Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samtal och gränser Liv Höglund Ersin. Samtalsetik ”Ett ord som en människa fäster sig vid kan vara i oberäknelig tid det kan framkalla glädje till livets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samtal och gränser Liv Höglund Ersin. Samtalsetik ”Ett ord som en människa fäster sig vid kan vara i oberäknelig tid det kan framkalla glädje till livets."— Presentationens avskrift:

1 Samtal och gränser Liv Höglund Ersin

2 Samtalsetik ”Ett ord som en människa fäster sig vid kan vara i oberäknelig tid det kan framkalla glädje till livets slut det kan påverka livet på jorden så slarva inte med orden” Alf Henriksson

3 Hippokrates ed ”Om möjligt bota, annars lindra, alltid trösta”

4 Georgetown-mantrat 1. Autonomiprincipen 2. Icke-skadaprincipen 3. Godhetsprincipen 4. Rättviseprincipen

5 Georgetown-mantrat Autonomiprincipen Autonomi = självbestämmanderätt. Det är en del i individens frihet att få fritt bestämma över sig själv. I sin autonomi måste hon dock ta hänsyn till andras autonomi.

6 Georgetown-mantrat Icke-skadaprincipen Vi får alltså inte skada eller utsätta patienten för onödiga risker. I all medicinsk verksamhet finns risk för skada och biverkningar och detta innebär att man får med patientens samtycke tillfoga skada eller smärta om det främjar patientens liv och hälsa.

7 Georgetown-mantrat Godhetsprincipen Man skall göra gott gentemot andra människor speciellt en lidande människa. Denna princip bör vara stark i all form av medicinsk behandling. Behandlingen måste vara till nytta för pat. dvs. bota eller förbättra pat. tillstånd.

8 Georgetown-mantrat Rättviseprincipen Innebär att alla människor har lika rätt till vård oavsett ålder, kön, härkomst, social ställning eller samhällsnytta.

9 Etik/Estetik

10 Samtal ”You’ll never get a second chance to make a first impression”

11 Möten mellan människor Det handlar om att bli Sedd Hörd Bekräftad Delaktig = Respekterad…

12 Möten mellan människor ”Patienten är inte bara någon som du ska undersöka munnen på. Hon är en människa med ett eget värde i sig!” Respektera patientens integritet

13 Möten mellan människor Informerat samtycke innebär att patient och behandlare har lika mycket att säga till om.

14 Samtal kräver engagemang och tid

15 Privata, personliga och professionella samtal

16 Privata samtal Privata samtal förs t.ex. i familjen eller med vännerna. Det krävs att människor vet vem du är och har del i ditt liv för att samtalet skall vara privat. Du kan dela med dig av tankar, glädjeämnen, kärlekshistorier, sorger och bedrövelser. Samtalet berör dig som privatperson dina tankar, känslor och handlingar. Dvs. din inre värld.

17 Personligt samtal Med personligt samtal menas att du i förhållande till en patient är lyhörd, empatisk, vänlig och respektfull. Du använder dig av dina personliga resurser för att få det resultat du vill uppnå. Du delar inte med dig av din privata värld till patienten. Patienten får del av din yttre värld; ditt behandlingsrum, din yrkesroll, din personlighet, ditt omhändertagande av patienten.

18 Professionella samtal Professionella samtal har ett syfte, d.v.s. att du får veta de fakta som du behöver för att kunna behandla patienten. Här är meningen att du skall samla information som skall ligga till grund för din behandling, och att ge information till patienten om vilka behandlingar som kan vara aktuella i just hans eller hennes fall.

19 Professionella samtal Professionella samtal är personliga men inte privata. Vid ett professionellt samtal behöver vi alltid ta hänsyn till patientens autonomi. Fokus skall vara på patienten, inte behandlaren. I det stora hela kan man säga att det är bättre att säga för lite om sig själv än för mycket.

20 Anamnes Medicinska sjukdomar Medicinering Oral hälsa Samarbetsvilja Ekonomi

21 Anamnes Anamnesupptagning är ett samtal, och alla samtal bygger på ömsesidig respekt och integritet. Patienten har självbestämmanderätt, autonomi, det vill säga han eller hon kan vägra en förslagen behandling, men kan heller inte tvinga till sig en behandling som tandläkaren inte vill ge ”i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.”

22 Anamnes Som tandläkare är det viktigt att förstå att titel och vit rock innebär makt. Patienten är automatiskt i underläge. Därför gäller det att inte ha bråttom, och lära sig att lyssna till det som sägs mellan orden och det som sägs med kroppsspråket.

23 Anamnes Ansträng dig att tala lätt förståeligt. Låt bli att använda medicinsk jargong när du talar med patienter.

24 Anamnes Ge dig tid att lyssna Glöm inte att du kan lära av din patient ”Etiska principer vid all patientbehandling handlar om information och samtycke. Allt för att trygga patientens integritet.”

25 Intervju Visa respekt Ge tid Lyssna Fråga/fråga om Iakttag Informera

26 ”Beprövad erfarenhet får man bara genom att använda sina inlärda kunskaper, fråga kollegor, pröva sig fram, tillåta sig att göra fel, lära sig av dem och prova på nytt.”

27 Gränser och gränssättning Gräns = skiljelinje Gränser finns mellan människor för att vi ska kunna skilja ut oss från varandra och vara individer Det här handlar om vår yttre och vår inre värld där vi väljer vad vi vill visa en annan människa och för vem vi vill visa det.

28 Gränser och gränssättning Den yttre världen handlar ofta om vad jag gör, mina intressen, mitt yrke, var jag bor etc. Den inre världen handlar om min personlighet mina tankar, funderingar, glädjeämnen och sorger, det vill säga vem jag egentligen är innan för skalet. Det är lättare att dela med sig av den yttre världen än den inre.

29 Gränser och gränssättning Gränser mellan människor är beroende av kultur. Gränser är beroende av respekt mellan människor. Gränser är beroende av tid Gränser är orsak till konflikter

30 Gränser och gränssättning ”Det kan vara nog så svårt att respektera sina egna gränser. Hur svårt kan det då inte vara att respektera en annan människas gränser.”

31 Gränser och gränssättning ”Gränslösa föräldrar skapar gränslösa barn”

32 Gränser och gränssättning Ett gränslöst beteende kan te sig på olika sätt att ständigt försöka få som man själv vill och inte bry sig om andra inte ta någon som helst hänsyn till sig själv och ständigt vara till för andra och aldrig till för sig själv. ” De första vill ha ja till allt de föreslår och de senare förmår inte säga nej till något.” Naturligtvis finns det alla möjliga varianter på det här temat mellan dessa ytterligheter.

33 Gränser och gränssättning I ert framtida yrke kommer ni att testas i gränsättning av vissa av era patienter Vi skall visa respekt och empati för våra patienter men de skall också respektera oss. Det mänskliga mötet är ett ömsesidigt givande och tagande. Att kunna säga nej till behandlingar som ni inte tycker är etiskt eller moraliskt försvarbara är nödvändigt att lära sig.

34 Gränser och gränssättning Hur gör man då om patienten beter sig gränslöst ? Behåll ditt lugn Förklara och motivera Lyssna Lämna över frågan till patienten Försök hitta en gemensam lösning Använd vetenskap och beprövad erfarenhet som argument Be om hjälp om patienten fortfarande är påstridig och envis Tänk på - Tandvårdsrädsla

35 ” Glöm aldrig att munnen sitter i en människa ”

36


Ladda ner ppt "Samtal och gränser Liv Höglund Ersin. Samtalsetik ”Ett ord som en människa fäster sig vid kan vara i oberäknelig tid det kan framkalla glädje till livets."

Liknande presentationer


Google-annonser