Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2016-09-20Sidan 1 Telge Telge Nät AB VA verksamheten Från droppe till kran.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2016-09-20Sidan 1 Telge Telge Nät AB VA verksamheten Från droppe till kran."— Presentationens avskrift:

1 2016-09-20Sidan 1 Telge Telge Nät AB VA verksamheten Från droppe till kran

2 2016-09-20Sidan 2 Vattnet från Mälaren Vattenproduktion 29 500 m 3 /dygn ca 536 tankbilar med släp Antal anslutna 80 000 personer 121 000 pe inkl. industrier, skolor och sjukhus

3 2016-09-20Sidan 3 Djupdals vattenverk

4 2016-09-20Sidan 4 Efter verket

5 2016-09-20Sidan 5 Råd och riktlinjer för ansvariga inom dricksvattenproduktion Råvatten Vattenverk Distribution Från vattentäkt till tappkran Krishamntering

6 2016-09-20Sidan 6 Riskanalys Mälaren Malmsjöåsen Södertälje sluss Saltsjön-Mälaren Reservvatten

7 2016-09-20Sidan 7 Skyddsområden Befintliga Malmsjöåsens Vattenskyddsområde Vällingen/Vackå Vattenskyddsområde Myrstugans Vattenskyddsområde Under framtagande Södra Mälarens Vattenskyddsområde EU-lag, ramdirektivet för vatten, vattenmyndigheten, åtgärdsprogram Införande enligt Miljöbalken, Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16

8 2016-09-20Sidan 8 Skyddsområden Befintliga Malmsjöåsens Vattenskyddsområde Vällingen/Vackå Vattenskyddsområde Myrstugans Vattenskyddsområde Under framtagande Södra Mälarens Vattenskyddsområde EU-lag, ramdirektivet för vatten, vattenmyndigheten, åtgärdsprogram Införande enligt Miljöbalken, Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16

9 2016-09-20Sidan 9 Södra Mälarens Vattenskydds- område

10 2016-09-20Sidan 10 Malmsjöåsens Vattenskyddsområde

11 2016-09-20Sidan 11 Södertäljes ledningsnät mm

12 2016-09-20Sidan 12 Åtgärder som vi redan hade på plats: Skyddsobjektklassade nyckelanläggningar, begränsad behörighet Ronderande bevakning vattenskyddsområden Begränsat tillträde i brunnsområden Inhägnade Infiltrationsområden Bra skalskydd överlag Vad gör vi

13 2016-09-20Sidan 13 Här är en del viktiga åtgärder vi vidtagit för att höja säkerheten: Säkerhetsinventering – P Thalin NYX kameraövervakning Ledsagarrutin med behöriga beställare i vattentornen Nya antennavtal som reglerar verksamheten för att skydda dricksvattnet Byte låssystem Komplettering av larm/passersystem och bevakningsrutiner Igenmurning av högrisk fönster/dörrar Byte av lås och luckor Larmade överbyggnader på reservoarer med skyddad luftning Komplettering av stängsel Personkontroll personal

14 2016-09-20Sidan 14 Kommande åtgärder: Utökat skydd av brunnsområden – konflikt med andra intressen (rekreation, vilt mm) Strama upp med optimerade utryckningstider i avtalen. Södra Mälarens VSO Omarbetning av Malmsjöåsens VSO Fortsatt förbättring av skalskydd samt svaga byggnadsdelar på känsliga objekt.

15 2016-09-20Sidan 15 Krishantering TN VA, El, Vä, Kyla, Stadsnät

16 2016-09-20Sidan 16 Drift & Leverans Tydliggöra för organisationen hur vi är organiserade vid daglig drift, beredskap och störning.

17 2016-09-20Sidan 17 Driftorganisation inom D&L Ska eftersträva att vara lika vid normal drift som vid störning. Det ska alltid vara någon utsedd att vara produktens ansvarig, driftledare. DriftLedningsCentralen, DLC, har den samordnande funktionen.

18 2016-09-20Sidan 18 Beredskapsorganisation Vakthavande ingenjör Driftledare El Lant- männen Järna Energitjänster Driftledare Produktion värme Värmeproduktion Driftledare Fjärrvärme & fjärrkyla Rörnät & Värme Driftledare Värme & ventilation fastigheter Energitjänster Driftledare Elnät Montörer 2 st Rörnät Rörnät & Värme Driftledare Vatten- anläggning Vattenanläggning Driftledare Bredband Driftledare endast dagtid

19 2016-09-20Sidan 19 Störning Driftledaren leder störningen inledningsvis. Driftledaren initierar störningsorganisationen. TN Krisplan ska ligga till grund för hantering och eskalering av en störning. Större störning leds från driftledningscentralen. Störningsledare utses.

20 2016-09-20Sidan 20 Telge Näts krisplan, sid 3  Är det allvarliga personskador?  Är eller kan skadan bli en miljöskada?  Är det omfattande materiella skador som gör att verksamheten till stora delar sätts ur spel?  Finns det risk för att en del av Telge Näts anseende eller varumärke skadas?  Finns det risk för ett stort negativt massmedialt intresse? Om svaret är JA på en eller flera frågor så är händelsen ett krislarm.

21 2016-09-20Sidan 21 Kris & Störningsorganisation Krisledningsgrupp Telge Telge Nät, Drift & Leverans Störningsledare (VHI beredskapstid) Driftsam. & Övervakning Samordnare Stödfunktioner: Telefoni, servicegrupp Media/Information Extraresurser Driftledningscentral: Driftledare Operatör Arbetsledare och berörd utförande driftavdelning t.ex. Rörnät Säkerhetschef Telge

22 2016-09-20Sidan 22 Arbetsfördelning vid större driftstörning Driftsam. & Övervakning Störningsledare (VHI inledningsvis) - Initierar krisledningsgruppen - Händelsedokumentation - Rapportera till Krisledningsgrupp - Planering, resurser DLC - Uppdatera ”Driftstatus” Stödfunktioner Telefonväxel bemannas Kommunikation - Media/hemsida/allmänhet - Myndigheter - Kontakt stora kunder Stöd & kringfunktioner inkl resurser för uppgifter utöver det som behövs på störningsplatsen Driftledningscentral - Driftledare / VHI (inledningsvis) - Operatör - Larmmottagning - Dokumentering Utförande driftavdelningen Arbetsledning: - Arbetsmiljö - Resurser på plats Utförare: - Åtgärdar störningar - Material

23 2016-09-20Sidan 23 Roller / Funktioner Störningsledare + samordnare Driftledare + operatör Arbetsledare + samordnare Montör, reparatör Administratör Telefoniledare Informationsansvarig/kommunikation Säkerhet

24 2016-09-20Sidan 24 Störningsledare utses vid behov enligt krisplan leder störningen prioriterar initierar TN:s krisledningsorganisation kallar till möten i störningsorganisation utser personer i störningsorganisation rapporterar till företagets krisledning händelsedokumenterar (övergripande) planerar resurser för DLC och telefoni uppdatera driftstatus till kund(hemsida) och internt Samordnare stödjer störningsledare

25 2016-09-20Sidan 25 Driftledare Aktivitetsplanering, väder- och omvärdsbevakning (inför risk till störning, övergripande planering av åtgärder) resursplanering (inför ev störning) ansvarig för resp produkt/ansvarsområde startar störningsorganisation rapporterar till Störningsledare kopplingsansvarig bevakar arbetstiden för kopplingsansvariga och administratör uppdatera listan över felsituation

26 2016-09-20Sidan 26 Arbetsledare, resurser arbetsleder (sitt produktområde) resursplanering (inför och under störning) kallar in utförande personal och sätter samman arbetslag bevakar arbetstiden för sina resurser material för reparation (reservdelar, grossister, samarbets-org o –bolag) rapporterar till Störningsledaren förnödenheter till personalen instruktion till okvalificerad personal Samordnare stöd till arbetsledare

27 2016-09-20Sidan 27 Administratör, vid störning stöd till driftledningscentralen central mottagning av felanmälan åt D&L tar fram dokumentation för berört område bevakar väder, större bolags situation Bevakar arbetstid för DLC

28 2016-09-20Sidan 28 Telefoniledare läser in meddelande i telefonväxeln startar servicegrupp i telefonisystem bemannar telefonigruppen registrerar samtal vid behov (TCC mot X-power) alternativt blanketter sätta upp PC med driftstödsmodul uppdatera hemsida och telefonmeddelande rapporterar till störningsledaren bevakar arbetstid för telefonigruppen

29 2016-09-20Sidan 29 Säkerhetschef, Telge rådgivande i säkerhetsfrågor initierar resurser inom kommunen rapporterar till företagets krisledning

30 2016-09-20Sidan 30 Kommunikation sammanställer extern information lägger ut och uppdaterar hemsida rapporterar till företagets krisledning eller störningsledaren beroende störningens storlek


Ladda ner ppt "2016-09-20Sidan 1 Telge Telge Nät AB VA verksamheten Från droppe till kran."

Liknande presentationer


Google-annonser