Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REKONSTRUKTION -En praktikers reflektioner. Lönsamhet Lagen om Företagsrekonstruktion Konkurs Tiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REKONSTRUKTION -En praktikers reflektioner. Lönsamhet Lagen om Företagsrekonstruktion Konkurs Tiden."— Presentationens avskrift:

1 REKONSTRUKTION -En praktikers reflektioner

2 Lönsamhet Lagen om Företagsrekonstruktion Konkurs Tiden

3 Föredrag om rekonstruktioner Juristlinjen, KERAI 2012-10-17 Föredragshållare Advokat Christian Andersch

4 Ekonomisk kris Anställda Bank/Skatteverket Inga leveranser/Förseningar Inga nya order/säkerheter Anställda slutar/söker arbete Svårt med nyrekrytering Inga nya kunder/uppsägningar Kontant betalning Förtroendekapitalet går förlorat Osäkerhet om framtiden LEVERANTÖRER BOLAG KUND

5 Så hanterar du situationen inledningsvis Långivare- Aktiv samtalspart - Kunskap om verksamheten/ branschen - Snabbt agerande - Våga kritisera - Våga ifrågasätta - Kräv likviditetsbudget

6 Så hanterar du situationen…/forts Företagare- Vänta inte - Tag initiativ - Fokusera på kassaflödet - Ledning Leverantörer- Betalningsvillkor - Säkerheter - Kontantrabatt - Kreditförsäkring - Avstå försäljning

7 Rekonstruktion genom företagsrekonstruktion Syfte med lagen: Hjälpa livskraftiga företag ur krisen

8 Rättsverkningar av beslut 1.Skydd mot exekutiva åtgärder från fordringsägaren 2.Skydd mot att avtal sägs upp 3.Förmånsrätt inträder för skuldsättning som skett med rekonstruktörens samtycke 4.Restriktioner att disponera över egendomen (ex betalning av gamla skulder)

9 Så går en företagsrekonstruktion till – dag för dag Företag i betalningssvårigheter Dag 1Ansökan om företagsrekonstruktion Dag 1-2 Beslut av tingsrätten; om företagsrekonstruktion, om rekonstruktör (observera, rekonstruktören skall ha fordringsägarnas förtroende), om tid för borgenärssammanträde

10 Så går en företagsrekonstruktion till – dag för dag Dag 3-8 Underrättelse till alla borgenärer med a) förteckning över tillgångar och skulder b) senaste balansräkning c) orsaken till och syftet med företagsrekonstruktionen d) kallelse till borgenärssammanträde inom tre veckor

11 Så går en företagsrekonstruktion till – dag för dag Dag 10-18Preliminärt förslag till rekonstruktionsplan för…. Dag 21….Borgenärssammanträde

12 Så går en företagsrekonstruktion till – dag för dag SenastSlutligt förslag till rekonstruktionsplan Dag 90 Konkurs Ackord Annat Beslut om upphävande av förfarandet

13 Samspelet mellan gäldenär och rekonstruktör Rekonstruktören skall övervaka och godkänna Rekonstruktören ger råd Rekonstruktören skall ibland ge sitt samtycke enligt FRL 10 § 1st 4p Gäldenären behåller sin formella rådighet och ansvar enligt ABL

14 För att en rekonstruktion skall lyckas krävs det vanligtvis: Omedelbar tillgång till rörelsekapital och nytt kapital på sikt Förändringar i ägarstrukturen (kapitalstarka ägare) Kreditgivare Förändringar i ledningsgruppen Kostnadsbesparingar Ackord

15 Vad är det? Frivilliga ackord - Underhandsackord Tvångsackord - Offentliga ackord inom ramen för företagsrekonstruktion

16 Borgenärsmajoritet A)För inledande av förhandling av offentligt ackord (inom ramen för företagsrekonstruktion) - Borgenärsandel 2/5 - Fordringsandel 2/5 Båda kriterierna måste vara uppfyllda ……/forts

17 Borgenärsmajoritet…/forts B)För röstning av ackordsförslaget 1.Mins 50% ackord - Borgenärsandel 3/5 - Fordringsandel 3/5 2.Mindre än 50% ackord - Borgenärsandel 3/4 - Fordringsandel ¾ Även här måste båda kriterierna vara uppfyllda 3.Ackord under 25% - Speciella villkor

18 Vad är fördelarna med en formell rekonstruktion? Lagreglerat förfarande som ger trygghet och förutsebarhet Betalningsinställelse Konkursskydd Företagsrekonstruktör utses och förfarandet ger arbetsro Skydd mot exekutiva åtgärder Skydd mot att avtal hävs på grund av betalningsdröjsmål Lönegaranti Offentligt ackord Ökad krismedvetenhet

19 Problem med rekonstruktioner: Likviditetskrävande eftersom bolaget skall vara kontantbetalare. Bolagets förtroendekapital har minskat dramatiskt Att ha fortsatt drift utan att skulder enligt FRL 10 § 1 st 4 p uppkommer Ackordet om skattverket har vågmästarroll Dyrt, små bolag har inte råd med förfarandet …../forts

20 Problem med rekonstruktion…/forts Arbetskrävande för bolaget Tar lång tid (osäkerhet om framtiden) Påverkar resultatet negativt

21 Osäkerhet om framtiden påverkar: Personal Kunder Leverantörer Kreditgivare

22 Rekonstruktion genom konkurs

23 INKRÅMSÖVERLÅTESE; lätt för banken REGLER FRÅN OCH MED 2010 ABANya ABA Överlåtelse Förutsättningar -Banken har krediter på 10 mkr -Säkerhet Fi 10 mkr / med bästa rätt. -Obestånd  Konkurs -Förutsättningar finns för lönsam drift -Värdet på tillgångarna bevaras bäst om verksamheten överlåtes intakt. -Banken finansierar utköpet med 10mkr. -Utdelning bank 10 mkr (vi bortser från konkursförvaltararvodet) M +I VL KF m.m. M +I VL KF m.m. M + I VL KF m.m. M + I VL KF m.m.

24 Fördelar med rekonstruktion genom konkurs Renodlat förfarande Inga gamla avtalsförhållanden eller tvister att ta över Snabbt och enkelt förfarande Inga obehagliga överraskningar

25 Att tänka på Tidpunkt för överlåtelsen? Tillstånd för att driva verksamheten? Är storbolag kunder? Industri- och byggnadstillbehör? Hyresvärdens inställning?


Ladda ner ppt "REKONSTRUKTION -En praktikers reflektioner. Lönsamhet Lagen om Företagsrekonstruktion Konkurs Tiden."

Liknande presentationer


Google-annonser