Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religion Själva ordet religion är svårt att definiera då det innefattar mycket. Men väldigt enkelt förklarat är religion att tro på en högre makt av något.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religion Själva ordet religion är svårt att definiera då det innefattar mycket. Men väldigt enkelt förklarat är religion att tro på en högre makt av något."— Presentationens avskrift:

1

2 Religion Själva ordet religion är svårt att definiera då det innefattar mycket. Men väldigt enkelt förklarat är religion att tro på en högre makt av något slag. Vanligen menar man tron på Gud eller på gudar. Praktiskt taget alla folk i världen, både nu och förr, har haft någon form av religion.

3 Gud Inom religion är Gud /gudar centrala. Men vad är Gud för något? Många barn tror att Gud är en farbror på ett moln….

4 Forts. Gud Slår man upp begreppet får man denna förklaring: Gud: något övernaturligt med avgörande inflytande över tillvaron i olika religioner och trosföreställningar. I alla kända kulturer har människor trott att det finns en Gud eller flera gudar.

5 Religiös myt Enkelt uttryckt kan begreppet myt i religionsvetenskapligt sammanhang definieras som en berättelse som förklarar världens, naturens och människornas tillkomst (skapelsemyt). Religionshistorikerna är överens om att de flesta av våra religiösa myter tillkom innan skrivkonsten och från början berättades och överfördes muntligt från generation till generation. Det är först långt senare som många av dessa myter skrevs ner. Flera myter inom samma religiösa åskådning bildar tillsammans en mytologi.

6 Exempel på skapelsemyter: Enligt eskimåerna fanns det i tidens början inget utom mörkret och tomheten. Jo, en sak till fanns där - en korp. Ingen vet varifrån han kommit, minst av allt han själv. Han satt i skumrasket hopkurad på marken. Till slut ledsnade han på mörkret och gick iväg. För varje steg han tog växte det upp någonting, blommor, träd – ja, till och med berg och åar. Efter ett tag hade han gått i en cirkel och kom tillbaka till det ställe där han suttit. Ett helt skogbevuxet land fanns nu där, och han trodde att han kommit någon helt annanstans. Men nu satte han sig ner för att grubbla. Efter några tusen år hade han klurat ut att det var han som med otroliga magiska krafter skapat detta underbara nya land. Det stod också klart för honom att han var Tulugaukuk, Korpfadern, som har makten att skapa liv!

7 Forts. skapelsemyter Början av Asatrons skapelsemyt: Från början fanns det bara två saker i kosmos, den brinnande landet Muspelheim i söder och det frusna Nifelhel i norr. Mellan dessa låg det gigantiska tomrummet Ginnungagapet. En dag träffades is från Nifelhel av gnistor från Muspelheim och ur det smälta vattnet kom två levande varelser, urkon Audhumla och jätten Ymer. Ymer livnärde sig på mjölken från urkon, annars sov han mest. Ur sina armhålor svettades han fram ruskiga män och kvinnor, och hans ena fot avlade en son med den andra. Alla dessa märkliga väsen blev Rimtursarna, frostjättarna, som sedan utvecklades till flera andra jättar.

8 Rit En rit är enkelt förklarat en religiös eller magisk ceremoni eller handling. Ex. bön. Det är en handling som innebär en symbolisk förändring för de människor som den religiösa ritualen riktar sig till. En övergångsrit är ceremonier vid livets stora förändringar. Ex. omskärelse, dop, konfirmation, mandomhetsprov, giftermål och begravning.

9 Högtid Att skilja på riter och högtider är inte helt lätt. Men en högtid är något återkommande som bryter av vardagen. Exempelvis påsk och jul. Det förekommer rituella handlingar under högtider. Exempelvis bär man kanske runt korset på ett speciellt sätt, eller så kanske man utför en speciell rit som att klippa sig när man firar högtiden nyår.

10 Helig skrift En helig skrift är en text eller bok som har en speciell ställning inom en religion. Det är religionens ursprungliga texter eller källor och kallas också urkunder. Exempelvis Vedaböckerna inom hinduismen, Bibeln inom kristendomen, Koranen inom Islam, Torarullarna inom judendomen.

11 Symboler Många religioner har symboler som kännetecknar religionen. Kristendomen Judendomen TaoismHinduism

12 Inom islam finns ingen ”erkänd” symbol men stjärnan och månen har för många kommit att vara ett tecken på islam. Symbolen Fatimas hand namngiven efter Muhammeds dotter Fatimas anses ge tur. Inte heller Fatimas hand är en ”erkänd” symbol inom islam. Intressant är att symbolen också finns inom judendomen men då heter den Miriams hand efter Moses syster och inom kristendomen som en symbol för Marias hand.

13 Etiska frågor (frågor som handlar om vad som är rätt och fel ) Alla religioner har åsikter om hur människor ska vara mot varandra, vad som är gott och ont och rätt och fel. Dessa åsikter – ideal kommer fram i myterna, texterna men också i berättelser om hur berömda personer inom religionen levt och lärt. Svaren på etiska frågor är faktiskt väldigt lika inom alla världens religioner. ”Behandla andra som du själv vill bli behandlad…..”

14 Levnadsregler Det är vanligt att det finns olika levnadsregler inom en religion. Det kan gälla mat man inte får eller ska äta, kläder, sexualitet, vilodag … Att följa dessa regler kan ge mening och gemenskap men också en daglig träning och påminnelse i sin religion.

15 Forts. levnadsregler Exempel: Judiska män bär kippa i synagogan, muslimer äter inte fläskkött, många hinduer är vegetarianer och buddistiska munkar klär sig i orange.

16 Andra viktiga begrepp….. Ateist – man tror inte att det finns någon Gud. Agnostiker – säger att man omöjligt kan veta om det finns någon Gud eller inte. Celibat – att leva i celibat innebär att man inte får ha sex Monoteist – tror att det bara finns en Gud. Polyteister – tror att det finns flera gudar. Teodicé-problemet – om det nu finns en Gud (el. flera) som är god, hur förklarar man då att det finns så mycket elände i världen?


Ladda ner ppt "Religion Själva ordet religion är svårt att definiera då det innefattar mycket. Men väldigt enkelt förklarat är religion att tro på en högre makt av något."

Liknande presentationer


Google-annonser