Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur påverkas ditt företag vid ett olycksfall? Ett exempel från ett mjölkföretag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur påverkas ditt företag vid ett olycksfall? Ett exempel från ett mjölkföretag."— Presentationens avskrift:

1 Hur påverkas ditt företag vid ett olycksfall? Ett exempel från ett mjölkföretag

2 SIDA 2 15 maj 2008© LRF KONSULT, Svante Kaijser Affärsrådgivare Vänersborg Företaget – fakta och bakgrund 50-årig lantbrukare med mjölkföretag i Mellansverige. En deltidsanställd lantarbetare (75%) 50 kor uppbundet med rekrytering, 100 ha åker, 175 ha skog Andel eget kapital ca 54% Resultat 280.000 kr. Deklarerad inkomst 210.000 kr/år

3 SIDA 3 15 maj 2008© LRF KONSULT, Svante Kaijser Affärsrådgivare Vänersborg Skadan – fakta och bakgrund Skadan inträffar i början av juni, vid djurmärkning ute på betesvall Skadan leder till sjukskrivning och rehabilitering i 2 år Lantbrukaren får för alltid nedsatt arbetsförmåga med 50% Lantbrukaren hade vid skadetillfället en olycksfallsförsäkring som föll ut med 300.000kr.

4 SIDA 4 15 maj 2008© LRF KONSULT, Svante Kaijser Affärsrådgivare Vänersborg Olyckan medför följande för företaget… Anställde lantarbetaren går från 75% tjänst till 100% tjänst Eget underhåll av maskiner minskar, motsvarande tjänst köps in. Egna gödseltunnan får stå på grund av tidsbrist, gödselkörning köps in. Två veckors röjningsarbete i skogen köps in istället för eget arbete.

5 SIDA 5 15 maj 2008© LRF KONSULT, Svante Kaijser Affärsrådgivare Vänersborg Olyckan medför följande, mjölk & v-o… Vallskörden försenas med ett antal dagar vid varje skörd. Energivärdena går från i snitt 10,6 MJ till 10,3 MJ. Grovfoderkvaliteten ändrar foderstaten, mer koncentrat och Betfor inköps. Inkalvningsålder hos årets kvigor förskjuts, från 24 månader till 30 månader. Förlängt kalvningsintervall pga. sämre brunstpassning -500 kg/mjölk per ko&år Avsaluspannmålen klassas ned till foderkvalitet, -20öre /kg

6 SIDA 6 15 maj 2008© LRF KONSULT, Svante Kaijser Affärsrådgivare Vänersborg Så här mycket påverkas resultatet Händelse Resultatpåverkan Fördyrad foderstat pga. sämre grovfoder-173 500 kr Förhöjd inkalvningsålder, 24 till 30 månader-20 000 kr Minskad mjölkmängd pga. sämre brunstpassning-68 750 kr Kvalitetsavdrag avsaluspannmål, 20 öre-34 000 kr Inköpt service av maskiner-20 000 kr Inlejd stallgödselkörning minus inbesparad diesel-36 000 kr Ökning av arbetskostnader anställda-81 000 kr Inköpt skogsvård som annars görs i egen regi-30 000 kr Summa -463 250 kr

7 SIDA 7 15 maj 2008© LRF KONSULT, Svante Kaijser Affärsrådgivare Vänersborg Företaget har en stark balansräkning i utgångsläget, som medgav nyupplåning under ordnade former med goda villkor. Företaget har ett hyfsat resultat och företagaren har deklarerat och skattat för en inkomst, som ger honom en sjukpenning så att han klarar sin privatekonomi under sjukskrivningsperioden. Företagaren får ersättning från privata försäkringar utöver de allmänna trygghetssystemen. Företagets organisation med en anställd, som sedan lång tid tillbaka behärskar de flesta arbetsmomenten på gården, gör att tappet i produktionen inte blir värre. Familjen stöttar med extra arbetsinsatser under första tiden. Faktorer som dämpade konsekvenserna

8 SIDA 8 15 maj 2008© LRF KONSULT, Svante Kaijser Affärsrådgivare Vänersborg Hur gick det sen? Förändringsbenägen företagare som har anpassat sig och företaget Idag utbyggd mjölkproduktion med mjölkrobot. Nya ”anpassade” sidoverksamheter ger arbetsunderlag åt företagaren, så att mjölkproduktionens fysiskt tunga delar, istället i huvudsak kan skötas med anställd arbetskraft. Maskinsamarbete med annan lantbrukare, medger tillräckligt maskinutnyttjande för bra arbetsmiljö och anpassad ergonomi.


Ladda ner ppt "Hur påverkas ditt företag vid ett olycksfall? Ett exempel från ett mjölkföretag."

Liknande presentationer


Google-annonser