Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Landstingsdirektörens stab Registrering av asylsökande i VAS Anette Larsson Hälso- och sjukvårdsenheten Hälsoinformatik E-post:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Landstingsdirektörens stab Registrering av asylsökande i VAS Anette Larsson Hälso- och sjukvårdsenheten Hälsoinformatik E-post:"— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Landstingsdirektörens stab Registrering av asylsökande i VAS Anette Larsson Hälso- och sjukvårdsenheten Hälsoinformatik E-post: anette.i.larsson@nll.se

2 DIVISION Landstingsdirektörens stab Registrering av asylsökande med LMA-nr i VAS En person som ansökt om asyl i landet och som har fått dossiernummer eller LMA- nr tilldelat. Asylsökande vistas oftast på en av Migrationsverkets avsedd plats, olika typer av anläggningsboenden. Fråga efter LMA-kortet eller dossiernummer. Dossiernummer är alltid detsamma som LMA-nr och anges som LMA-nr i VAS. Kontrollera om patienten är upplagd i VAS med hjälp av personnumret (ÅÅMMDD+ reservnummer), LMA-nr eller PA18 Patienter med LMA-kort. Om patienten inte är upplagd i VAS ska upplägg ske med reservnummer. Ange namn, kön och födelsedatum (ÅÅMMDD). Registrera LMA-kortets nummer i fliken Övriga uppgifter, ange giltighetstid. Nationalitet (ZZ) Under utredning samt Län-kom för LMA-nr (99-25). Var uppmärksam på giltighetstiden för LMA-nr. Uppmana patienten att ansöka om förlängning av LMA- nr hos Migrationsverket när VAS ”fastnar” i fältet för LMA-nr vid ankomstregistrering. Avgiftstyp för läkarbesök Z1, 50 kr, sjukvårdande behandling Z2, 25 kr. Akuta besök på jourcentral eller akutmottagning är Z6 respektive Z4 eller, 300 kr. Ambulansavgift ska inte tas ut. Högkostnadsskydd gäller inte. Asylsökande kan vända sig till Migrationsverket för återbetalning enligt särskilda regler, patienten betalar alltid patientavgiften. När betalsätt är faktura ska den skickas till patient, ange inte annan betalande Migrationsverket.

3 DIVISION Landstingsdirektörens stab Registrering av asylsökande utan LMA- kort eller dossiernummer Patienten kommer från Migrationsverkets anläggnings- eller evakueringsboende eller kommer exempelvis med företrädare (ensamkommande barn) men kan inte uppvisa LMA-kort eller dossiernummer. Kontrollera om patienten är upplagd i VAS med hjälp av personnumret (ÅÅMMDD+ reservnummer), eller PA18 Patienter med LMA-kort..Om patienten inte är upplagd i VAS ska upplägg ske med reservnummer. Ange namn, kön och födelsedatum (ÅÅMMDD). Så snart patienten kan uppvisa LMA-kort kompletteras LMA-nr i fliken Övriga upplysningar. Nationalitet (ZZ) Under utredning samt Län-kom för LMA-nr (99-25). Avgiftstyper är för läkarbesök Z1, 50 kr, sjukvårdande behandling Z2, 25 kr Akuta besök på jourcentral eller akutmottagning är Z6 respektive Z4 eller, 300 kr. Ambulansavgift ska inte tas ut. Högkostnadsskydd gäller inte. Asylsökande kan vända sig till Migrationsverket för återbetalning enligt särskilda regler, patienten betalar alltid patientavgiften. När betalsätt är faktura ska den skickas till patient, ange inte annan betalande Migrationsverket.

4 DIVISION Landstingsdirektörens stab Registrering av okänd asylsökande i VAS Patienten uppvisar inget LMA-kort eller dossiernummer, de står inte klart att patienten kommer från Migrationsverkets boende, ingen medföljande kan intyga att det är en asylsökande men patienten uppger sig vara asylsökande. Om patienten inte är upplagd i VAS ska upplägg ske med reservnummer. Ange namn, kön och födelsedatum (ÅÅMMDD). Försök få fram en adress till patienten Län 99 Utland, Ej folkbokf i Sverige, Kommunkod 99 Ej folkbokf i Sverige Nationskod lämnas blank Avgiftstyperna är för besöket är exempelvis 12, J1, 30, A1, betalsätt räkning. Ambulansavgift kan faktureras. Högkostnadsskydd gäller inte. Asylsökande kan vända sig till Migrationsverket för återbetalning enligt särskilda regler, patienten betalar alltid patientavgiften. När betalsätt är faktura ska den skickas till patient, ange inte annan betalande Migrationsverket.

5 DIVISION Landstingsdirektörens stab Registrering av ”gömd” i VAS Person som efter av- eller utvisningsbeslut på asylansökan fortfarande uppehåller sig i landet. LMA-nr är inte längre giltigt. Personen finns troligen upplagd i VAS. Använd det redan registrerade reservnumret i VAS. Sök på namn eller del av personnumret. Det går även att söka på det ogiltiga LMA-numret. Om personen inte är känd sedan tidigare men kan uppge födelseår månad och dag läggs detta upp med reservnummer. Om personen inte kan uppge identitet läggs reservnummer upp med dagens datum och namn okänd. Avgiftstyper som för asylsökande.

6 DIVISION Landstingsdirektörens stab Registrering av asylsökande, papperslösa eller gömda barn Bakgrund: För barn under 18 år gäller alltid Barnkonventionen, vård ska ges till barn på samma villkor som vård till barn som är folkbokförda i Norrbotten. Inom NLL finns beslut om att barn upp till 20 år har rätt till avgiftsfri vård. Registrering i VAS på samma sätt som för vuxna asylsökande. - Nationskod ZZ Under utredning och län-kom för LMAnr 99-25 samt LMA-nr om det finns. Avgiftstypen är alltid B1 för barn som inte fyllt 20 år. Ingen patientavgift. Personer som inte fyllt 20 år ska erbjudas hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som barn och ungdomar bosatta inom landstinget.

7 DIVISION Landstingsdirektörens stab Registering av papperslös i VAS Icke EU-medborgare som visas utan nödvändiga tillstånd i landet, inte asylsökande. ID-handling från hemlandet kan finnas. Dessa personer har rätt till vård som inte kan anstå. Om personen är känd sedan tidigare används det redan registrerade reservnumret i VAS. Sök på namn eller del av personnumret. Om personen inte är känd sedan tidigare men kan uppge födelseår månad och dag läggs detta upp med reservnummer. Om personen inte kan uppge identitet läggs reservnummer upp med dagens datum och namn okänd. I fliken övriga upplysningar anges Papperslös i fältet Övrigt. Avgiftstyper som för asylsökande, fakturera patienten. Skicka en bokföringsorder till administrativ service, ange att det gäller papperslös. Bokföringsorder finns under Nytt dokument från NLL-mall

8 DIVISION Landstingsdirektörens stab Nyheter för 2016 Personer som fyllt 85 år har gratis öppen hälso- och sjukvård. Avgiftstypen är Ä1, 0 kr och omfattar även asylsökande som fyllt 85 år. Ambulansavgift ska inte tas ut. När frikortsdatabasen införs under våren 2016 kommer avgiftstypen läggas upp automatiskt på samma sätt som B1 för barn. Till dess måste avgiftstypen Ä1 registreras manuellt.

9 DIVISION Landstingsdirektörens stab Sjukresor för asylsökande Egenavgiften är 40 kr oavsett fordonstyp. Överstigande summa ersätts. Resa med buss eller tåg ersätts med hela avgiften om den överstiger 40 kr. Resa med buss eller tåg som understiger 40 kr ersätts inte. Ansökning om ersättning för sjukresa skickas till administrativ service.


Ladda ner ppt "DIVISION Landstingsdirektörens stab Registrering av asylsökande i VAS Anette Larsson Hälso- och sjukvårdsenheten Hälsoinformatik E-post:"

Liknande presentationer


Google-annonser