Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen som nyanställd till oss!. Våra kärnvärden Varför kärnvärden Historik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen som nyanställd till oss!. Våra kärnvärden Varför kärnvärden Historik."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen som nyanställd till oss!

2 Våra kärnvärden Varför kärnvärden Historik

3 Våra kärnvärden JUPP Jordnära, Utvecklande, Personliga, Pålitliga

4 Jordnära Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Vi ska vara kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen.

5 Utvecklande Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. I Peab ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation.

6 Personliga Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda i Peab.

7 Pålitliga Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Peab. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen.

8 Vår uppförandekod Den uppförandekod som Peab har beslutat om är baserad på FNs Global Compact och följer också Peabs kärnvärden – jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig. Kodens åtta principer Människor som tillverkar produkter och utför tjänster som Peab köper, ska respekteras i sin yrkesutövning, inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt. Frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val är en rättighet för de människor som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster för Peab. Produkter och tjänster som Peab köper ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta. Peab accepterar inte barnarbete. Peabs leverantörer ska följa FNs barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land produkten eller tjänsten tillverkas eller utförs. Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller tjänsten utförs. Peab arbetar för att hela leverantörskedjan, i överensstämmelse med respektive lands arbetsmiljölagstiftning, ska verka för en säker och sund arbetsmiljö. Peab arbetar aktivt för att minska miljöbelastning. Fokusområdena är kemiska produkter, avfall, energi och transporter. Peab arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer med omvärlden och mot alla former av korruption.

9 Medarbetarprofil

10 Tack! Vill du läsa mer: http://www.peab.se/Global/PEAB/peabsetiskariktlinjer.pdf


Ladda ner ppt "Välkommen som nyanställd till oss!. Våra kärnvärden Varför kärnvärden Historik."

Liknande presentationer


Google-annonser