Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Levande historia 7: s. 22-41. 3500 f.Kr. Sumererna Kilskriften Brons Hjulet Drejskivan Räknesätt med 60 Stadsstater 2000 f.Kr. Babylonierna Geometri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Levande historia 7: s. 22-41. 3500 f.Kr. Sumererna Kilskriften Brons Hjulet Drejskivan Räknesätt med 60 Stadsstater 2000 f.Kr. Babylonierna Geometri."— Presentationens avskrift:

1 Levande historia 7: s. 22-41

2

3 3500 f.Kr. Sumererna Kilskriften Brons Hjulet Drejskivan Räknesätt med 60 Stadsstater 2000 f.Kr. Babylonierna Geometri Astrologi Astronomi Kalender Hammurabis lagar 1500 f.Kr. Hittiterna Järn Stridsvagn 1200 f.Kr. Assyrierna Vägar och postgång Vapenslag 500 f.Kr. Perserna Vägar Penning-handel Satrap-system Olika folk som levt i Mesopotamien: Sumerer Akkader Babylonier Hittiter Assyrier Kaldéer Perser

4 Den sumeriska högkulturen uppstod omkring 5000 år sedan. VARFÖR JUST I MESOPOTAMIEN? Bästa förutsättningar för jordbruk. Området mellan floderna Eufrat och Tigris var mycket bördigt. Konstbevattning: System med dammar och kanaler. Floderna var bra för transport och handel. Floderna gav drickvatten och fiske. Jaktmöjligheter längs floderna.

5 I södra delarna av Mesopotamien slöt sig mindre byar tillsammans till storbyar. Befolkningen växte och byarna blev städer. Världens första städer: Uruk, Ur, Eridu. Staden och byar runt omkring bildade en egen liten stat, stadsstat. Byarna och staden var beroende av varandra. De äldstes råd styrde städerna i början. Sedan ledde städerna av kungar. Man började betala skatter.

6 Bilden är från Ur, år 2600 f.Kr. Bönderna i byarna odlade säd och födde upp djur. Husen byggdes av lera. Städerna var viktiga för handel och religion. Ledarna samlade in skatter och styrde med lagar. Centralt i varje stad fanns en ziggurat (tempel). Prästerna var mäktiga. Soldaterna skyddade mot fiender. I städerna fanns människor med olika yrken. Se bilden i boken: s. 26-27

7 1. Kungen 2. Överklassen: Präster, ämbetsmän, militära chefer, storköpmän. 3. Medelklassen: Skrivare, soldater, köpmän, skatteindrivare, hantverkare. 4. Underklassen: Bönder, herdar, fiskare. 5. Slavar

8 Tack vare konstbevattningen blev jordbruk mer effektivt. Åkrarna gav så mycket mat att alla behövde inte arbeta som bönder. Vissa började jobba som hantverkare. Vissa jobbade med försvaret av staden. Vissa tog hand om handeln.  Specialisering i olika yrken. En del yrken stod öppna för kvinnor: prästinna, dansös eller musikant. Slavar var fiender som man tagit till fånga.

9 Konsten att skriva uppfanns av sumererna omkring 3000 f.Kr.  Kilskriften. 2000 olika tecken som skrevs med hjälp av ett spetsigt vassrör i bitar av mjuk lera. Kilskriften var först en bildskrift. Senare förenklades skriften till tecken. Uppfann ett räknesystem som bygger på talet 60. Sumererna lärde sig hur man använde brons för att göra vapen och verktyg. Uppfann även hjulet och drejskivan.

10 Babylonierna byggde staden Babylon vid floden Eufrat. Kungen HAMMURABI – Samlade skrivna lagar. Hammurabis lagar: Äldsta lagsamlingen (282 lagar). Hårda straff för brott: “Öga för öga” Lagarna var till fördel för de styrande. Slavarna behandlades dåligt och ägaren kunde utnyttja slavarna hur hen ville. Lagen gav skydd till överklassens kvinnor även om lagen gav mannen fördelar. Regler för handel och skatter.

11 Babylonier uppfann första system för multiplikation och division. Uppfann geometri så att de kunde räkna ut gränserna för odlingarna. Uppfann en månkalender baserad på 12 månader. Uppfann astrologin och astronomin.

12 Invaderade Tigris-Eufrat dalen omkring 1600 f.Kr. Kom norrifrån. Folket som använde järn för att tillverka vapen och verktyg. Konsten att tillverka järn hölls hemligt. Uppfann ett nytt “vapen”– stridsvagn. Hade mindre brutala lagar jämfört med babylonierna.

13 Assyrierna byggde en ny huvudstad. Nineve vid floden Tigris. Erövrade ett stort imperium(Babylonien, Israel, Egypten). Ryktades att vara ett grymt och plundrande folk. Effektivt styrelse: Byggde broar och vägar. System for postgång. Delade armén i olika vapenslag. Kungen Assurbanipal, ca. 650 f.Kr. Se kartan på s. 39

14 Assyrisk soldat på en häst.

15 Perserna kom från centrala Asien och erövrade ett stort imperium runt 525 f.Kr. Var dåtidens största imperium. Lät lokalbefolkningen behålla sina språk och kulturer. Byggde vägar. Bra för handel. Spred olika idéer runt Asien. Enklare kommunikation för kungens administration. Enklare att förflytta armén. Uppfann pengar. Bra för handel. Satrap-system (guvernörer).

16 Staden Persepolis

17 Darius den Store Cyrus den Store


Ladda ner ppt "Levande historia 7: s. 22-41. 3500 f.Kr. Sumererna Kilskriften Brons Hjulet Drejskivan Räknesätt med 60 Stadsstater 2000 f.Kr. Babylonierna Geometri."

Liknande presentationer


Google-annonser