Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund - ”Räddat värde” Projekt taktisk utveckling – Malmö Brandkår Delprojekt – ”Räddat värde”. Fullmäktigebeslut – utbildning i ”räddat värde” i samtliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund - ”Räddat värde” Projekt taktisk utveckling – Malmö Brandkår Delprojekt – ”Räddat värde”. Fullmäktigebeslut – utbildning i ”räddat värde” i samtliga."— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund - ”Räddat värde” Projekt taktisk utveckling – Malmö Brandkår Delprojekt – ”Räddat värde”. Fullmäktigebeslut – utbildning i ”räddat värde” i samtliga Skånska kommuner (-97). Mål -98 skulle alla skånska kommuner redovisa ”räddat värde”. Dåvarande RN i Kristianstad och Östra Göinge kommun tog beslut under hösten -97 att RTJ skulle räkna på ”räddat värde”.

2 ”Räddat Värde” Balans mellan fakta och konsekvensmildring. Svårt att få ut vid varje insats, sammanställning vid årets slut. Målgrupp: politiker, kommuninvånare etc. Avstämning med skadedrabbade när det gäller egendom.

3 ”Räddat Värde” Vilken nytta gör vi? ?Kr Samhällsekonomiska kostnader: Statistik i form av t.ex. - Brandskadekostnader. - Kostnader för vägtrafikolyckor. - Kostnader för räddningstjänst. - Sjukvårdskostnader - mm.

4 ”Räddat Värde” Blankett: - Lite klurig att fylla i. - Ansvaret har legat på VBI. - Lätt att glömma bort att räkna på ”räddat värde”. - Omständigt att sammanställa. -Antalet har minskat de senaste åren.

5 ”Räddat Värde” Utgångspunkt: -Knuten till insatsrapporten. -Påminnelse om beräkning skall göras. -Enkel att fylla i. -Ej för tidskrävande. -Så mycket som möjligt skall vara fördefinierat. -Alla befäl skall kunna fylla i den. -Enkelt att sammanställa. -Samarbete med LPA (Lunds program arkitekter)

6 ”Räddat Värde” Vägverkets siffror (2006). Värdet på ett ”Statistiskt Liv”. Betalningsvilja för en riskminskning.(vedertaget beräknings sätt) Bedömning utifrån (L)ABCD och samråd med sjukvården. SkadaVärderingKr OskaddOskadad AllvarligaPersoner med allvarliga skador LindrigaPersoner med lindriga skador SkadaUtfallKr Allvarlig 2aAllvarligt skadad som räddats från livsfarlig situation Lindriga 3aLindrigt skadad som räddats från livsfarlig situation bLindrigt skadad som räddats från allvarliga skador Oskadade 4aOskadad som räddats från livsfarlig situation bOskadad som räddats från allvarliga skador cOskadad som räddats från lindriga skador

7 ”Räddat Värde” Byggnadens totala Skadeområde, antal kvadratmeter (matas in manuellt). Räddningsfaktorn – Hur mycket av dessa kvadratmeter räddade vi (0, 25%, 50%, 75%, 100%). Nybyggnadskostnad per /m 2 för aktuell byggnadstyp (Finns fördefinierat).

8 ”Räddat Värde” Svårt att uppskatta. Ta hjälp av miljö och hälsa eller andra experter. Värde matas in manuellt.

9 ”Räddat Värde” Värde matas in manuellt. Möjlighet att ange ”räddningsfaktor”. Vi bedömning av värde ta t.ex. hjälp av försäkringsbolag etc. T.ex., maskiner, inventarier/lösöre, djurlivräddning etc.

10 ”Räddat Värde”

11 Vägtrafikolyckor (Ex. från 2005) -Enligt insatsstatistik, ca st insatser till vägtrafikolyckor. -Genererar en resursinsats på ca persontimmar -Kostnad persontimme ca 300 kr Räddningstjänstens kostnader för vägtrafikolyckor 2005, ca 25 miljoner ”Räddat värde” (exempel) 1 st person - Lindrigt skadad som räddats från livsfarlig situation kr 2 st personer - Lindrigt skadad som räddats från allvarliga skador kr Summa räddat värde: kr Kostnad ”Räddat värde”

12 ”Räddat Värde” Sammanfattning -”Grovt instrument”….inga exakta värden. -Erfarenhetsmässigt vet vi att beräknade värden ligger i underkant. -Grundtanken…lätt att använda, samtidigt vara trovärdigt. -Noga med att redogöra osäkerheter och antaganden i modellen. -Förfinas efterhand. -Förebyggande arbete!!!!...hur mäter man det? -Vi måste bli bättre på att framhäva vad vi faktiskt bidrar med rent samhällsekonomiskt.


Ladda ner ppt "Bakgrund - ”Räddat värde” Projekt taktisk utveckling – Malmö Brandkår Delprojekt – ”Räddat värde”. Fullmäktigebeslut – utbildning i ”räddat värde” i samtliga."

Liknande presentationer


Google-annonser