Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NÖJDA HYRESGÄSTER GER FASTIGHETSÄGARE GOTT RENOMMÉ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NÖJDA HYRESGÄSTER GER FASTIGHETSÄGARE GOTT RENOMMÉ."— Presentationens avskrift:

1 NÖJDA HYRESGÄSTER GER FASTIGHETSÄGARE GOTT RENOMMÉ

2 INNEHÅLL Vårt erbjudande, affärsidé och vision Värdegrund Strategi för att behålla kompetent personal Organisation, storlek, kapacitet Kompetens i vårt team Affärsmodeller Totalförvaltning Hur vi organiserar uppdrag Nya och kommande uppdrag Referenser Sammanfattning

3 VÅRT ERBJUDANDE Våra kunder erbjuds att i en nära dialog, upprätthålla ordning och reda samt skapa värde. Tillsammans med partners, medarbetare med lång erfarenhet, erbjuder vi gedigen kompetens och expertis. Verksamheten startade 2007 och bolaget har haft en god tillväxt och erhållit vana av att starta upp på nya orter. Vårt erbjudande innefattar en genomarbetad plan med god struktur. AFFÄRSIDÉ OCH VISION Property Partner erbjuder konsulttjänster av högsta kvalitet inom fastighetsförvaltning för den svenska marknaden. Vi är proaktiva, metodiska och systematiska i vårt arbetssätt. Vår ledstjärna är att skapa trygghet och bidra till värdeutveckling för våra kunder. Vår vision är att vara ett självklart val vid förfrågningar av fastighetsförvaltning. TROGNA HYRESGÄSTER FÖRTJÄNAR GOD SERVICE

4 VÄRDEGRUND Vi är ett serviceföretag, vi är konsulter och entreprenörer. Vi arbetar med människor och att kunna samarbeta är av största betydelse. En plattform för ett gott samarbete är en gemensam värdegrund. Våra värdegrunder är: RESPEKT Alla människor är lika värda. Vi ser människan i våra relationer. LAGANDA Vi arbetar tillsammans med varandra och våra kunder. Vi är ett lag. ENTREPRENÖRSKAP Vi söker ständigt efter förbättringar i vårt arbete. Vi ser förändringar som möjligheter. KUNDFOKUS Vi finns för våra kunder och vi utgår alltid utifrån kundens behov. REDBARHET Vi är ansvarstagande, förtroendeingivande och pålitliga. I vår värld betyder ett handslag lika mycket som ett skrivet avtal. LÖNSAMHET Vi vill vara lönsamma tillsammans med våra kunder. Lönsamhet skapar möjlighet till utveckling.

5 STRATEGIER FÖR ATT BEHÅLLA KOMPETENS BRA VÄRDEGRUNDER – GER BRA FÖRETAGSKLIMAT Laganda och respekt Metodik för medarbetarsamtal ATTRAKTIVA FÖRMÅNER Kollektiva förmåner och bra försäkringsskydd Friskvårdsbidrag PERSONALEN FÅR TA DEL AV FRAMGÅNGEN Personlig utveckling Belöningssystem PERSONALOMHÄNDERTAGANDE – BEVARA KOMPETENS

6 ORGANISATION, STORLEK, KAPACITET OMSÄTTNING, RESULTAT OCH PERSONAL Omsättning ca 45 Mkr Medarbetare ca 40 personer UPPDRAG Över en miljon kvm fastigheter med uppdrag inom kommersiell- och teknisk förvaltning Uthyrda kvadratmeter under 2015 – över 8000 kvm STYRELSE OCH LEDNING Urban Ehrling, styrelseordförande Jimmy Axdorff, styrelseledamot Marcus Gärdebrandt, VD och ägare Gunnar Hansson, Affärsutveckling och uthyrning Johnny Molén, Verksamhetschef Teknisk förvaltning Mia Nordvall, HR & Kvalitetschef

7 KOMPETENSER I VÅRT TEAM PROPERTY PARTNER MED SAMARBETSPARTNERS Vårt team erbjuder er som kund en kompetent organisation med heltäckande erfarenheter inom; Kommersiell förvaltning Teknisk förvaltning Ekonomisk förvaltning Uthyrning Centrumledning/Marknadsföring Projektledning IT-stöd HR/Personal Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

8 AFFÄRSMODELLER KOMMERSIELL- OCH EKONOMISK FASTIGHETSFÖRVALTNING Fastighetsförvaltare Förvaltningsassistent Ekonomisk förvaltare Upprättar affärsplan för fastigheten tillsammans med kunder Upprättar budgetar, prognoser och rapporterar i kundens system Skriver kvartalsrapporter till investerare hos kunden UTHYRNING Uthyrare Tar fram uthyrningsstrategi för objektet Gör marknadsplan för uthyrningsarbetet och marknadsför dessa. Ordnar med visningar för spekulanter och TR Tar fram inplaceringsskisser, stämmer av tekniska förutsättningar och kalkyler Upprättar hyresofferter, förhandlar om hyresvillkor Skriver hyresavtal tillsammans med förvaltare Upprättar hyresavtal, förhandlingar och håller möten med hyresgäster Hyresgästlistor, hyresaviseringar och avräkningar Bokföring, Bokslut, årsredovisningar

9 AFFÄRSMODELLER TEKNISK FÖRVALTNING Arbetsleder tekniker Upprättar driftplan för fastigheten tillsammans med tekniker Ansvarar för att befintliga installationer servas och besiktigas enligt driftplan FASTIGHETSDRIFT Tekniker Kompetensnivå Anläggningsskötare brandlarm, sprinkler. Heta arbeten Arbete på hög höjd Tillsyn och skötsel Ronderingsbeskrivning Driftplan Systematiskt brandskyddsarbete Felavhjälpande och planerat underhåll Beredskap kvällar och helger samt jour Energiuppföljning Ansvarar för att byggnader uppfyller myndighetskrav Lägger budget för drift- och underhållskostnader Helpdesk 7-20

10 TOTALFÖRVALTNING KONTROLL – GER TRYGGHET Affärsplaner för varje fastighet Intäkts- och kostnadsmål Fastighetssystem Ekonomisk rapportering, prognosarbete Förvaltningsrapporter, Entreprenadrapporter SAMORDNING – GER BRA LEVERANS Förvaltningsambition Kontraktsmöten, Driftnettomöten Förvaltningsmöten, Hyresgästmöten Drift- och Underhållsplanering, Myndighetskrav KLAR ANSVARSFÖRDELNING – GER TYDLIGHET Tydliga gränsdragningar

11 HUR VI ORGANISERAR UPPDRAG RÄTT BEMANNING, RÄTT KOMPETENS GER NÖJDA HYRESGÄSTER OCH GOTT RENOMMÉ FÖR FASTIGHETSÄGARE Uppdragsansvarig EkonomiUthyrningFörvaltningTeknikProjekt HR ITKMA Marknad & kommunikation Kundansvarig

12 NYA UPPDRAG Under juni 2015 vann en upphandling i konkurrens med 7 andra aktörer. UPPDRAGSGIVARE Acturum Real Estate AB Acturum är ett bolag ägt av Wallenbergstiftelsernas förvaltningsbolag FAM och PEAB, vilka köpte Astra Zenecas forskningsanläggning i Snäckviken januari 2013. UPPDRAGET Ansvar för den teknisk förvaltningen Kontor, laboratorium och parkering Totalt omfattar uppdraget ca 200.000 kvm VARFÖR PROPERTY PARTNER? Vi hade inte det lägsta priset, men ingav störst förtroende och erfarenhet av liknande uppdrag. Vi erbjöd kompetent personal.

13 NYA UPPDRAG Under sommaren har vi utökat vårt samarbete med TH Real Estate. Vi har nu verksamhet i Skåne med egen personal. UPPDRAGSGIVARE TH Real Estate UPPDRAGET Köpcentrumet Nova i Lund Byggt 2002 omfattande nästan 26.000 kvm uthyrningsbar yta Mycket välskött och välmående centrum Ansvar för teknisk förvaltningen VARFÖR PROPERTY PARTNER? Vi har sedan tidigare ett upparbetat samarbete med kunden. Vi har tillsammans skapat en plattform för teknisk förvaltning och sedan tidigare förvaltades en fastighet i regionen.

14 NYA UPPDRAG Under hösten har vi förhandlat fram ett avtal med LöfCap Fastigheter gällande Rotebro Handel och Orminge Centrum. UPPDRAGSGIVARE LöfCap Fastigheter och respektive ägande bolag. UPPDRAGET Handelsplats Rotebro Handel, byggt för Obs! Numera omvandlat till närhandel med flertalet hyresgäster. Total butiksyta om ca 21.000 kvm. Köpcentrum Orminge Centrum, invigt 1971 och kraftigt ombyggt 1992-93. Totala butiksyta om ca 11.000 kvm. Ansvar för marknadsföring, ekonomisk- och teknisk förvaltning. VARFÖR PROPERTY PARTNER? LöfCap valde oss som samarbetspart på grund av gott renommé. Ägarstrukturen har känt VD sedan länge.

15 NYA UPPDRAG Under inledningen av 2016 vann vi en upphandling i konkurrens med andra aktörer, ett avtal med Regio Fastigheter i Uppsala och Södertälje. UPPDRAGSGIVARE Regio Fastigheter och respektive ägande bolag. UPPDRAGET Kontors- och Handelsplats centralt i Uppsala och Södertälje. Total uthyrningsbar yta om ca 50.000 kvm. Ansvar för teknisk förvaltning, fastighetsdrift och förvaltarassistans. VARFÖR PROPERTY PARTNER? Regio valde oss som samarbetspart på grund av gott renommé och bra prisbild för utförande av tjänster.

16 NYA UPPDRAG Under vintern 2016 tecknade vi ett avtal med Keyser Fastigheter om att förvalta deras fastigheter i Stockholm. UPPDRAGSGIVARE Keyser Fastigheter och respektive ägande bolag. UPPDRAGET Kontors- och industrifastigheter i Stockholmsregionen. Total uthyrningsbar yta om ca 30.000 kvm. Ansvar för teknisk förvaltning, fastighetsdrift och projektledning. VARFÖR PROPERTY PARTNER? Keyser valde oss som samarbetspart på grund av gott intryck vid möten och bra betyg från tillfrågade referenser.

17 REFERENSER NÖJDA HYRESGÄSTER GER GOTT RENOMMÉ KUNDER, ETT URVAL ” - Property Partner och Amblin har i deras samarbete gjort ett mycket gott intryck på mig som fastighetschef på AXA Real Estate. De har påvisat ett stort kunnande och utfört en kontinuerligt stabil leverans med bra rapporter, både i tal och skrift.” Henrik Bastman, Head of Asset Management & Transactions, Nordic Region at AXA Real Estate ” - Vi på BRIS har nyligen tecknat ett nytt hyresavtal i Globen dit vi kommer att flytta vårt huvudkontor. Property Partner var vår motpart och bistod Klövern i förhandlingarna. Vi är imponerade av det engagemang de visade i uthyrningsprocessen, något som var avgörande för vårt val av lokalisering.” Per Berggren, ledamot i BRIS förbundsstyrelse, VD Hemsö Fastighets AB

18 SAMMANFATTNING NI SOM KUND ERBJUDS ATT I EN NÄRA DIALOG, UPPRÄTTHÅLLA ORDNING OCH REDA SAMT SKAPA VÄRDE SAMARBETE, VÅRT SÄTT ATT GÖRA AFFÄRER KLAR ANSVARSFÖRDELNING – GER TYDLIGHET RÄTT BEMANNING, RÄTT KOMPETENS NÖJDA HYRESGÄSTER GER FASTIGHETSÄGAREN GOTT RENOMMÉ


Ladda ner ppt "NÖJDA HYRESGÄSTER GER FASTIGHETSÄGARE GOTT RENOMMÉ."

Liknande presentationer


Google-annonser