Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMS 28/10 20031 Førerkortvurderinger i Utkanten av Norge Sven-Mårten Samuelsson Janne Wik Rushfeldt B Max Petersen Magne Sagen Kirkenes Sykehus 28. Oktober.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMS 28/10 20031 Førerkortvurderinger i Utkanten av Norge Sven-Mårten Samuelsson Janne Wik Rushfeldt B Max Petersen Magne Sagen Kirkenes Sykehus 28. Oktober."— Presentationens avskrift:

1 SMS 28/10 20031 Førerkortvurderinger i Utkanten av Norge Sven-Mårten Samuelsson Janne Wik Rushfeldt B Max Petersen Magne Sagen Kirkenes Sykehus 28. Oktober 2003

2 SMS 28/10 20032 ”Førerkortspesialist” med team Total vurdering Beslutning Fylkeslege Modell 1

3 SMS 28/10 20033 Modell 2 SMS 28/10 2003

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 (Michon 1985. Ref nr 4)

9 SMS 28/10 20039

10 10

11 SMS 28/10 200311

12 SMS 28/10 200312 Många alternativ till bil i stadsmiljö, t. ex. Oslo Men i Finnmark  Långa avstånd  Tåg finns inte  Buss; dåliga förbindelser  Taxi; dyrt  Båt; sällan  Färdtjänst (TT-kort)?  Familj, grannar  Isolerad

13 SMS 28/10 200313

14 SMS 28/10 200314

15 SMS 28/10 200315 Ergoterapeuten  Observationer av ADL-förmågan  Observationer på avd  Evt. AMPS och/eller A-one  NorSDSA  Kompletterande undersökningar av den kognitiva funktionen  Observationer under bilkörning

16 SMS 28/10 200316 Andra yrkesgrupper  Fysioterapeut  Logoped  Evt. sosionom 

17 SMS 28/10 200317

18 SMS 28/10 200318 Material, forts (n= 44 män och 10 kvinnor) o o

19 SMS 28/10 200319 Material, forts (n= 44 män och 10 kvinnor) Antal hjärnskador: Höger 25, Vänster 41 Afasi: 30% av männen och kvinnorna Rankin Scale: Skalsteg 0-2: 96%; 3: 4% Scand. Stroke Scale: medel 55 (38-58), median 58 Barthel ADL Index: medel 19,8 (17-20), median 20

20 SMS 28/10 200320 Användningsområden för bilen (n= 44 män och 10 kvinnor) Män Kvinnor Totalt  Besöka släktingar 42 9 51  Handla 41 9 50  Besöka post, bank 37 8 45  Komma till fri- tidsaktiviteter 37 7 44  Besöka läkare etc. 35 8 43  Komma till hytte 32 5 37  Semesterresor 27 7 34  Kommatill arbetet 19 5 24  I arbetet 18 2 20  Organ. arbete 5 1 6  Utbildning - 1 1

21 SMS 28/10 200321

22 SMS 28/10 200322 Team NorSDSA Godkänd Inte godkänd Summa Godkänd 14 6 20 Inte godkänd 4 23 27 Summa 18 29 47 Sensitivitet 78%; specificitet 79% NorSDSA Teamets bedömning

23 SMS 28/10 200323 Team 4 personer godkända av teamet, underkända av NorSDSA - Alla var godkända av körläraren - De neg. poängen i NorSDSA mycket låga - 3 hade lätt kogn. nedsättning - 1 hade lätt afasi: fick ”hjerneteppe” av NorSDSA 6 personer godkända av NorSDSA, underkända av teamet - Alla var underkända av körläraren, 4 av fylkeslegen - 1 fick dispensasjon efter kort körning på Trafikkstasjon - 1 fick dispensasjon pga behov av automatgir (hade höga poäng på NorSDSA) NorSDSA Teamets bedömning

24 SMS 28/10 200324 GodkändInte godkändSumma Godkänd21122 Inte godkänd32326 Summa24 48 x Fick 70-årsattest begränsad tid - 1 person xx Behöver autogir - 1 person Nedsatt kognition – 2 personer Körläraren Teamet Bedömning Körlärare Team x xx (6 personer har ej bedömts av körlärare, pga hemianopsi mm)

25 SMS 28/10 200325 Slutresultat Teamets bedömning Godkänd Inte godkänd Summa 18 29 47 NorSDSA ej utfört 5 2 7 Delsumma 23 31 54 Beslut av fylkeslege Körkort för bil, ej buss +1 -1 Dispensasjon +5 -5 Körkort begr. tid +1 -1 Slutsumma 30 24 54 30 av 54 =55,5 % godkända för bilkörning

26 SMS 28/10 200326 Dispensasjon av fylkeslegen 2 Automatgir. Trafikkstasjon 2 Godkända efter kort körning på Trafikkstasjon 1 Övningskörning, sedan godkänd av Trafikkstasjon

27 SMS 28/10 200327

28 SMS 28/10 200328

29 SMS 28/10 200329 Män Kvinnor Antal Körbeteende efter hjärnskadan Enligt särskilt index (n= 18 män och 7 kvinnor)

30 SMS 28/10 200330 Nordic Stroke Driver Screening Assessment (NorSDSA)

31 SMS 28/10 200331 Prikkoverstrykning

32 SMS 28/10 200332

33 SMS 28/10 200333 Rutematrise - Kompassretninger

34 SMS 28/10 200334 KompassretningerRutematrise -

35 SMS 28/10 200335 Vegskiltgjenkjennelse

36 SMS 28/10 200336 Kun én i Finnmark

37 SMS 28/10 200337 Några slutsatser  Bilen är ett viktigt kommunikationsmedel  Bedömning av förmågan att köra bil är viktig  Försummat område  Neurol. bortfall oftast lätt att kompensera  Obs synfält  Obs kognitiv nedsättning

38 SMS 28/10 200338

39 SMS 28/10 200339 Några slutsatser forts.  Cirka 50% får fortsätta att köra bil  Året efter skadan - Lägre antal mil - Försiktigare körbeteende - Ökad trötthet vid bilkörning hos en andel - Inga trafikolyckor

40 SMS 28/10 200340 Några slutsatser forts.  Riktade undersökningar Körkortsfrågor bör aktualiseras av alla läkare - akut sjukdom, t ex. stroke - kron. sjukdom, t. ex.MS - kron. smygande sjukdom t. ex. Alzheimer svår fråga (Anne Brækhus)  Generellt återkommande hälsokontroller? Troligen ej av värde i frågan om körkort  Önskemål - Rehab. läkare eller geriatriker bör få resurser att undersöka alla strokepatienter 3-6 månader efter debuten - Initiera adekvat fortsatt rehabilitering - Körkortsfrågor Ger det goda inkomster till helseforetaket?

41 SMS 28/10 200341 Bomsikkert Pleier: ”Ola N. truet med at han vil skyte deg fordi du har sendt førerkortmelding til fylkeslegen.” Lege: ”Hm... men heldigvis ser han så dårlig at han neppe vil treffe meg.”

42 SMS 28/10 200342

43 SMS 28/10 200343

44 SMS 28/10 200344 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "SMS 28/10 20031 Førerkortvurderinger i Utkanten av Norge Sven-Mårten Samuelsson Janne Wik Rushfeldt B Max Petersen Magne Sagen Kirkenes Sykehus 28. Oktober."

Liknande presentationer


Google-annonser