Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRSTUDIE OM WEBBUTVECKLING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRSTUDIE OM WEBBUTVECKLING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET."— Presentationens avskrift:

1 FÖRSTUDIE OM WEBBUTVECKLING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

2 VAD HANDLAR DET OM? Göteborgs universitet behöver skapa en modern, lättanvänd och effektiv webbmiljö med fokus på användarnas förväntningar.

3 WEBBMILJÖN IDAG

4 Flera problem på olika sätt Otydlig, rörig och ej sammanhållen externwebb Omodern kurs- och programkatalog Splittrad bild för omvärlden Ineffektiv webborganisation Omodern teknik, teknisk webbplattform Interninformation på flera platser Otydlig information för våra studenter Outvecklad sökfunktion KOMMUNIKATIONSENHETEN

5 WEBBMILJÖN IMORGON

6 Organisationens perspektiv Användarnas perspektiv

7 Organisationens perspektiv

8 Modern och målgruppsanpassad extern webbplats KOMMUNIKATIONSENHETEN

9 Moderniserad kurs- och programkatalog KOMMUNIKATIONSENHETEN

10 Ny teknisk plattform KOMMUNIKATIONSENHETEN

11 Tydligare kommunikationskanaler KOMMUNIKATIONSENHETEN

12 SAMMANFATTAD BILD AV NYTTOR

13

14 NYTTOR I STORA DRAG Ökad kvalitet på innehåll och lättanvända webbkanaler ger nöjda användare Ökning av förtroendet för Göteborgs universitet Effektivare sätt att arbeta, bättre samordning samt ett bra verktyg ger nöjda redaktörer Effektivare IT-arkitektur, ökad möjlighet till besparing i IT-utveckling på längre sikt Ökad möjlighet att profilera fakultet/institution/centrumbildning, men inom ett universitet Ökad möjlighet till måluppfyllnad för forskningskommunikation och samverkan Förbättrad plattform för sök ger en bättre sökupplevelse KOMMUNIKATIONSENHETEN

15 SAMORDNINGSVINSTER

16 Modern, målgruppsanpassad webbmiljö Ny externwebbNy teknisk plattform Modern kurs- och programkatalog Effektiv webborganisation Tydligare kommunikationskanaler Ny sökplattform

17 OM FÖRSTUDIEN KOMMUNIKATIONSENHETEN

18 Förstudie i två steg KOMMUNIKATIONSENHETEN Steg 1 Steg 2 Program/ Delprojekt Beskriva omfattningen Dela in i hanterbara områden & prioritera Ta fram förstudieplan Förstudiearbete enligt plan från steg 1 Projektförslag med nyttokalkyl, riskanalys, budget och kalkyl Plan för ”webbutvecklingsprogrammet” Här är vi nu Förstudie klar Förstudieplan klar

19 Omfattning Ny organisationsmodell för webbkanaler (externwebben, digital kurs- och programkatalog, medarbetarportalen och studentportalen) etablerad Nya redaktörsorganisationer för externwebben, medarbetarportalen och studentportalen etablerade En ny externwebb, det vill säga gu.se med övriga externa webbplatser lanserad En ny digital kurs- och programkatalog lanserad En ny webbplattform införd Uppdateringar av medarbetarportalen och studentportalen lanserad Uppdateringar av sök genomförda Förstudien ska ta fram de underlag som krävs för att kunna starta ett webbutvecklingsprojekt där nedanstående levereras:

20 Förstudie klar Externwebben Webbplattformen Juni 2016 Digitala kurs- och programkatalogen Organisationsmodell Webbkanaler Sök Medarbetarportalen Studentportalen Start förstudie steg 2 vecka 37 vecka 40 vecka 46vecka 51 vecka 4 vecka 9 RedaktörsorganisationEffektkartläggningKoncept & design Informations- arkitektur Leverans tid, kostnad & omfattning

21


Ladda ner ppt "FÖRSTUDIE OM WEBBUTVECKLING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET."

Liknande presentationer


Google-annonser