Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Niclas topp 20 AKTÖRER. Alexander den store 356 fvt- 323 fvt Han erövringar spred den grekiska kulturen till de erövrade områdena och la grunden till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Niclas topp 20 AKTÖRER. Alexander den store 356 fvt- 323 fvt Han erövringar spred den grekiska kulturen till de erövrade områdena och la grunden till."— Presentationens avskrift:

1 Niclas topp 20 AKTÖRER

2 Alexander den store 356 fvt- 323 fvt Han erövringar spred den grekiska kulturen till de erövrade områdena och la grunden till det som kom att kallas hellenismen. Hellenism= Grekisk kultur blandar sig med orientalisk kultur.

3 Julius Caesar 100 fvt- 44 fvt Julius Caesar var en romersk politiker, författare och befälhavare som genom sina militära erövringar och segrar framförallt har blivit känd som en av världshistoriens mest framgångsrika fältherrar. De militära framgångarna i kombination med hans politiska talang resulterade i att han fick folkets och arméns stöd och till slut kunde utropa sig till diktator på livstid. Men oppositionen mot diktaturen växte och vid ett möte i senaten år 44 f.Kr blev Caesar mördad av en grupp sammansvurna republikaner. De sammansvurnas försök att rädda republiken visade sig dock vara förgäves då Caesar efterträddes av sin adoptivson Octavianus som blev Roms förste kejsare med hederstiteln Augustus.

4 Jean-Jacques Rousseau 1712-1778 Kom att vara en av filosoferna till tankarna bakom upplysningen. Känd för sina verk Samhällsfördraget och Emile, som var starkt kritiska till religion. Rousseau propagerade för ett jämlikt samhälle i sin bok i Samhällsfördraget.

5 James Watt 1736-1819 Industriella revolutionen Uppfinnare och instrumentmakare. Uppfann inte ångmaskinen, men var den person som modifierade den så att den kom att revolutionera samhället och världen.

6 Napoleon Bonaparte 1769-1821 Som överbefälhavare för den franska militärmakten erövrade och härskade han över större delen av västra och centrala Europa, och innehade ett par år även makten i Egypten. Det misslyckade fälttåget mot Ryssland försvagade sedan hans position, vilket så småningom ledde till det slutgiltiga nederlaget vid slaget vid Waterloo och Napoleons fall. Sedan Napoleon förlorat slaget i Waterloo blev han avsatt och förvisad till den isolerade ön Sankta Helena mitt ute på Atlanten. Där dog han några år senare. Arvet från Napoleon är bland annat: Lagsystemet, Metersystemet och det moderna skolsystemet.

7 George Washington 1732-1799 USA:s första president. Brukar kallas nationens fader. Var med och konstruerade USA:s författning. Dvs världens första demokrati i modern mening.

8 Charles Darwin 1809-1882 Charles Darwin är berömd för sin teori om evolution genom naturligt urval. Han lade märke till att individer inom en art skiljer sig från varandra, de varierar. Tyvärr tilltalade hans forskning rasbiologer som försökte använda hans forskning till att bevisa att vissa människor var mer värda än andra.

9 Karl Marx 1818-1883 Karl Marx (1818-1883) var en författare och filosof som grundade marxismen vars samhällsideologi både socialismen och kommunismen vilar på. Hans idéer har haft stor inverkan på den världspolitiska utvecklingen under 1900-talet.

10 Thomas Edison 1847-1931 Han var en amerikansk uppfinnare och industrialist. Hans uppfinningar förändrade människors liv påtagligt under slutet av 1800- och början av 1900- talet. Till hans uppfinningar hör fonografen och den första användbara glödlampan. Så han fick en ljus idé

11 Frans Ferdinand 1863-1914 Ärkehertigen av Österrike-Ungern och även dess tronarvinge. Hans död i och med ”Skotten i Sarajevo” satte världen i brand 1914 och blev därmed startskottet till första världskriget.

12 Mahatma Gandhi 1869-1948 Är känd världen över som en av de största politiska och andliga ledare. Gandhi, som i Indien hyllas som nationens fader, var den förste som banade väg för och praktiserade Satyagraha – motstånd mot tyranni genom medborgarnas olydnad utan våld, i stor skala. Ghandi ledde landsomfattande kampanjer för att motverka fattigdom, utöka kvinnors rättigheter, skapa religiös och etnisk harmoni samt undanröja kastsystemets orättvisor använde han sig suveränt av principerna för passivt motstånd. Genom olydnad, var han högst delaktig i att befria Indien från det utländska herraväldet. Han fängslades ofta för sina handlingar, ibland i flera år, men uppnådde sitt mål 1947 när Indien blev självständigt från Storbritannien. På grund av hans andliga storhet talar man om honom som Mahatma, vilket betyder ”stor ande”. Medborgarrättsledare världen över – från Martin Luther King till Nelson Mandela – har gett Gandhi äran av att vara en källa till inspiration i deras kamp för lika rättigheter för sitt folk.

13 Vladimir Lenin 1870-1924 Vladimir Lenin var en kommunistisk teoretiker och politiker som ledde de revolutionära kommunisterna (bolsjevikerna) under den ryska revolutionen 1917 och i det efterföljande inbördeskriget.

14 Winston Churchill 1874-1965 Den brittiska premiärministern som inte vek sig för Hitlers nazityskland och ingöt mod i den brittiska befolkningen. Winston var en övertygad antinazist. Känd för sina många och klassiska citat. Mindre lyckad karriär som marinminister i både första världskriget likväl som i det andra.

15 Josef Stalin 1878-1953 Josef Stalin tog över som Sovjetunionens ledare efter Lenins död 1924. Under Stalins tid vid makten hårdnade den kommunistiska diktaturen vilket bl.a. ledde till förföljelser och misslyckade ekonomiska satsningar som berövade miljontals människor livet.

16 Albert Einstein 1879-1955 Albert var en tysk-judisk teoretisk fysiker. Han är mest känd för att ha utvecklat teorin om allmän relativitet, vilken medförde en revolution inom fysik. Einstein räknas som en av fäderna till den moderna fysiken och anses av vissa ha haft ett av de mest kreativa intellekten någonsin. Han förutspådde bland annat gravitationsvågor 1916, vilket forskare publicerade direkta bevis för 2016, hundra år efter förutsägelsen. Hans forskning bidrog till utvecklingen av kärnklyvning som ledde till skapandet av atombomben.

17 Adolf Hitler 1889-1945 Adolf var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands diktator, Führer, mellan 1933- 1945. Han kom till makten genom att spela på det allmänna missnöjet och nöden som rådde i Weimarrepubliken under mellankrigstiden i samband med den ekonomiska depressionen. Hitlers aggressiva utrikes- och inrikespolitik ledde till andra världskriget och Förintelsen då miljontals judar och andra människor mördades.

18 Nelson Mandela 1918-2013 Nelson Mandela, som är en av vår tids mest välkända symboler för mänskliga rättigheter, är en man vars hängivna kamp för sitt folks rättigheter inspirerar människorättsförkämpar över hela världen. Nelson Mandela, arbetade aktivt för att apartheidpolitik skulle avskaffas. När Nelson Mandela åtalades för sina handlingar tillkännagav han: ”Jag har kämpat mot vitt styre, och jag har kämpat mot svart styre. Jag har troget hållit fast vid idealet för ett demokratiskt och fritt samhälle där alla personer lever tillsammans i harmoni och har lika möjligheter. Det är ett ideal som jag hoppas att få leva för och uppnå. Men om det skulle visa sig nödvändigt, så är jag beredd att dö för detta ideal.” Nelson Mandela dömdes till livstids fängelse, men vägrade att kompromissa med sin politiska ståndpunkt för att bli frigiven, och blev en mäktig symbol för den växande rörelsen mot apartheid. Nelson Mandela installerades i maj 1994 som Sydafrikas första svarta president.

19 Rosa Parks 1913-2005 Det som har gjort Rosa Parks världsberömd hände en torsdagskväll i december 1955. Bussarna var segregerade, men det var dessutom så, att när de vitas sittplatser fram i bussen var upptagna, måste de svarta lämna sina platser till de vita som ville ha dem. Men Rosa Parks, som var på väg hem från jobbet, vägrade att resa sig på bussen för att lämna plats åt en vit man. Rosa Parks har blivit en symbol för medborgarrättsrörelsen och hon fick genom åren otaliga utmärkelser för sitt mod och sitt civilkurage. Att protestera mot raslagarna var förenat med livsfara.

20 Martin Luther King 1929-1968 Martin Luther King, den afroamerikanska baptistpastorn och ledaren för den amerikanska medborgarrättsrörelsen, hade en dröm om att få ett slut på våldet i världen och han drömde också om jämställdhet mellan de vita och färgade. Han protesterade mot att de svarta och vita behandlades olika. Svarta barn fick inte gå i skolor med vita barn. Svarta fick inte sitta på de vitas sittplatser i bussarna och inte äta på vissa restauranger. Hans kamp ledde till att diskriminering blev olagligt. Han förespråkade precis som Gandhi icke- våldsmetoder.

21 Lech Walesa 1943- Lech, elektrikern på Leninvarvet i Gdansk som fick kommunismen i öst att vackla. Som grundare av den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet 1980 och dess ledare 1980–90 spelade Walesa en avgörande roll i kampen mot kommunistpartiets maktmonopol och för landets demokratisering. Fick Nobels fredspris 1983. Mindre lyckad karriär som Polens president. En orsak till detta var att han saknade ekonomisk erfarenhet.


Ladda ner ppt "Niclas topp 20 AKTÖRER. Alexander den store 356 fvt- 323 fvt Han erövringar spred den grekiska kulturen till de erövrade områdena och la grunden till."

Liknande presentationer


Google-annonser