Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till skolstart läsåret 16/17. Organisation 16/17 Ca 370 elever i grundskolan inkl. AST grupp, ca 40 elever i grundsärskolan Åldershomogen verksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till skolstart läsåret 16/17. Organisation 16/17 Ca 370 elever i grundskolan inkl. AST grupp, ca 40 elever i grundsärskolan Åldershomogen verksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till skolstart läsåret 16/17

2 Organisation 16/17 Ca 370 elever i grundskolan inkl. AST grupp, ca 40 elever i grundsärskolan Åldershomogen verksamhet åk F-6 – Fskl/Fp, Gskl/Fp bildar arbetslag. Åk F delat i 2 klasser Fritids kopplat till de olika årskurserna med klubb för de äldre eleverna Rektor Ulrika Å De Geer Specialpedagog, speciallärare - Marie Klang, Carin Wändal och Malin Beijer Talpedagog Maria Persson Skolsköterska Christel Bengtsson Kuratorstjänsten vakant Stöd- och hälsoenheten, skolpsykolog och specialpedagoger Modersmål och studiehandledning Assistent Maria Mattisson, Fjälkinge skola & Eva Fantenberg Hammars skola Vaktmästare, städ, kök

3 Stöd För de elever som har svårigheter med skolarbetet/kamratrelationer finns det olika möjligheter till hjälp. Den vanligaste är stöd av skolans specialpedagoger eller speciallärare samt kurator. Skolan tar hjälp av kommunens stöd- och hälsoenhet vid behov. På skolan finns ett elevhälsoteam som består av: Rektor Ulrika De Geer Specialpedagog Marie Klang Specialpedagog Carin Wändal Speciallärare Malin Beijer Talpedagog Maria Persson Skolsköterska Christel Bengtsson Kurator Stöd och hälsoenheten Fyll i medgivandet för hämtning av BVC journaler mm innan skolstart. Christel träffar alla F-klass elever med vårdnadshavare med förälder för hälsobesök, tar ca 45- 60 min. Ni får kallelse via brev slutet av Ht. Ni är alltid välkomna att ringa om det är ngt.

4 Styrdokument Riksdag och regering anger de övergripande målen i: Skollagen Läroplanen Lgr 11 Lokalt i kommunen finns skolplan och verksamhetsplan samt även lokala mål i varje verksamhet.

5 Förskoleklassen Skollagen och Lgr11 Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling och lärande. Den skall ligga till grund för fortsatt skolgång Förskoleklassen skall omfatta minst 525 timmar om året Utbildningen i förskoleklassen skall vara kostnadsfri

6 Fritidshem Finns för barn i åldrarna 6-12 år under den tid av dagen då föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar och då barnen inte är i skolan. Ansökan, inkomstuppgift och uppsägning Särskild placering kan beviljas om behov finns hos barnet eller familjen. Fritidshemmen har öppet vardagar 06.30-18.30, Undantag kan finnas vid t.ex. lov (tänk på att lämna korrekta tider o ev. återbud). Fritids stänger 2 dagar per år, meddelas 2 månader innan.

7 Ledighet Anhållan om ledighet för elev - blankett I grundskolan får rektorn eller den rektor delegerat till bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas – över 10 dagar. Eleverna har rätt till utbildning.

8 Fotografering 28-30/9 Gruppfotografering i skolan. Möjlighet att ta enskilda bilder under em/kväll tillsammans med föräldrar. Gemensam katalog med Kulltorp.

9 Infoblad – kommer enbart på webben Innehåll Läsårstider Olycksfallsförsäkring Skolskjuts Skolbarnsomsorg Skollunch Kristianstad kommuns hemsida innan skolstart; www.kristianstad.se

10 Verksamhetsår 16/17 Elevernas läsår 160818 - 170616 Lovdagar v.44. Höstlov 161031 - 161104 v.8 Sportlov 170220 - 170224 v.15 Påsklov 170410 - 170414 170526 170605 Studiedagar 160927, 170111, 170317, 170428 Planeringsdagar 160810-160817 161031-161103 170110 170619-170621 Fritids stängt 161031-161101

11 Skolskjuts - kriterier Avstånd mellan skola och bostad bestämmer rätten till skolskjuts Elev med fritidshemsplacering har inte rätt till skolskjuts hem från fritids utan hämtas av vårdnadshavare. Bälte ska användas på bussar där det finns bälte Störningar i busstrafiken meddelas genom radio P4 Kristianstad. Förälders ansvar till och från buss

12 Olycksfalls försäkring Kommunens olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkring för elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde enligt nedanstående specifikation. Försäkringen gäller från och med 1 januari 2016 till och med 31 december 2016. Skadehantering Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: https://www.protectorforsakring.se/ tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall https://www.protectorforsakring.se/ Dokument Försäkringsbesked Protector för 2016 Försäkringsbesked Protector för 2016 Olycksfallsförsäkring PS210

13 Skollunch Skollunch serveras fr o m den 18 augusti. Möjlighet att få vegetarisk och fläskfri kost finns. Ta kontakt med skolans kök. Elev i behov av specialkost - kontakta köket. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela köket om eleven är sjuk vid specialkost, telefon 044-134679. Glöm inte att friskanmäla.

14 Mycket information finns på kommunens hemsida och på skolans egen hemsida www.kristianstad.se http://www.kristianstad.se/sv/Skolportaler/Hammarsskola/ Telefon: Kristianstad kommuns växel 044-13 50 00 I början på höstterminen skickar vi hem en katalog med bl.a. telefonnummer till skolans olika verksamheter och div. info. Viss info finns även i skolstart på kommunens hemsida.

15 Tack & välkomna!


Ladda ner ppt "Välkomna till skolstart läsåret 16/17. Organisation 16/17 Ca 370 elever i grundskolan inkl. AST grupp, ca 40 elever i grundsärskolan Åldershomogen verksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser