Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intern kommunikation och externa påverkansstrategier Hässleholm 18 november 2010 Mats Holmquist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intern kommunikation och externa påverkansstrategier Hässleholm 18 november 2010 Mats Holmquist."— Presentationens avskrift:

1 Intern kommunikation och externa påverkansstrategier Hässleholm 18 november 2010 Mats Holmquist

2 Varning! Projektifiering

3 Horisonten ? Projekttid

4 1. Vilken är projektets innovativa idé? Innovativ idé Projekt

5 2. Vilka resultat är viktigast att kommunicera och sprida? Hur bra vi är? Svårigheter vi har? Antal deltagare? Arbetsmetoden? Lösningsmodellen? Samarbetsformen? Processen? Lärdomarna? Projekt Resultat Innovativ idé

6 3. Vad vill vi åstadkomma för skillnad efter projektet? Förändrade attityder? Nya synsätt? Förbättrat arbetssätt? Förändrade regler? Nya samarbeten? Nya organisationer/företag? Projekt Resultat Effekte r Innovativ idé

7 Resultat Effekter 4. Med vem ska vi kommunicera, vem vill vi påverka? DIREKTA AKTÖRER Deltagarna och deras vänner? Styrgruppen? Samarbetspartners? INDIREKTA AKTÖRER Branschorganisationer? Myndigheter? Politiker? Beslutsfattare? Media?

8 5. Vad är problemet och vem äger det? 6. Vilka kan vara intresserade av lösningen? Problem Behov Innovativ idé Regionala planen Svenska ESF-rådet Arbetslivsutveckling i EU (Lissabonstrategin)

9 7. Vilka nivåer vill vi påverka? Projektnivån? Organisationsnivån? Lokal nivå? Regional nivå? Nationell nivå? Transnationell nivå? Strukturell nivå? Resultat Effekter Strukturer

10 Intern kommunikation för extern påverkan Helhetssyn Analys Strategi Förankring Delaktighet Handling Uppföljning Lärande

11 Strategisk checklista Identifiera vad som är unikt/nytt i vårt projekt Lista vilka aktörer som bör påverkas av våra resultat Prioritera de viktigaste aktörerna att nå för att få långsiktiga effekter Granska och stärk deras grad av delaktighet i projektet

12 Problem/ Behov Innovativ idé Projekt Regionala planen ESF/ Programmål Arbetslivsutveckling i EU (Lissabonstrategin) Resultat Strukturer Effekter

13 Exemplet KulturKraft

14 Avgörande målsättning för långsiktiga effekter Att i samarbete bygga en kontinuerlig plattform för kompetenshöjande verksamhet för professionellt yrkesverksamma inom scen-ton-, film- och TV-området i regionen.

15 Osäkra arbetsförhållanden Dålig rörlighet mellan yrken Tuff arbetsmiljö Bygga en plattform för KU Samverkan, nätverk Helhetstänkande 100 behovsstyrda kurser Samverkans- styrgrupp, 22 pers 2000 nöjda deltagare Stärkt kompetens Påbörjad samverkan Ökat helhetstänkande Hållbar plattform Bestående samverkan Långsiktig finansiering

16 Viktiga aktörer att nå och påverka DIREKTA De i styrgruppen med finansieringsmöjlighet INDIREKTA Politiker och tjänstemän i Västra Götalandsregionen Chefer i näringslivet

17 Extern kommunikation längre ut REGIONAL NIVÅ Grannregion NATIONELL NIVÅ Kulturdepartementet TRANSNATIONELL NIVÅ –Europeisk kulturorganisation –Annat EU-land

18 Hur kan projektet utifrån denna strategi kommunicera för att påverka aktörer och öka sannolikheten för en bestående plattform för kompetenshöjning av kulturarbetare? Det ska ni nu få kunskap om i tre workshops


Ladda ner ppt "Intern kommunikation och externa påverkansstrategier Hässleholm 18 november 2010 Mats Holmquist."

Liknande presentationer


Google-annonser