Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt avgift, rätt registrering och rätt ersättning Carina Wetterberg Processledare/verksamhetsutvecklare Regionkansliet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt avgift, rätt registrering och rätt ersättning Carina Wetterberg Processledare/verksamhetsutvecklare Regionkansliet,"— Presentationens avskrift:

1 Rätt avgift, rätt registrering och rätt ersättning Carina Wetterberg carina.wetterberg@regionorebrolan.se Processledare/verksamhetsutvecklare Regionkansliet, Hälsovalsenhetencarina.wetterberg@regionorebrolan.se

2 Min resa – Carina Wetterberg

3 Historik

4 Lagen om valfrihetssystem trädde i kraft 1 jan 2010 Riksdagen beslutade 25 febr. 2009 om obligatoriskt vårdvalssystem som trädde i kraft 1 januari 2010 inom Primärvården - Lag 2008:962 om valfrihetssystem LOV I Örebro kallas vårdvalssystemet - Hälsoval Örebro län Patienten väljer fritt vårdcentral i hela länet. Samma uppdrag och samma ersättning för offentliga och privata vårdgivare. Patienten väljer utförare (listning) och ersättningen följer patienten Alla vårdgivare som uppfyller de av Regionstyrelsen beslutade krav i hälsosystemet har rätt att etablera sig i PV med ersättning från Regionen. Konkurrensneutralitet – Konkurrensverket Uppföljning fortlöpande av krav/uppdrag och resultat

5 Kännetecken för Hälsoval – Region Örebro län Omfattande uppdrag (Krav- och kvalitetsbok) – Regionstyrelsen Relativt liten ersättning för primärvård jfr med andra landsting Relativt stor andel fast ersättning utifrån antal listade Vissa kostnader finansieras ”centralt” Vissa funktioner/verksamheter och särskilda uppdrag finansieras med riktade medel utifrån politiska beslut Åtskild finansiering för t ex besök nationell taxa och utomlänsbesök Få privata vårdgivare

6 291 012 människor bor i Örebro län (151231) Örebro144 200 Karlskoga 30 283 Lindesberg 23 562 Kumla 21 154 Hallsberg 15 509 Askersund 11 151 Nora 10 502 Degerfors 9 543 Lekeberg 7 942 Hällefors 7 032 Laxå 5 656 Ljusnarsberg 4 928 Örebro län – 29 vårdcentraler

7 Ersättningsmodell för vårdcentralernas åtagande I Hälsoval Region Örebro län tillämpas samma regelverk och ersättningar för samtliga vårdcentraler, oavsett driftsform. Krav- och kvalitetsboken – Beslutas av regionstyrelsen ”vårdcentralen är skyldig att ta ut och administrera de av regionens fastställda vårdavgifter” – Avgiftshandboken. Ersättningsmodellen gäller tillsvidare endast folkbokförda i Örebro län.

8 Ersättningsmodell Fast ersättning sk kapitering per listad 85 % Varav 90 % ålderviktad och 10 % socioekonomi CNI (CNI Care Need Index =förväntad vårdtyngd) Rörlig ersättning Besöksersättning 10 % Mottagningsbesök 112,50 kr Hembesök 339 kr Målrelaterad ersättning 5 % Full ersättning om målet nås och halv ersättning om målet uppfylls till ca 90 %

9 Bakgrund Verksamhetsplan 2012 – Fokus på analyser av intäkter för verksamheter inom Hälsoval Se till att Krav- och kvalitetsboken samt regelverket för patientavgifter Avgiftshandboken följs Ekonomichef fick uppdraget att se över att det och en grupp bildades

10 Förstudie - 2012 Beskriva nuläget och identifiera problemområden Genomgång av redovisning och bokföring Stödsystem och IT-system Förstudien resulterade i en rapport – ”Genomgång av problemområden inom avgifter och kassarutiner April 2012. Handlingsplan – ansvariga utsågs för respektive område

11 Projekt – Rätt avgift, rätt registrering och rätt ersättning

12 Projektets mål Standardiserat arbetssätt – ett av målen i verksamhetsplanen 2013 Hållbart över tid Effektiva flöden/process mellan olika intressenter God tillgänglighet Bra stödsystem Bra stödorganisation - lättillgänglig information (intranätsida) Hög kompetens (utbildningar till personal) Bra förutsättningar för en god internkontroll Rätt intäkt

13 Metod – Process – Åtgärder Projektgrupp: Ekonomichef Ekonom, IT-samordnare och patientavgiftssamordnare

14 Åtgärder våren 2013 Informationsmöten/forum – Patientavgifter Våren 2013 – 2 st (73 % av alla medicinska vårdadministratörer deltog) Information om projektet – avrapporterades kontinuerligt till PV ledningsgrupp, AU, samverkansgrupp, Hälsovalsenheten och ekonomi 5 standardiserade rutiner för besöksregistrering (Läkarbesök, behandling, sjg, prov och intyg) 6 utbildningsdagar (12 utbildningstillfällen) i de olika länsdelarna (95% av alla MVA deltog)

15 Åtgärder hösten 2013 Forum för patientavgiftsfrågor - 3 informationstillfällen Nya standardiserade rutiner Fakturering av åtgärder i kommunen Indirekt besök Asylsökande kvot- och anhörig Influensavaccinering

16

17 Reflektioner och resultat Engagemang, medvetenhet och förståelse ökat Kompetenshöjning - utbildning Patientavgiftsforum Stödorganisation – Patientavgiftssamordnare, intranätsida Korrekt in/utdata Avgiftshandboken Bättre arbetsmiljö Framgångsfaktorer – tydligt mål och avsatta resurser

18 Kvalitetspris 2014 Motiveringen löd: Ett tydligt och väl genomarbetat projekt som är till nytta för hela Primärvården och våra patienter. ”En bra och tydlig poster med ett budskap som var lätt att ta till sig”

19 Hur gick vi vidare Informera all personal på personalmöten Nya standardiserade rutiner Utbildning nyanställd personal Internrevision hösten 2014

20 Internrevision Underlag för revision var 4 standardiserade rutiner. Genomfördes vid 5 vårdcentraler av ekonom samt patientavgiftssamordnare Intervjuer genomfördes med verksamhetschef, medicinsk vårdadministratör, distriktssköterska samt läkare

21 Resultat Rutinerna inte helt implementerade i alla verksamheter. Kända hos samtliga medicinska vårdadministratörer. Kompetensen ökat och de uppger att de känner större säkerhet i sitt arbete. En effekt av internrevisionen diskussioner kring registrering och rutiner för avgifter har ökat. Förståelsen för vikten av att registrera rätt har ökat inom verksamheterna.

22

23 Betalkartor

24 Var är vi idag? Samlingsfaktura Incheckningstjänst E-frikort Samordnare patientavgifter/kassor USÖ?

25 Frågor!


Ladda ner ppt "Rätt avgift, rätt registrering och rätt ersättning Carina Wetterberg Processledare/verksamhetsutvecklare Regionkansliet,"

Liknande presentationer


Google-annonser