Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillförlitlighet R(t) = sannolikheten att system eller utrustning ej havererar under tiden t Otillförlitlighet Q(t) = sannolikheten för fel R(t) + Q(t)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillförlitlighet R(t) = sannolikheten att system eller utrustning ej havererar under tiden t Otillförlitlighet Q(t) = sannolikheten för fel R(t) + Q(t)"— Presentationens avskrift:

1 Tillförlitlighet R(t) = sannolikheten att system eller utrustning ej havererar under tiden t Otillförlitlighet Q(t) = sannolikheten för fel R(t) + Q(t) = 1

2 Kontinuerligt arbetande Exempel: pump, destillationskolonn, reaktor Intermittent arbetande Exempel: säkerhetsventil, nivåalarm, felhandling av operatör

3 A. Felfrekvens z(t) Antal fel per år, h etc. Kontinuerliga komponenter B. Sannolikheten för fel P i (t) Antal fel per ”order”/försök Intermittenta komponenter C. Reperationstid  Tid som komponent är ut drift pga reparation Vanligtvis kontinuerliga komponenter D. Orderfrekvensen n i Antal ”order per år, h etc. Intermittenta komponenter Obs! Z i (t)= P i (t) n i

4 Felfrekvensen beror dels av inneboende faktorer såsom vilken typ av apparat som avses, hur den är utformad och vilken applikation som avses, samt dels av yttrefaktorer, dvs omfattningen av de felmekanismer som apparaten är exponerad för. Felmekanismer Fel i dimensionering Fel vid montage Felhandlande vid drift Felaktigt/ofullständigt underhåll Erosion Korrosion Igenpluggning Materialförändring till följd av kemisk, termisk eller mekanisk påverkan

5 En rörledning kan exempelvis vara utsatt för fyra olika felmekanismer: Korrosion Erosion För högt tryck Sedimentering I de tre första fallen kan fraktur erhållas, i det fjärde fallet kan rörledningen plugga igen.

6 Typ av apparat Elmotor = 10 -5 (fel/h) Instrument  = 10 -3 (fel/h) Utformning Kullager  = 10 -6 (fel/h) Rullager  = 10 -5 (fel/h) Applikation Ångventil  = 0.1 (fel/år) Vattenventil  = 0.01 (fel/år)

7 Tabell 2.1: Exempel på feldata med konstant felfrekvens (källa: Lees, F.P. Loss Prevention). KomponentZ (fel/h)PiPi Intervall Elmotorer Startar ej3*10 -4 10 -5 - 10 -3 Haveri (normalmiljö) 10 -5 3*10 -6 – 3*10 -5 Haveri (påfrestande miljö) 10 -3 10 -4 - 10 -2 Instrument10 -6 10 -7 - 10 -5 Tryckvakt10 -4 Gränsvakt3*10 -4 Kontrollera alltid ursprungskällan!

8 1. T-boken, Version 3. Tillförlitlighetsdata för komponenter i nordiska kraftverksreaktorer. (1992). Utarbetad av ATV-kansliet och Studsvik AB (Vattenfall Support Grafiska) 2. Oreda (offshore Reliability Data Handbook), 1:st ed. (1994) istributed by VERITEC in cooperation with pennWell Books (ISBN 82 515 0087 7). 3. Guidlines for Process Equipment Reliability Data, 1989, Center for Chemical Process Safety of the AIChE (American Institurte of Chemical Engineers, 345 East 47th Street, New York. New York 10017 (ISBN 8-8169-0422-7).

9 * TESEO-metoden för Operatörsfel Sannolikheten för operatörsfel: P = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 3.5* 10 -5 < P < 1

10 Typ av aktivitetK1K1 Enkel, rutinbetonad0.001 Rutinbetonad men kräver uppmärksamhet 0.01 Ej rutinbetonad0.1 Momentan stressfaktor (rutinbetonad aktivitet) Tillgänglig tid (s) K2K2 210 1 200.5 Momentan stressfaktor (ej rutinbetonad aktivitet) Tillgänglig tid (s) K2K2 310 301 600.1 Operatörens förutsättningar för aktuell aktivitet K3K3 Noga utvald, expert, väl utbildad 0.5 Genomsnittlig kunskap och utbildning 1 Liten kunskap, dålig utbildning 3 Situationens allvarlighetsgrad k4k4 Allvarligt nödläge3 Hotande nödläge2 Normal situation1

11 Ergonomisk situation Bild av arbetsmiljö respektive anläggningsstatus K5K5 Mycket bra0.7 Bra1 Varierande3 Varierande respektive dålig7 Dålig10

12 Ett alternativt sätt att beskriva processer. Kan användas vid riskanalyser (felträd), tillförlitlighetsstudier etc. Beskriver förutsättningarna för ett visst tillstånd och sannolikheten, eller frekvensen för tillståndet. Ex. Processen fungerar ej, tanken exploderar. Erforderligt underlag: Processflödesschema Definition av avsett tillstånd Systemfunktion för processen Feldata

13 De vanligaste logiska symbolerna Händelse eller tillstånd Bashändelse C B A Ellergrind (C händer om A eller B händer) Pc=P A +P B -P A P B z C =z A +z B Ochgrind (C händer om A och B händer) Pc=P A *P B


Ladda ner ppt "Tillförlitlighet R(t) = sannolikheten att system eller utrustning ej havererar under tiden t Otillförlitlighet Q(t) = sannolikheten för fel R(t) + Q(t)"

Liknande presentationer


Google-annonser