransporter Frågeställningar: Vad är transporter och transportinfrastruktur? Hur har dessa utvecklats i ett nationellt och internationellt perspektiv och vad betyder de för samhällsekonomins utveckling? Hur viktiga är infrastruktur och transporter som utvecklingsfaktorer i samhället?

3 TENTAMEN Salstenta – Ordinarie tenta: 29:e april, kl. 13:30–18:30, Folkets Hus, Järntorget – Omtenta: 3:e juni, kl. 8:00 – 13:00 Betygssättning – VG, G och U 75% av full poäng – VG 50 % av full poäng – G <50 % av full poäng – U

4 SCHEMA 15 föreläsningar 1 seminarie 2 gästföreläsningar = 7 föreläsningstimmar/vecka Medverkande Vissa lärare tillhandahåller PowerPoint före eller efter föreläsningen

5 SCHEMA OCH LITTERATURHÄNVISNING Dat.Tid Sal Form LärareBeskrivningLitteratur 25/38-10 E45 F JOKursintroduktion 25/313-16 E43 F JOGeografiska perspektiv på transporter IKnowles et al. kap. 1-2; Rodrigue et al. kap. 1-2 26/38-11 E45 F JOGeografiska perspektiv på transporter IIRodrigue et al. kap. 4-5; Knowles 3/48-10 E45 F JOTransportpolicyKnowles et al. kap. 5 3/413-15 D32 F ALTransporter, tillgänglighet och regional utveckling Knowles et al. kap. 6, 8; Rodrigue et al. kap. 7*; VG; GEC 4/49-11 E45 F ALNäringsliv, transporter och ekonomisk utvecklingKnowles kap. 8; EC; Larsson 4/413-15 E45 F EEMarkanvändning – individ - rörlighetNaess 5/49-11 E45 F BVMänniskors rörlighet och resvanorFrändberg et al. kap. 1-3 8/49-11 E45 F BVMänniskors rörlighet och kommunikationsvanor (IKT)Frändberg et al. kap. 4-6; Knowles et al. kap. 4, 11* 10/49-11 E43 F JOLogistikens/godsdistributionens transportgeografiKnowles et al. kap. 9-10; Hesse och Rodrigue 10/413-15 E45 F JOUrban-/stadslogistikAllen och Browne 15/49-11 D32 F JOTurism och transporterKnowles et al. kap. 12; Frändberg et al. kap. 4 15/413-15 E45 F JORörlighet i utvecklingsländerKnowles et al. kap. 13; Olsson; Gakenheimer 17/48-10 E45 F JOTransportsystemets övergripande miljöeffekterKnowles et al. kap. 3; Rodrigue et al. kap. 8 19/49-11 E45 Sem JODiskussion om kursens innehåll All ovan litteratur + annorstädes inhämtad kunskap 22/49-11 E45 Gf MOLTrafikkontoret Göteborgs Stad 22/413-15 E45 Gf MJTrafikkontoret Göteborgs Stad 29/4 13:30– 18:30 Folkets Hus Tentamen 3/68-13 Omtentamen

6 LÄRARE OCH GÄSTFÖRELÄSARE ALAnders LarssonInst. för Ekonomi och Samhälle, Avd. för kulturgeografi BVBertil VilhelmsonInst. för Ekonomi och Samhälle, Avd. för kulturgeografi EEErik ElldérInst. för Ekonomi och Samhälle, Avd. för kulturgeografi JOJerry OlssonInst. för Ekonomi och Samhälle, Avd. för kulturgeografi MJMagnus JäderbergTrafikkontoret, Göteborgs Stad MOLMats-Ola LarssonTrafikkontoret, Göteborgs Stad

7 KURSLITTERATUR Allen, J., Browne, M. 2010. Sustainability strategies for city logistics. In: McKinnon, A., Cullinane, S., Browne, M., Whiteing, A. (Eds.) Green logistics. KoganPage: London. 20 sidor. EC 2009. A sustainable future for transport. European Commission: Luxembourg. http://ec.europa.eu/transport/publications/doc/2009_future_of_transport_en.pdf 32 sidor. http://ec.europa.eu/transport/publications/doc/2009_future_of_transport_en.pdf Elldér, E. (forthcoming). Trends in the relative significance of place and individual on the distance between home and work in Sweden 1990–2010: a multilevel modeling analysis. 18 sidor. Elldér, E., Gil Sola, A., Larsson, A. 2012. Featured graphic: Spatial inequality and workplace accessibility: the case of a major hospital in Göteborg, Sweden. Environment and Planning A 44: 2295-2297 http://www.envplan.com/openaccess/a44627.pdf 3 sidor. http://www.envplan.com/openaccess/a44627.pdf Frändberg L., Thulin E., Vilhelmson, B. 2005. Rörlighetens omvandling: om resor och virtuell kommunikation. Mönster, drivkrafter, gränser. Studentlitteratur: Lund. 120 sidor. Gakenheimer, R. 1999. Urban mobility in the developing world. Transportation Research Part A 33: 671– 689. http://ac.els-cdn.com/S0965856499000051/1-s2.0-S0965856499000051-main.pdf?_tid=00cd6784- 767d-11e2-ae45-00000aab0f02&acdnat=1360829183_e0b59122ebdbfeb42473affc7598edd9 19 sidor.http://ac.els-cdn.com/S0965856499000051/1-s2.0-S0965856499000051-main.pdf?_tid=00cd6784- 767d-11e2-ae45-00000aab0f02&acdnat=1360829183_e0b59122ebdbfeb42473affc7598edd9 Hesse, M., Rodrigue, J-P. 2004. The transport geography of logistics and freight distribution. J.of Transport Geography 12:171–184. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692303000772 14 sidor.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692303000772 Knowles, R. 2006. Transport shaping space: differential collapse in time-space. J. of Transport Geography 14:407–425. http://ac.els-cdn.com/S0966692306000718/1-s2.0-S0966692306000718- main.pdf?_tid=d1699d80-7750-11e2-9344- 00000aab0f6b&acdnat=1360920157_2ca8531c68d2d460bc2d77532150efbf 19 sidor.http://ac.els-cdn.com/S0966692306000718/1-s2.0-S0966692306000718- main.pdf?_tid=d1699d80-7750-11e2-9344- 00000aab0f6b&acdnat=1360920157_2ca8531c68d2d460bc2d77532150efbf

8 KURSLITTERATUR Knowles R., Shaw J., Docherty, I. 2009. Transport geographies: Mobilities, flows and spaces. John Wiley & Sons: Oxford. 211 sidor. Larsson, A. 2002. The development and regional significance of the automotive industry: supplier parks in Western Europe. International Journal of Urban and Regional Research 26: 767-784. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2427.00417/pdf 18 sidor. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2427.00417/pdf Naess, P. 2006. Urban structures as contributory causes of travel behaviour – a theoretical perspective. 23 sidor. Nedladdningsbar via GUL. Olsson, J. 2012. Intensified rural-urban spatial interaction in the Global South: long-distance mobility behavior over two decades in rural Philippines. Geografiska Annaler 94:287–304. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0467.2012.00415.x/pdf 18 sidor. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0467.2012.00415.x/pdf Rodrigue, J-P., Comtois, C., Slack, B. 2009. The geography of transport systems. Routledge: London. http://people.hofstra.edu/geotrans/ Kapitel 1-2 och 4-5. http://people.hofstra.edu/geotrans/ Song, H. 2012. Introduction to tourism supply chain management. In: Song, H. Tourism supply management. Routledge: London. 23 sidor. Delas ut vid kursstart. VG (Västra Götalandsregionen). 2011. Atlas över tillgänglighet i Västra Götaland. Valda delar http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/regionutveckling/Publikationer/2011/1105_Tillgangligh etsatlas-VG.pdfhttp://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/regionutveckling/Publikationer/2011/1105_Tillgangligh etsatlas-VG.pdf 62 sidor.

9 KURSUTVÄRDERING Kursen utvärderas och resultaten diskuteras mellan kursansvarig och student- representanter, dels 1 gång under kursens gång, dels efter avslutad kurs. Protokoll/minnesanteckningar från diskussionen avrapporteras till kursansvarsnämnden. Vid planeringen av påföljande kurstillfälle skall det dokumenteras hur resultaten av utvärderingen har tagits tillvara.

10 Air Transport WorldNaval Research Logistics Air Transportation Industry YearbookTransport Logistics Bulk TransporterTransport Policy Canadian Transportation LogisticsTransport Reviews European Journal of Transport and Infrastructure ResearchTransportation European Transport LawTransportation and Distribution Int. Journal of Logistics ManagementTransportation Human Factors Int. Journal of Logistics Research and ApplicationsTransportation Journal Int. Journal of Physical Distribution & Logistics ManagementTransportation Planning and Technology Int. Journal of Transport ManagementTransportation Quarterly Intelligent Transportation Systems JournalTransportation Research Part A–F* Journal of Air Transport ManagementTransportation Science Journal of Air Transportation World WideTruck Transportation Industry Yearbook Journal of Intelligent Transportation SystemsWorld Transport Policy and Practice Journal of Air TransportationWater Transportation Industry Yearbook Journal of Transport Economics and Policy Journal of Transport GeographyAccess Logistics and Transport FocusInt. Journal of Sustainable Transport Logistics ManagementTransportation Research Logistics Management and Distribution ReportResearch in Transportation Economics Logistics Today Maritime Economics and Logistics*A Policy and PracticeB Methodological Maritime Transport C Emerging Technologies D Transport & Env. Mobilities E Logistics & Transportation Review Modern Bulk Transporter F Traffic Psychology & Behaviour Tidskrifter

11 Bokförlag/organisationer/myndigheter ADB (Asian Developmnet Bank) DfT (Dept. of Transportation) AshgateEuropean Commission BlackwellEuropean Sea ports Organization Cambridge University PressGatnet CE DelftIATA (Int. Air Transport Association) CrowthorneIEA (Int. Energy Agency) DfT – Department of TransportationIFRTD (Int. Forum for Rural Transport and Development) EarthscanIMO (Int. Maritime Organization) E & FN SPONIntellligent Logistik EldgarIRF (Int. Road Federation) ElsevierLogistikgruppen Guilford PressLuftfartsverket HalcrowNaturvårdsverket KlüverNäringsdepartementet Kogan PageOECD (Organization for Economic Co-operation & Development) MacmillanSJ McGraw-HillSjöfartsverket MITSKL (Sveriges Kommuner och Landsting) Oxford University PressSOU (Statens Offentliga Utredningar) PergamonSvenska Naturskyddsföreningen PIONSvensk Kollektivtrafik Policy PressSveriges Hamnar Prentice HallTrafikanalys RoutledgeTrafikutskottet SageTrafikverket Springer VerlagUnited Nations Taylor & FrancisUNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) Transport Research BoardU. S. Dept. of Transportation WileyVTI (Statens Väg- och Transportforskningsinstitut) Zed booksWTO (World Trade Organization) HUI (Handelns Utredningsinstitut)


Ladda ner ppt "KURSINTRODUKTION INFRASTRUKTUR, TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATION (7.5 HP) VT13: KGG210, KGG1EP, TUG220 Jerry Olsson Inst. för Ekonomi och Samhälle Avd. för."

Liknande presentationer


Google-annonser