Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn- och ungdomsvetenskap Masterprogram 120 hp Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn- och ungdomsvetenskap Masterprogram 120 hp Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Barn- och ungdomsvetenskap Masterprogram 120 hp Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

2 www.gu.se Masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap Vänder sig till dig som är verksam inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola samt socialpedagogiska barn- och ungdomsverksamheter. Utbildningen erbjuder kunskaps- och kompetensutveckling inom forskningsfältet barn- och ungdomsvetenskap och är format kring tre teman: -Förskolepedagogik -Fritidspedagogik -Ungdom Skillnaden mellan inriktningarna består av olika fokusering beroende på ålderskategori, yrkesverksamhet och kunskapsområden. Programmet är utformat så att du som student kan kombinera innehållskurser från de tre inriktningarna inom det samlade kunskapsområdet barn- och ungdomsvetenskap.

3 www.gu.se Vart leder utbildningen? Programmet är upplagt på fyra år och omfattar 120 högskolepoäng på halvfart. Utbildningen leder till en masterexamen inom huvudområdet Barn- och ungdomsvetenskap /Magisterexamen efter halva tiden (60 hp). Programmet utgör en möjlig påbyggnadsutbildning för pedagoger verksamma inom förskola, förskoleklass, fritidshem och det allmänna skolväsendets olika stadier samt andra pedagogiskt verksamma utövare med koppling till dessa yrkesområden. Utbildningen är tänkt att lägga grunden för en förmåga att kvalificerat och självständigt leda och bedriva utvecklings- och förändringsarbete inom dessa verksamhetsområden. Masterexamen inom programmet ger behörighet att söka forskarutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik och pedagogiskt arbete som inom kulturvetenskapliga och socialvetenskapliga forskningsfält.

4 www.gu.se Arbetsmarknad efter examen Stor efterfrågan på förskollärare och fritidspedagoger som vidare- och/eller kompetensutvecklat sig I Skollagen införs exempelvis begreppen utbildning och undervisning även i förskolan. Förskollärarna har fått ett förtydligat ansvar som ansvariga för undervisningen. I förskolan och fritidshem gäller att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

5 www.gu.se Översikt av kurser År 1-2 Introduktionskurs Barn- och ungdomsvetenskap 7,5 hp Valbara kurser med inriktning mot Förskolepedagogik, Fritidspedagogik eller Ungdom, 30 hp Metod och metodologi, 7,5 hp Uppsatskurs magister, 15 hp År 3-4 Obligatoriska kurser 15 hp Obligatorisk kurs 7,5 Obligatorisks kurs 15 hp Teorikurs 7,5 Uppsatskurs master 15/30 hp

6 www.gu.se Programmets upplägg år 1 exempel ht 2013/vt 2014 Programmet är upplagt på fyra år och omfattar 120 högskolepoäng på halvfart. Introduktionskurs PDA 500 7,5 hp 28/8 - 23/10 Valbara kurser: Förskola: PDA 518 – Children’s play and learning in a goal oriented practice (kursen går delvis online och på engelska) 15 hp. Kursledare: Niklas Pramling. 3/9 – 18/12 PDA 513 – Fördjupning av tal- och skriftspråkslärande i förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren. 15 hp. Kursledare: Elisabeth Mellgren. Kursperiod 4/11 – 23/3. Fritidspedagogik: PDA 531 – Vardagsliv och fritid i det senmoderna samhället, 15 hp. Kursledare Johan Söderman. Kursperiod 4/11 – 23/3 Ungdom: PDA 542 Norm, normalitet och normkritisk pedagogik, 15 hp. Kursledare: Anette Hellman. Kursperiod 4/11 – 23/3 Vt 2014: PDA 504: Metod och metodologi I, 7,5 hp. Kursstart prel. V 2013 Kursledare: Thomas Johansson.

7 www.gu.se Programmets upplägg år 2 exempel ht 2013/vt 2014 År 2: - Inriktningskurser, 15 hp - PDA 519, Examensarbete (uppsats) 15 hp. Möjlighet att avsluta programmet efter 60 hp och ta ut en magisterexamen

8 www.gu.se Programmets upplägg år 3 exempel ht 2014/ vt 2015 Obligatoriska kurser inom programmet: PDA 504: Teorier om lärande, utveckling och identitet 7,5 hp. PDA 506: PDA Spel och simuleringar som miljöer för lärande, 7,5 hp. PDA 505: Interkulturell pedagogik 15 hp.

9 www.gu.se Programmets upplägg år 4 exempel ht 2015/vt 2016 PDA 507: Policy och systematiskt kvalitetsarbete, 15 hp. Examensarbete 15 hp.

10 www.gu.se Har du frågor: Kursadministratör: Fatma Hrnic-Ejupovic fatma.hrnic@ped.gu.se Studievägledare: Lena Wendt Lena.Wendt@ped.gu.se Studierektor: Pia Williams Pia.williams@ped.gu.se www.ipkl.se/masterprogram_buv


Ladda ner ppt "Barn- och ungdomsvetenskap Masterprogram 120 hp Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande."

Liknande presentationer


Google-annonser