Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt läkemedelsstatistik 2015 Kronoberg Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 2016-02-02 Stephan Quittenbaum, Cecilia Nordquist Läkemedelskommittén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt läkemedelsstatistik 2015 Kronoberg Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 2016-02-02 Stephan Quittenbaum, Cecilia Nordquist Läkemedelskommittén."— Presentationens avskrift:

1 Översikt läkemedelsstatistik 2015 Kronoberg Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 2016-02-02 Stephan Quittenbaum, Cecilia Nordquist Läkemedelskommittén

2 Rabatter som betalats tillbaka till regionen i efterhand ingår inte Läkemedels -förmån (recept) Rekvirerade läkemedel (avdelningar, mottagningar) Inklusive förbruknings- artiklar inom förmånen *Smittskyddsläkemedel och övriga landstingssubventionerade läkemedel ingår inte i diagrammet.

3 496 488 564 510 517 Rabatter som betalats tillbaka till regionen i efterhand ingår inte Övriga landstingssubventionerade läkemedel (t ex p- piller, undantagshantering, hemsjukvård) ingår inte

4 Procentsiffran visar procentuell förändring mellan 2014 och 2015 +21,4% -13,5% +1,2% +0,4% +61,7% Rabatter som betalats tillbaka till regionen i efterhand ingår inte Övriga landstingssubventionerade läkemedel (t ex p- piller, undantagshantering, hemsjukvård) ingår inte

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Några teoretiska besparingspotentialer

26 Bufomix Easyhaler istället för Symbicort Turbuhaler Förmånskostnad 2015: 8,1 milj kr (allmänlm) Andel Bufomix 2015: 12% Bufomix ca 30% billigare Om 50% Bufomix: - 1 milj kr Om 75% Bufomix: - 1,6 milj kr Om 90% Bufomix: - 2 milj kr

27

28

29 Remsima istället för Remicade Landstingskostnad 2015: 10,9 milj kr (rekv) Andel Remsima 2015: 8% Remsima ca 65% billigare (upphandlat pris) Om 30% Remsima: -1,9 milj kr Om 50% Remsima: -3,3 milj kr Om 75% Remsima: -5,2 milj kr

30

31 Pregabalin istället för Lyrica Förmånskostnad 2015: 5,98 milj kr (allmänlm) Andel generika 2015: 1% Pregabalin Sandoz/Accord ca 25-50% billigare beroende på styrka Om 50% generika: - 1 milj kr Om 75% generika: -1,5 milj kr

32 Levetiracetam istället för Keppra Förmånskostnad 2015: 1,5 milj kr (kliniklm) Andel generika 2015: 28% Levetiracetam STADA (rek) ca 55-65% billigare beroende på styrka Om 50% generika: - 0,3 milj kr Om 75% generika: -0,6 milj kr

33 Abasaglar istället för Lantus Förmånskostnad 2015: 3,7 milj kr (allmänlm) Andel Abasaglar 2015: 0% Abasaglar ca 12% billigare Om 50% Abasaglar: - 220 tkr Om 75% Abasaglar: - 331 tkr

34 Medellång- och långverkande insulin Kostnad för en årsbehandling vid en dygnsdos på 40E Priser aktuella jan 2016, TLV

35

36

37

38 Totalförbrukning av antibiotika för invånarna i Kronoberg Samtlig antibiotika förskrivet på recept eller beställt via rekvisition till personer från Kronoberg samt till vårdenheter i Kronoberg presenterat i DDD/1000 inv/dag *DDD = definierad dygnsdos

39

40

41

42

43

44 Några områden där läkemedelskostnaden förväntas öka 2015- 2016 pga nya läkemedel och ändrade riktlinjer Cancer – många nya läkemedel introduceras, hög kostnad per patient Malignt melanom (Tafinlar, Mekinist, Keytruda, Opdivo) Lungcancer (Giotrif, Vargatef, Zykadia) Blodcancer (Imnovid, Iclusig, Gazyvaro, Zydelig, Imbruvica) Kolorektalcancer (Stivarga) Prostatacancer (Jevtana, Zytiga, Xtandi, Xofigo, Provenge) Bröstcancer (Perjeta, Kadcyla) Äggstockscancer (Lynparza) Hjärta-Kärl Nya orala antikoagulantia (Eliquis, Xarelto, Pradaxa) infört under 2014-15 – hur stor ökning 2016? Nya läkemedel vid PAH, pulmonell arteriell hypertension (Adempas, Opsumit) Nya blodfettsänkande medel (monoklonala antikroppar) godkänt höst 2015 (evolocumab, alirocumab) Immunpåverkande läkemedel Nya riktlinjer från SoS som rekommenderar tidig behandling med TNF-alfahämmare Biologiska läkemedel vid psoriasis – ökad användning (Stelara, Cosentyx, Otezla) MS Nya behandlingsalternativ introduceras (Aubagio, Tecfidera, Lemtrada, Plegridy, Zenapax) Ögon - makuladegeneration (”gula fläcken”) Nytt läkemedel godkänt (Eylea) – ersätter till viss del befintlig behandling Sept 2015 - ej uppdaterad därefter

45 Infektioner - smittskydd Hepatit C (Sovaldi, Olysio, Daklinza, Harvoni, Viekirax, Exviera m fl) – effektiva men mycket dyra fr o m juli 2015 rekommenderas behandling även vid fibrosgrad 2 – fler patienter per år? HIV-patienter – ökad överlevnad, långtidsbehandling med läkemedel Hepatit B – långtidsbehandling med läkemedel Högre användning av dyrare antibiotika pga resistensutveckling Diabetes ökad användning av inkretinläkemedel (Victoza, Bydureon, Januvia m fl) ny läkemedelsklass SGLT-2-hämmare (Forxiga, Invokana, Jardiance m fl) ny klass av långverkande insuliner (Tresiba) Mage-tarm Läkemedelsbehandling av IBS (Constella) Ny biologisk behandling av inflammatorisk tarmsjukdom (Entyvio) Läkemedelsbehandling av fetma (två nya läkemedel i slutet av 2015 – Saxenda, Mysimba) Några områden där läkemedelskostnaden förväntas öka 2015-2016 p.g.a. nya läkemedel och ändrade riktlinjer Sept 2015 - ej uppdaterad därefter

46 Några områden där läkemedelskostnaden förväntas öka 2016 p.g.a. nya läkemedel och ändrade riktlinjer ADHD Ökad behandling av vuxna Nytt läkemedel (Intuniv) förväntas i början av 2016 Koagulationsfaktorer m fl särläkemedel Mycket svårbedömt, enstaka patienter påverkar kostnaden mycket Ändrat högkostnadsskydd (gratis läkemedel till barn <18 år) från 1/1 2016 i budgetpropositionen sept 2015, ca 6-7 mkr/år i Kronoberg Sept 2015 - ej uppdaterad därefter

47 Områden som kan förväntas minska läkemedels- kostnaderna 2016 Effekt av patentutgångar från 2015 Biosimilarer till Remicade och Lantus lanserats i mitten av 2015 Allmänläkemedel: Cymbalta (depression mm), Spiriva (KOL), Lyrica (epilepsi, ångest, nervsmärta) Klinikläkemedel: Abilify (psykoser), Seroquel depot (psykoser) Patentutgångar som förväntas under 2016 Oklart läge om biosimilarer till biologiska läkemedel. Ev kan biosimilarer till Enbrel, Tysabri, Mabthera och Herceptin komma. Inga stora patentutgångar av avgörande betydelse förväntas Sept 2015 - ej uppdaterad därefter

48 Områden som kan förväntas minska/bromsa läkemedelskostnaderna 2015-2016 TLV-omprövningar (brukar leda till prissänkningar) Prel. dec 2015: glaukomögondroppar (prostaglandiner), TNF- hämmare 15-årsregeln (prissänkning med 7,5% efter 15 år) – inte så mycket effekt kommande år. Hade störst effekt 2014 och 2015. Nya och fortsatta upphandlingar av rekvisitionsläkemedel enligt rullande schema Trepartsöverläggningar (TLV, landstingen, läkemedelsföretag) inom ramen för ordnat nationellt införande Sept 2015 - ej uppdaterad därefter

49 Preliminär bedömning 2015-2016 (sep 2015) Allmänläkemedel Minskning under 2015 pga prissänkningar och konkurrens på astma/KOL-läkemedel. Hur mkt? Oförändrat, liten ökning 2016 pga diabetes-läkemedel och fetmabehandling (kanske kommer redan under 2015) Smittskyddsläkemedel Kraftig ökning 2015 pga HepatitC-läkemedel.Fortsatt ökning 2016 pga vidgad indikation för HepatitC-behandling. Prispress på läkemedlen ger viss bromsande effekt. Klinikläkemedel Ökning såväl 2015 som 2016. Kostnaden drivs främst av cancerläkemedel, antikoagulantia och biologiska och immunmodulerande läkemedel. Ev inbromsning pga introduktion av biosimilarer. Rekvirerade läkemedel Ökning såväl 2015 som 2016. Kostnaden drivs främst av cancerläkemedel och biologiska och immunmodulerande läkemedel. Ev inbromsning pga introduktion av biosimilarer. Sept 2015 - ej uppdaterad därefter

50 Prognos läkemedelskostnader 2015-18 från Socialstyrelsen (april 2015) Läkemedelsförmånen 2015: 2,75% (ny prognos okt 2015: 4,75%) 2016: 4,50% (ny prognos okt 2015: 5,5%) 2017: 1,75% 2018: 2-3% 2019: 1,75-2,75% Rekvirerade läkemedel 2015: 5% 2016: 4%

51 Prognoser från de stora landstingen Stockholm Recept 2015: 2,2% 2016: 2,7% Rekvisition2015: 6,5% 2016: 2,7% Totalt2015: 3,0% 2016: 3,1% maj 2015 VGR Recept 2015: 6,0% 2016: 4,0% Rekvisition2015: 8,0% 2016: 0,5% Totalt2015: 6,4% 2016: 2,9% april 2015 Skåne Recept 2015: 2,0% 2016: 4,4% Rekvisition2015: 6,9% 2016: 2,6% Totalt2015: 5,7% 2016: 4,1% juli 2015


Ladda ner ppt "Översikt läkemedelsstatistik 2015 Kronoberg Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 2016-02-02 Stephan Quittenbaum, Cecilia Nordquist Läkemedelskommittén."

Liknande presentationer


Google-annonser