Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NVF 23 Transport i städer Reykjavik 4-5.9 2008 Björn Silfverberg ordf. Marek Salermo sekr. Finland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NVF 23 Transport i städer Reykjavik 4-5.9 2008 Björn Silfverberg ordf. Marek Salermo sekr. Finland."— Presentationens avskrift:

1 NVF 23 Transport i städer Reykjavik 4-5.9 2008 Björn Silfverberg ordf. Marek Salermo sekr. Finland

2 Huvudinriktning 2008 – 2012 Benchmarking av skandinaviska stadsregioners trafik och markanvändning Bakgrund - EU grönbok ”Mot en ny kultur för rörlighet i städer” - Stadsregioners klimatstrategier Stadsregioner - Huvudstadsregionerna Helsingfors, Stockholm, Oslo, Köpenhamn Reykjavik - Stadsregioner med signifikant andel kollektivtrafik, Tammerfors, Oulu, Göteborg, Luleå, Århus, Odense, Bergen, Trondheim Parametrar (exempel på gruppering ) - arealbruk, exploateringsgrad, färdmedel, systemutbud, resalstring tidsvariation, prissättning, organisation etc.

3 Upplägg ”Benchmarking” Projektgenomförande Uppdelat på två faser 2008 -2010, 2010 – 2012 Konsult upphandlas i vart land Finansiering: Vägförvaltning, stadsregion, miljöministeriet Trafikministeriet, NVF Deluppgifter Projektledning ( finska utskottet + ordförande sekreterarmöte ) Specifikation av parametrar, detaljerat arbetsprogram ( utkast av finska utskottet ) Specifikation av presentationsformat ( utkast finska utskottet ) Insamling och bearbetning av data för varje stadsregion ( vart land ) Analyser, slutledningar ( vart land ) Sammanfattande rapport ( utkast finska utskottet ) Disseminering (3 seminarier 2009 – 2010 ) ( förberedelser i respektive land )

4 Övriga ambitioner……. Bredda utskottets professionella profil ( arkitekter, ingenjörer, sociologer, ekonomer, geografer, ekologer, präster osv… ) Utveckla samarbete med utskotten ( Utforming av vägar och gator, ITS, Trafiksäkerhet, Strategisk planering, Miljö, Tillgänglighet för alla ), t.ex. i form av gemensamma seminarier Knyta kontakter mot PIARC, OECD, UITP, Universitet Disseminera resultat genom presentationer på kongresser och seminarier ( Transportforum, Trafikdagar Ålborg, Tie-ja liikennepäivät etc. )

5 Lycka till alla lag!


Ladda ner ppt "NVF 23 Transport i städer Reykjavik 4-5.9 2008 Björn Silfverberg ordf. Marek Salermo sekr. Finland."

Liknande presentationer


Google-annonser