Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om attribuering och kontribuering i användning av utvärderingar SVUF oktober 2015 Sten Söderberg, Vetenskapsrådet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om attribuering och kontribuering i användning av utvärderingar SVUF oktober 2015 Sten Söderberg, Vetenskapsrådet."— Presentationens avskrift:

1 Om attribuering och kontribuering i användning av utvärderingar SVUF oktober 2015 Sten Söderberg, Vetenskapsrådet

2 Syfte och utgångspunkter Teoretiskt perspektiv: Lyfta samman diskursen om användning av utvärderingar med utvärderingsdiskursen om attribuering och kontribuering Empiriskt perspektiv: Utgångspunkt i två fallstudier - Utvärdering av svensk matematikforskning 2010 - Utvärdering av svensk forskning i teknisk mekanik (Mechanical Engineering) 2012/13

3 Kontext Science Europe; europeisk jämförande analys VR:s utvärderingsfunktion => tillgång till empiriskt material (utvärderingar) och erfarenhet/informanter Fallstudiemetodik Krav på data: - Senaste tioårsperioden - Tillgänglig, publicerad rapport, engelska - Djupintervjuer med minst två, gärna fler, informanter

4 Begrepp/teori Användning (”evaluation use”): Vedung, FtEval Additionalitet Attribuering och kontribuering

5 Matematik Konventionell områdesutvärdering med peer review (ämnessakkunniga) Omfattande rekommendationer på strukturell/nationell nivå Omfattande effekter: ”Matematiksatsning” på 500 MSEK Användning: - Instrumentell, informativ, legitimerande användning - Ej lärande, ej taktisk, ej rituell (?) användning

6 Teknisk mekanik Konventionell områdesutvärdering med peer review (ämnessakkunniga) Blygsamma och mycket kortfattade rekommendationer på strukturell/nationell nivå Små el. obefintliga ”synliga” effekter….. …men kan ha förhindrat eventuell budgetnedskärning Användning: - Instrumentell ((?) men osynlig), informativ, lärande, rituell användning - Ej legitimerande, ej taktisk användning

7 Prel. slutsatser (1) Nyanserad syn på användning => kontribuering snarare än attribuering Rigorös metodik ej avgörande Beslut om att utvärdera kan i sig innebära uppmärksamhet Flera uppdragsgivare ökar sannolikheten för användning

8 Prel. slutsatser (2) Upplevd och reell kunskapsbrist (”länge sen sist”) Timing och kontext Omfattning och detaljeringsnivå i rekommendationer En icke-användning kan också vara en användning; En icke använd utvärdering är också en utvärdering


Ladda ner ppt "Om attribuering och kontribuering i användning av utvärderingar SVUF oktober 2015 Sten Söderberg, Vetenskapsrådet."

Liknande presentationer


Google-annonser