Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Starter. Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller starter. 4.3 Starter 1 § Har befälet vid starten och ska se till att starten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Starter. Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller starter. 4.3 Starter 1 § Har befälet vid starten och ska se till att starten."— Presentationens avskrift:

1 Starter

2 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller starter. 4.3 Starter 1 § Har befälet vid starten och ska se till att starten kan ske snabbt och ffektivt. 2 § Ska före första start komma överens med lure piloten och domarna hur starttecken och tecken för start av trasan ser ut. 3 § Ska kontrollera att munkorgar och täcken itter som de ska. Starter kontrollerar att munkorg på startande hund uppfyller kraven i kapitel 2.1 § 6. Starter ska också informera deltagare om var munkorg får tas av.

3 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller starter. 4.3 Starter 4 § Ska kontrollera att eventuell lindning av sporrar är gjord enligt reglerna. 5 § Ska direkt efter genomfört lopp meddela domare i fall tjuvstart eller försening av start har skett. 6 § Ska kontrollera trasan före varje start och vid behov byta ut eller komplettera densamma. 7 § Deltagande hund får ej hämtas från fältet före klartecken givits från

4 Exempel på organisation av startplats vid prov. I starten bör man vara tre individer, samtliga med starter-utbildning (någon kan vara under utbildning/handledning). Det kan gå med två men det blir stressigt. Om man är två så får tvåan klara av tvåans och treans jobb. Ettan dunkar rygg, startar hundarna. Tvåan Ropar upp och prickar av samt ändrar ställningen med lopp-nummer. Trean kontrollerar trasa/lure, munkorgar och benbindor samt hjälper tvåan.

5 Starten ansvarar för Ettan Har befälet vid starten och skall se till att starten kan ske snabbt och effektivt. Skall före första start komma överens med lure piloten hur start-tecken och tecken för start av trasan ser ut. Skall se till att en handler bara hanterar en hund vid start. Flera handlers per hund är tillåtet. Används slipper kan en handler få hantera två hundar. Skall se till att röd hund alltid startar till vänster och blå/vit hund till höger.

6 Starten ansvarar för Ettan Skall vara placerad strax bakom handlers i startriktningen så att startsignalerna ”Tally-Ho” och ryggdunk på handlers kan ges samtidigt. Dunket skall träffa ryggen exakt samtidigt som T i tally-ho uttalas. I fall slippers används tillåts annan startprocedur, dock skall alltid startsignalen ”Tally-ho” uttalas. Skall omedelbart meddela domare i fall tjuvstart skett.

7 Starten ansvarar för TvåanSkall kontrollera att hundar inte verkar sjuka eller skadade. Kan ropa upp nästkommande lopp i god tid så att inga onödiga försening-ar uppstår.

8 Starten ansvarar för TreanSkall kontrollera att munkorgar och täcken sitter som de skall. Skall kontrollera att eventuell lindning av sporrar är gjord enligt reglerna. Skall kontrollera trasan före varje start och vid behov byta ut eller komplettera densamma. Skall placera trasan väl synlig fram-för hundarna, dock utan att ”reta” hundarna med den, om det inte är dold start.

9 Att tänka på Det är ett ekipage bestående av handler och hund du skall starta, inte bästa kompisen med hund. Alltså behandla ALLA lika.

10 Lindning av sporrar En hund som har lindade sporrar måste undersökas. Lindan får enbart gå runt sporren. Hunden får inte vara lindad över den nedre leden.

11 Munkorgar Det finns två olika typer av munkorgar, engelsk och australiensisk. Engelsk: Känn så att banden inte sitter för hårt. Du ska få in två fingrar på tvären under hakan. Kontrollera att banden inte sitter för löst, kan du lätt dra munkorgen över öronen måste den korrigeras. Kontrollera att korgen inte är för liten, se så att det finns utrymme framtill vid nosen samt att den inte klämmer ihop kinderna eller läpparna.

12 Australiensisk: Hunden får inte ha nostryffeln ovanför den öppna munkorgen. Kontrollera så att den inte sitter för löst genom att prova om du kan dra nosbågen över nostryffeln. Kontrollera att bågen bakom öronen inte sitter för löst, kan du lätt dra munkorgen över öronen måste den korrigeras. Se också till att munkorgen inte är för liten. Se till att det finns utrymme framtill vid nosen samt att den inte klämmer på kinderna.

13 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller träning. 2.3 Träning 1 § Vid träning ska det finnas en träningsansvarig på plats, denne har det övergripande ansvaret under träningstillfället. 2 § Träningsansvarig funktionär ska se till att länsstyrelsens tillstånd finns tydligt anslaget. Träningsansvarig har också ansvar för att träningsplatsen har godkänt markägarintyg samt att nya deltagare fyller i ansvarsförbindelsen. 3 § Träningstillfällen arrangerade av VKLC ska var a öppna för samtliga raser som SvVK av SKK tilldelats ansvar för. Som starter skall du kunna gå in som träningsansvarig

14 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller träning. 2.3 Träning 4 § Ansvarig pilot ska ha godkänt steg 1 av pilotutbildningen. 5 § Hundar yngre än 12 månader får endast springa kortare raksträckor i syfte att skola in hunden i lure coursing. 6 § Deltagarna är skyldiga att följa träningsansvarigs anvisningar. 7 § Löptik bör inte springa på träning. Arrangören äger rätt att besluta om löptik får delta på träning.

15 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller träning. 4.6 Träningsansvarig 1 § Ska, i samråd med hundägare, registrera skador som uppkommer på hundar under träning och rapportera dessa till PKLC. Blankett finns på PKLC hemsida för olineifyllning 2 § Är ansvarig för att aktuellt markägarintyg finns för den plats träning sker på. 3 § Ska anslå länsstyrelsens tillstånd väl synligt på träningsplatsen.

16 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller träning. 4.6 Träningsansvarig 4 § Ska gå igenom med nya deltagare hur lure coursing går till och informera om aktuella bestämmelser. SKK Grundregler, Regler för lure coursing, Anvisningar för lure coursing. Dessa dokument finns på PKLC hemsida och bör finnas i träningsväskan 5 § Är ansvarig för att nya deltagare fyller i blankett om ansvarsförbindelse. Blankett bör finnas med i träningsväskan 6 § Är ansvarig för att avvisa hund som ej är lämplig för att genomföra träning.

17 Organisation vid träning med licensgivning. Personal på plats som funktionärer skall vara Licensgivare Pilot steg-1 utbildad Starter Samordnare Utrustning förutom LC-maskin och övrig ban-materiel Anteckningsmaterial Scanner Reglementen, bestämmelser och anvisningar

18 Att tänka på för träningsansvarig. Ladda inte batterier dygnet innan träning, låt battererna vila minst ett dygn efter uppladdning innan de används vid träning. Risk för att förstöra batterierna. Batterierna skall inte förvaras eller laddas stående på cementgolv eller metallgolv, risk för galvaniska strömmar Gör upp en dettagarlista/startlist innan träningen och lägg ut den på VKLC V träningsblogg dagen före träningen. Kontrollera aktuellt fält innan träningen så att det inte är för blött eller av annat skäl inte går att använda. Tänk igenom hur du skall lägga banan så att det blir bra både för hundarna och för licensgivare

19 Exempel på bana för träning med licensgivning När ni bygger bana skall ni tänka på att banan skall helst kunna vändas för att kunna köra två licenslopp med samma hundar samma dag. Exemplet här till vänster visar en vändbar bana samt med slag så att även om ena hunden är snabbare, så kan man få utslag för licensgivning.


Ladda ner ppt "Starter. Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller starter. 4.3 Starter 1 § Har befälet vid starten och ska se till att starten."

Liknande presentationer


Google-annonser