Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Nya Regionens hus I Göteborg. Aktivitetsbaserad arbetsplats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Nya Regionens hus I Göteborg. Aktivitetsbaserad arbetsplats."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Nya Regionens hus I Göteborg

2 Aktivitetsbaserad arbetsplats

3 Beslut i regionfullmäktige: Aktivitetsbaserat arbetssätt ska gälla för nya Regionens hus Kreativ miljö ska underlätta samarbete, utbyta information över gränser och underlätta spontana möten Varje hyresgäst disponerar egna ytor Syftet är att: öka samverkan och kunskapsspridning över organisationsgränser inom och mellan hyresgästerna öka utnyttjandegraden av tillgänglig lokalkapacitet.

4 En definition av aktivitetsbaserad arbetsplats Konceptet aktivitetsbaserat arbetssätt/arbetsplats bygger på att arbetsplatsen och arbetssättet utformas efter personalens specifika aktiviteter och behov. Arbetsuppgiften för dagen styr val av arbetsplats. Exakt utformning anpassas efter organisationens verksamhet och unika behov.

5 En aktivitetsbaserad arbetsplats Utformad efter de specifika behov och krav som organisationen och medarbetarna har på arbetsmiljön Individen bestämmer var och hur den vill arbeta för dagen Är uppdelad i ett antal olika zoner i arbetsmiljön, exempelvis: zoner där man kan arbeta i grupp zoner för individuellt arbete med medelhög koncentration zoner för individuellt arbete med hög koncentration zoner för spontana möten och samverkan Inga fasta platser med vissa undantag Clean desk

6 Aktivitetsbaserat arbetssätt Fördelar Ger förutsättningar för flexibilitet, kreativitet och kommunikation Utökat självbestämmande och ansvar för de anställda Mindre vi-och-dem grupperingar genom att man delar arbetsplats Ökad informations- och kunskapsöverföring mellan anställda Kostnadsbesparingar

7 Framgångsfaktorer vid införande Tydlig vision, mål och strategi med införandet Motivera de anställda genom information, studiebesök och visualisering av konceptet aktivitetsbaserat arbetssätt Delaktighet i utformningen - kartlägg verksamhetens och individernas behov tillsammans med medarbetarna Anpassa utformningen till organisationens verksamhet och de anställdas specifika behov Hög grad av tillit till de anställda

8 Utvärdera införandet och arbeta med ständiga förbättringar för att tillgodose nya behov Förståelse för att det inte är en engångsimplementering - skulle aktiviteter och behov förändras bör även utformningen anpassas därefter Framgångsfaktorer efter införandet

9 Utmaningar Individer har olika behov vilket ställer olika krav på utformning Skapa en utformning som stödjer samarbete över gränser och som samtidigt gör det möjligt att bevara välfungerande samarbeten inom arbetsgrupper/enheter/avdelningar Införande av aktivitetsbaserat arbetssätt innebär en förändring som kan medföra ovilja och motstånd Att få de anställda att basera val av arbetsplats utifrån aktivitet och inte personliga preferenser Nya krav på ledarskap

10 Aktivitetsbaserat arbetssätt Människa Plats IT

11 Öppet landskap Flexkontor Aktivitetsbaserade arbetsplatser Cellkontor Individuellt arbete i eget rum Bra möjligheter för individuellt koncentrerat arbete och för telefonsamtal Mindre bra förutsättningar för projektarbete, samverkan samt kunskapsdelning En historisk tillbakablick: Stora förändringar av arbetsplatsen över tid Layoutmässigt likvärdigt med det öppna landskapet Färre skrivbordsplatser än anställda, dvs. ingen egen plats i kontorslandskapet Grundtanke bakom konceptet: alla är ej på arbetsplatsen samtidigt Egen plats i ett kontorslandskap Bra möjlighet till individuellt arbete med låg koncentration Mindre bra förutsättningar för individuellt arbete med hög koncentration, för telefonsamtal och för projektarbete Flera olika typer av arbetsmiljöer Medarbetare väljer fritt den miljö som bäst passar arbetsuppgiften för stunden t.ex. mötesrum, tysta rum, telefonrum, projektytor Fler platser men färre traditionella skrivbordsplatser än anställda, dvs. ingen egen plats Källa: EYBenchmarki ng

12 Individuellt arbete - hög koncentration Samarbete – hög koncentration Individuellt arbete – låg koncentration Samarbete – låg koncentration Kaffehörnor Konferensrum Före aktivitetsbaserat Aktivitetsbaserade arbetsplatser kan delas upp i zoner utifrån hög/låg koncentration och om arbetet sker individuellt eller tillsammans med andra Skrivbord i landskap Cellkontor Källa: EYBenchmarki ng

13 Aktivitetsbaserade arbetsplatser kan delas upp i zoner utifrån hög/låg koncentration och om arbetet sker individuellt eller tillsammans med andra Individuellt arbete – hög koncentration Samarbete – hög koncentration Individuellt arbete – låg koncentration Samarbete – låg koncentration Traditionella skrivbord Skrivbord i tyst miljö Storbord Fåtöljer i tyst miljö Projektrum/projektytor Kaffehörnor Konferensrum Soffmötesplatser Touch-down Med aktivitetsbaserat Telefon Cellkontor Källa: EYBenchmarki ng

14 Exempelmiljöer Kreativ mötesplats för arbete eller paus

15 Exempelmiljö Plats för möte eller eget arbete, t ex ”touch down-platser”

16 Exempelmiljö Tyst zon för eget arbete

17 Exempelmiljö Mötesrum för olika behov


Ladda ner ppt "Välkommen! Nya Regionens hus I Göteborg. Aktivitetsbaserad arbetsplats."

Liknande presentationer


Google-annonser