Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande arbetsplats Bild från Karolinska Universitetssjukhuset 2015-11-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande arbetsplats Bild från Karolinska Universitetssjukhuset 2015-11-04."— Presentationens avskrift:

1 Hälsofrämjande arbetsplats Bild från Karolinska Universitetssjukhuset 2015-11-04

2 Hälsa på arbetsplatsen Vart befinner sig arbetsgruppen? Ohälsa------Hälsa Vad bidrar till att vi rör oss mot hälsopolen? Vad orsakar att vi rör oss mot ohälsopolen? 2015-11-04

3 Arbetsmiljö och hälsoarbete - tre strategier 2015-11-04

4 Arbetsmiljö och hälsoarbete Identifierar sjukdom Identifierar ohälsa Identifierar hälsa Vårdar och botarIdentifierar hälsorisker Vad gör att vi blir sjuka, mår dåligt, kan skada oss? Identifierar friskfaktorer Vad gör att vi mår bra och trivs? RehabiliterarUndanröjer hälsoriskerBibehåller och utvecklar god hälsa 2015-11-04 BOTAR & REHABILITERAR MOTVERKAR RISKER FÖR OHÄLSA/ FÖREBYGGER FRÄMJAR & UTVECKLAR GOD HÄLSA

5 2015-11-04

6 Känsla av sammanhang Källa: Figuren är baserad på underlag ur Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser, ISM rapport 9 (2010). Hanterbarhet- Vi har tillräckligt med resurser och kan använda dessa på ett effektivt sätt Begriplighet Vi förstår vilka krav som ställs på oss och hur de ska bemötas Meningsfullhet Vi vet vart vi är på väg och vi engagerar oss i arbetet KASAM

7 Vad är viktigt för att vi ska trivas, må bra våra arbetsplatser? 1. Fundera enskilt, vilka friskfaktorer som är viktiga? 2. Ha dialog med ”grannen” 3. Vad kom ni fram till? 2015-11-04

8 Meningsfullhet Samhörighet: kamratskap, samarbete, öppenhet Uppdrag som motivera Gemensam värdegrund Tydliga mål Belöning/erkänsla stärker engagemang Positiva upplevelser: Arbetsglädje, trevlig miljö… Begriplighet Förståelse av uppdraget Ett lärande arbetssätt Mått på framgång Helhetssyn Att känna till historien på arbetsplats Återkoppling/ feedback Begriplig kommunikation Hanterbarhet Yrkesskicklighet Tillräckligt med ork, fysisk som psykisk ökar vår hanterbarhet. Inflytande/ delaktighet Verktyg Socialt stöd både emotionellt och praktiskt En fungerande organisation Arbetsplatsens Känsla av sammanhang Källa: ISM rapport 9 Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser

9 Verktygslåda Interna verktyg har tagits fram som kan användas på arbetsplatsen för att skapa dialog om förbättringar i arbetsmiljön och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Verktyget Hälsofrämjande arbetsplats Dialogkorten -Arbetsmiljö och hälsa

10 2015-11-04

11


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande arbetsplats Bild från Karolinska Universitetssjukhuset 2015-11-04."

Liknande presentationer


Google-annonser