Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Barnkonventionen ratificerades 1990 Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) bildades 2008 Förändringar Socialtjänstlagen och Hälso- och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Barnkonventionen ratificerades 1990 Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) bildades 2008 Förändringar Socialtjänstlagen och Hälso- och."— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund Barnkonventionen ratificerades 1990 Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) bildades 2008 Förändringar Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen ”Lex Therese” 2009

2 Vilken hjälp finns att få? Förut: Kontaktpersoner/placeringar Nu: Stödgrupper sen 1989 individuellt och i grupp Socialtjänst och frivilligorganisationer

3 Vilka är barnen? Riskfaktorer som kan äventyra barns hälsa och utveckling Alkohol och andra droger/läkemedel Psykisk ohälsa Separationer – skilsmässa, förlust av förälder Våld Somatisk sjukdom Kriminalitet Fattigdom Våld skadar mest Finns grupper för alla utom fattiga barn

4 Vad är en stödgrupp? Barn och ungdomar ges möjlighet att träffas i grupp med jämnåriga för att berätta, få stöd och kunskap om hur alkohol och andra droger påverkar deras liv

5 Fallgropar för vuxna Är ensam bärare Vill för mycket Ser inte sina begränsingar Lägger energi på fel saker Låter sig manipuleras/utnyttjas Vill bestämma Är för nära Har för mycket distans Akutstyrd Har ingen annan vuxen att rådgöra med Har tunnelseende Lovar för mycket Är otydlig Hjälper till varje pris Är undfallande Tar på sig föräldrarollen Fördömer föräldrarna Psykologiserar

6 Vem är vettig vuxen? Sätter barn och ungdomars välfärd före sin egen Ser sig som en inflytelserik och aktiv länk mellan de äldre och de yngre i samhället Deltar i samhället just där man befinner sig Känner ömhet och omsorg för de som är svagare Värnar integritet och gemenskap Har civilkurage

7 Diskutera med grannen Om du upptäcker ett barn – vem kan du samarbeta med? Varför är samarbete viktigt?

8 Hur är en vettig vuxen? Vågar lita på barnet, är närvarande och lyssnar till dess berättelse Visar att barnet är viktigt, värdefullt och att tid finns; att barnet inte stör Är rak och står upp för barnets rättigheter, fastnar inte i ”tycka synd-fällan” Bejakar barnets kärlek till föräldern bortom alkohol och andra droger Är lyhörd för barnets behov, låter det prata klart och låter barnet komma fram till sina egna lösningar Kontaktar elevhälsan vid oro för att barnet far illa Lovar bara så mycket som den kan hålla

9 Fundera en stund om du hade en vettig vuxen när du växte upp som kunde ge tröst, stöd och uppmuntran. Vad gjorde hen? Vad var det du ”fick”? Det du fick – kan du ge något liknande?

10 En hjälpande hand Bild på hand För att få tröst, stöd och uppmuntran

11 Ensam är inte stark! Barn har rätt att vända sig till vuxna för att få tröst, stöd och uppmuntran. Vettiga Vuxna vänder sig till andra vuxna. Det är aldrig barn och ungas uppgift att trösta och stödja vuxna.

12 I vilken bransch befinner vi oss när vi förebygger? Prevention handlar om att ta fasta på: Relationers betydelse Förmedla kunskap om sammanhang för att öka förståelse Bidra till ökad självkännedom Stärka gränser gentemot sig själv och andra

13 Hur kan det tillåtas i familjen? Inte talar öppet Inte känner tillit Inte visar känslor för varandra

14 Rollerna Bild

15 Vad kan hända? Att bli bjuden på alkohol när de vuxna dricker Att tvingas hålla sig vaken så mamma inte somnar med cigaretten Att pappa kör iväg full Att det inte finns mat hemma Att biobesöket blir inställt Att mamma är för trött för att göra matsäck Att det är stökigt och att det inte finns rena kläder Att jultomten sluddrar Att mamma hotar ta livet av sig om pappa inte slutar dricka

16 Vad påverkar? Tillgänglighet och attityder till alkohol och andra droger i omgivningen Individens sårbarhet När människor hamnar i kriser och svårigheter

17 Hur påverkas barn och unga? Sämre skolprestationer Ont i kroppen Sover sämre Äter mer - eller mindre Skadar sig själv Tidig debut för destruktiva beteenden där avsikten är att lindra

18 Hur kan vi upptäcka barnen? Vanligt är: Svårt att be om hjälp Gissar vad som är normalt Svårt att fullfölja uppgifter Ljuger trots att sanningen vore enklare Rädda för att bli svikna/övergivna Rädd för auktoritet Rädda för ilska och kritik Impulsiva Svårt säga nej Svårt för tillit Dömer sig själva skoningslöst Svårt att ha roligt Tar sig själva på stort allvar Svårt med nära relationer Reagerar överdrivet på förändringar Söker godkännande och bejakande Känner sig annorlunda Överdrivet ansvarstagande/ansvarslösa Extremt lojala utan anledning

19 Stärker barns och ungdomars hälsa och utveckling - skyddsfaktorer Förälder/föräldrar Familj Vänner och nätverk Vettiga vuxna Skola Utbildning Intressen På sikt: Partners Yrke Arbete/sysselsättning

20

21 Personliga rättigheter Att få känna och uttrycka känslor Att få respekt för vad jag tycker och känner Att få berätta om mina behov för någon Att få mina behov betraktade som lika viktiga som någon annans Att själv få ta ansvar för vad jag gör och ev konskekvenser Att ibland få ställa krav på andra Att få vara som jag är och tycka om mig själv Att få säga nej utan att känna mig självisk Att bli behandlad med respekt Att få be om hjälp och vänskap, jag kanske inte alltid får det, men jag har rätt att fråga Att ibland få vara ologisk Att få ändra mig Att få säga – jag vet inte Att få säga –jag håller inte med Att få säga – jag förstår inte Att få utveckla, lära nytt och förändras Att få må bra fast andra mår dåligt

22 Att fundera över Har du tänkt på någon särskild när du lyssnat? Kan du använda något av det du hört?

23 Tack för uppmärksamheten! Elisabeth Hagborg www.duspelarroll.se

24 Frågor att ta med sig Vad fyller alkohol för funktion? Vad är alkoholism? Vem kan bli alkoholist? När dricker man för mycket?


Ladda ner ppt "Bakgrund Barnkonventionen ratificerades 1990 Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) bildades 2008 Förändringar Socialtjänstlagen och Hälso- och."

Liknande presentationer


Google-annonser