Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södra Älvsborgs Sjukhus Hälsofrämjande/ Arbetsmiljö och Hälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södra Älvsborgs Sjukhus Hälsofrämjande/ Arbetsmiljö och Hälsa."— Presentationens avskrift:

1 Södra Älvsborgs Sjukhus Hälsofrämjande/ Arbetsmiljö och Hälsa

2 Södra Älvsborgs Sjukhus

3

4

5

6

7 Sjukdomsförebyggande åtgärder - primärvården

8 Södra Älvsborgs Sjukhus Västra Götalandsregionen

9 Södra Älvsborgs Sjukhus Ska arbetsmarknadens parter ta sin del av ansvaret för ”medarbetarhälsa” i större utsträckning än idag?

10 Södra Älvsborgs Sjukhus  SÄS är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalands regionen.  SÄS består av två sjukhus, Borås och Skene  Cirka 4200 medarbetare, de flesta av dessa arbetar i Borås. Största andelen medarbetare är sjuksköterskor cirka 1300.  SÄS är ett hälsofrämjande sjukhus!

11 Södra Älvsborgs Sjukhus Verksamhetsidé SÄS - ett hälsofrämjande sjukhus med god specialiserad sjukvård

12 Södra Älvsborgs Sjukhus Kvalitetsmål Genom att vi utvecklar vår verksamhet mot de nationella kvalitetsmålen för God vård kommer vi närmare vår vision.

13 Södra Älvsborgs Sjukhus Hur arbetar vi på SÄS? Värdegrunden vi står på: SÄS – Mitt Sjukhus Ökat patientinflytande Förståelse för verksamhetens mål: X-matris En effektiv dialog där medarbetare tillsammans med sin chef bryter ner målen till relevanta aktiviteter Resultatuppföljning kontinuerligt Arbeta visuellt med förbättringstavlor Olika former av dialogmöten Sjukhusledningen ”Gå och förstå” – direktdialog på arbetsplatserna i patientflödet Samverkansavtal med fackliga organisationer

14 Södra Älvsborgs Sjukhus Hälsofrämjande sjukhus En strategi för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård som ska förebygga sjukdom och främja hälsa. Fysisk aktivitet på recept (FaR) Rökstopp i samband med operation Införande av AUDIT på hela sjukhuset, ett självskattningsformulär för att identifiera risk- och missbruk av alkohol Bidra till hållbar samhällsutveckling Många initiativ och satsningar på personal- hälsofrämjande aktiviteter !

15 Södra Älvsborgs Sjukhus SÄS är sedan 2007 medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). HFS arbetar med Perspektiven: HFS arbetar med Perspektiven: Medarbetare, Patient, Medborgare

16 Södra Älvsborgs Sjukhus  Vi vet i dag att det går att förebygga många av våra vanligaste folksjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och diabetes.  Ungefär 70 procent av ohälsan i vårt samhälle i dag är kopplat till vår livsstil och de val vi gör dagligen, medvetna som omedvetna.  De levnadsvanor som har störst betydelse för att vi människor blir sjuka är att använda tobak, dricka för mycket alkohol, att röra sig för lite och att äta ohälsosamt. Livsstil och levnadsvanor Personalen som förebilder?

17 Södra Älvsborgs Sjukhus Hälso- och sjukvårdens utmaningar:  Ändrad demografi – fler äldre  Ändrat sjukdomspanorama – fler individer med kronisk sjukdom  Allt större delen av vårdinsatser ”reparativa”  Ökad psykisk ohälsa  Nya krav från brukarna  Ny kunskap och teknik  Ny insikt om ojämlik hälsa  Vård med strama ekonomiska ramar!

18 Södra Älvsborgs Sjukhus Fysisk aktivitet på recept (FaR ® )  En konkret och användbar metod för hälso- och sjukvårdens arbete med att främja fysisk aktivitet i befolkningen.  En arbetsmetod som bidrar till att uppfylla målet om att hälso- och sjukvården ska bedriva ett mer sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete.  FaR recept även till medarbetare Även företagshälsovården ska tillämpa (FaR ® )!

19 Södra Älvsborgs Sjukhus Sven Saktsson 520113-0439 Högt blodtryck   hopp Nystad20080511 Sibylla Hoppsson Sibylla Hoppsson leg. läkare Vårdcentralen Hoppet vardagsmotion  45 2 vattengympa  SH 305 Unik möjlighet för att främja fysisk aktivitet! (FaR ® )

20 Södra Älvsborgs Sjukhus Rubrik startsida Eventuell underrubrik startsida Södra Älvsborgs Sjukhus SÄS – ett helt rökfritt sjukhus

21 Södra Älvsborgs Sjukhus Det finns inte längre rökkurer inom sjukhusets område Rökning sker utanför sjukhusets område From 1 oktober Södra Älvsborgs Sjukhus ska präglas av ett synsätt där rökfria miljöer såväl inomhus som utomhus är det normala och respekteras av medarbetare, patienter och besökare. För sjukhusets medarbetare och studerande gäller rökfri arbetstid. Det innebär att rökning endast är tillåten utanför arbetstid och i civila kläder som inte används i patientkontakt

22 Södra Älvsborgs Sjukhus …det handlar om hänsyn och hälsa Vill man röka, så är det allas rätt, men då får man göra det utanför sjukhusets område Det handlar inte om att förbjuda rökning Södra Älvsborgs Sjukhus

23  SÄS är ett hälsofrämjande sjukhus  Som vårdgivare vill SÄS vara trovärdig  SÄS värnar om de sjuka  Ingen ska ofrivilligt behöva utsättas för tobaksrök Varför rökfritt på sjukhusområdet? Södra Älvsborgs Sjukhus

24 Tobak påverkar operationsresultatet  När du blir opererad är det många faktorer som avgör om resultatet blir bra. Rökning är en sådan faktor som kan medföra allvarliga komplikationer. Detta gäller oavsett var ingreppet sker eftersom rökningens skadeeffekter drabbar hela kroppen.  Forskning har visat att rökare mycket oftare får komplikationer jämfört med dem som inte röker eller gör ett uppehåll i samband med operation. Komplikationerna är av olika slag – oftast gäller det sårinfektioner, långsam sårläkning och ökad ärrbildning, men det kan också röra sig om livshotande skador i hjärta, blodkärl eller lungor.

25 Södra Älvsborgs Sjukhus Hälsosamma matvanor  Hälsosamma matvanor bidrar till god hälsa och förebygger vissa sjukdomar. Oavsett om man är frisk eller sjuk är maten en förutsättning för välbefinnande.  Hälsosamma matvanor innebär att intaget av både energi och näringsämnen motsvarar behovet så att risken för undernäring eller övernäring eller andra kostrelaterade sjukdomar minskar.

26 Södra Älvsborgs Sjukhus Vad händer med hälsan? Ohälsosamma matvanor kan bidra till större risk att drabbas av sjukdomar som  Övervikt eller fetma  Hjärt-kärlsjukdom  Diabetes typ 2  Karies  Benskörhet  Vissa cancersjukdomar

27 Södra Älvsborgs Sjukhus Brist på motion kostar samhället 6 miljarder om året Direkta kostnader för sjukvård på grund av fysisk inaktivitet uppgår till 750 miljoner kronor (K. Bolin & B. Lindgren Lunds Universitet) Kostnader för produktionsbortfall uppgår till 5,3 miljarder kronor (K. Bolin & B. Lindgren Lunds Universitet) En 10%-ökning av gruppen fysisk aktiva skulle spara samhället en kostnad på 1,7 miljarder kronor (K. Bolin & B. Lindgren Lunds Universitet) Orsakar årligen 1,9 miljoner dödsfall i världen (WHO, 2002)

28 Södra Älvsborgs Sjukhus Förebyggande i siffror enl. WHO Genom goda matvanor, tillräckligt med fysisk aktivitet och rökstopp skulle vi kunna förebygga: 90% av diabetes typ II 80% av hjärt- och kärlsjukdom 30% av all cancer

29 Södra Älvsborgs Sjukhus Så här arbetar vi med Hälsa och friskvård för våra medarbetare:  Kretsloppet: Under parollen ”Kan du slå en direktör" utmanar sjukhusledningen alla medarbetare i Kretsloppet. Målet är att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv få så många medarbetare som möjligt att delta i Kretsloppet genom att springa, jogga eller gå.  Regionklassikern: Alla skall kunna delta, detta görs genom att du får välja din egen distans inom varje gren.  Prova på aktiviteter: Under året ges teknik träning på nybörjarnivå inom regionklassikerns grenar.

30 Södra Älvsborgs Sjukhus  Vattengympa och Yoga: Ges i vårt Rehab center på SÄS.  Ett Gott Liv tour: Olika föreläsare kommer och inspirations föreläser mycket handlar om den psykiska hälsan och hur man blir motiverad och orkar. Viktigt att se livet som en helhet. Exempel på föreläsare, Babben Larsson, Paulo Roberto, Martina Haag, Robert Gustavsson.  Körslaget: Under mars och april arrangeras SÄS Körslag, där körer från SÄS och förvaltningar som finns på SÄS, är välkomna att delta. Vinnaren uppträder på chefsdagen i regionen.

31 Södra Älvsborgs Sjukhus  Forskning och Kvalitetsdagarna: Medarbetare från olika verksamheter på sjukhuset har presenterat förbättringsarbeten. Syftet är att inspirera och sprida goda exempel på utvecklingsarbete gjorda på sjukhuset. Arbetena har presenterats i form av föreläsningar och posterutställningar och vissa verksamheter har haft öppet hus.  Personalklubben: Biljetter till teatrar, operan, museer och andra kulturella aktiviteter, rabatt på biobiljetter, rabatt erbjudanden på hotell och resor, rabatterat deltagande i olika motionslopp, prova på aktiviteter, region klassikern  Ett fantastiskt gym på området och friskvårdsbidrag

32 Södra Älvsborgs Sjukhus


Ladda ner ppt "Södra Älvsborgs Sjukhus Hälsofrämjande/ Arbetsmiljö och Hälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser