Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MAR-gruppens & Nätverkets aktiviteter 2015. MAR-gruppen  Fem representanter från MAR nätverket Tre arbetsterapeuter Tre arbetsterapeuter Två sjukgymnaster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MAR-gruppens & Nätverkets aktiviteter 2015. MAR-gruppen  Fem representanter från MAR nätverket Tre arbetsterapeuter Tre arbetsterapeuter Två sjukgymnaster."— Presentationens avskrift:

1 MAR-gruppens & Nätverkets aktiviteter 2015

2 MAR-gruppen  Fem representanter från MAR nätverket Tre arbetsterapeuter Tre arbetsterapeuter Två sjukgymnaster Två sjukgymnaster  Länk mellan deltagare i nätverket  Kontaktpersoner till FSA, LSR, Administrativt stöd: FSA: Christina Lundquist LSR: Anna Pettersson t.o.m. juni Charlotte Chruzander fr.o.m. december 2015 Charlotte Chruzander fr.o.m. december 2015

3 Medlemmar i MAR-grupp  Anette Alfredsson (från 2010-30/9 2015, AT) sammankallande tom 30/9 2015 (från 2010-30/9 2015, AT) sammankallande tom 30/9 2015  Bodil Evertsson (från januari 2015, AT) (från januari 2015, AT)  Maria Lindström (från november 2014, AT) (från november 2014, AT)  Kristina Grubb Karlsson (från 2010, SG) (från 2010, SG)  Linnéa Svanström Leistedt (från 2012, SG) sammankallande från 1/10 2015 (från 2012, SG) sammankallande från 1/10 2015  Mia Svensson Burghard (från december 2015, AT) (från december 2015, AT)

4 Kontaktpersoner  Adresslistan Yvonne Holmström/Linnéa Svanström Leistedt Yvonne Holmström/Linnéa Svanström Leistedt  MAS-föreningen Linnéa Svanström-Leistedt (Kompetensutvecklingsdagar) Linnéa Svanström-Leistedt (Kompetensutvecklingsdagar) Sammankallande i MAR-gruppen ansvarar för uppdatering av information på MAS-föreningens hemsida. Sammankallande i MAR-gruppen ansvarar för uppdatering av information på MAS-föreningens hemsida.  MAR i MAS föreningens styrelse Barbro Marklund (adjungerad) Barbro Marklund (adjungerad)

5 Möten/telefonmöten under året  Ett fysiskt möte i Stockholm Förmiddag tillsammans med representanter från Fysioterapeuterna och Sveriges arbetsterapeuter samt representanter från socialstyrelsen Förmiddag tillsammans med representanter från Fysioterapeuterna och Sveriges arbetsterapeuter samt representanter från socialstyrelsen Eftermiddag tid för egen planering i MAR-gruppen Eftermiddag tid för egen planering i MAR-gruppen  Sex telefonmöten

6 Genomförda aktiviteter  Planering och genomförande av Nationell MAS/MAR- konferens i Stockholm i samverkan med MAS föreningen  Planering och genomförande av Nationellt halvdagsseminarium i Stockholm för MAR-nätverket. Kvalitetsindikatorer för rehabilitering Kvalitetsindikatorer för rehabilitering Arbetsterapi- och fysioterapiprogram utifrån nationella riktlinjer Arbetsterapi- och fysioterapiprogram utifrån nationella riktlinjer Antal deltagare: 20 Antal deltagare: 20  Synpunkter och förslag på indikatorer för rehabilitering i samråd med nätverket, till Socialstyrelsens rapport ”Utveckling av indikatorer för äldres rehabilitering” (Marianne Lidbrink).

7 Genomförda aktiviteter  Deltagande vid workshop för att definiera kärnkompetenser med yrkesförbunden (Säkrare vård)  Deltagande vid workshop kring förskrivarstöd i Socialstyrelsens hjälpmedelsuppdrag.  Deltagande i arbetsgrupp hos Fysioterapeuterna kopplat till Socialstyrelsens hjälpmedelsuppdrag.  Deltagande i referensgrupp med synpunkter på socialstyrelsens utredning om MAS, MAR- funktionen  Konsultationer avseende frågeställningar om uppdraget från chefer och nya MAR:ar (via mail och telefon)

8 MAR-nätverket  Forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte  Årskiftet 2015-2016; 69 deltagare  Kontakter sker främst via mail och telefon

9 MAR nätverket  Nya tjänster har tillkommit och några har avvecklats/ej tillsatts. Antal kommuner med en eller fler MAR: 60 Antal kommuner med en eller fler MAR: 60 Antal tillsatta MAR tjänster: 69 Antal tillsatta MAR tjänster: 69 Nytillkomna MAR tjänster: 3 Nytillkomna MAR tjänster: 3 Sundsvall och Forshaga och MalmöSundsvall och Forshaga och Malmö Två MAR tjänster avvecklas vid årsskiftet 2015-2016: Uppsala Två MAR tjänster avvecklas vid årsskiftet 2015-2016: Uppsala En MAR tjänst minskas vid årsskiftet 2015-2016 till 10% MAR + 90% tjänstgörande at, sg/ft: Sala En MAR tjänst minskas vid årsskiftet 2015-2016 till 10% MAR + 90% tjänstgörande at, sg/ft: Sala Kommuner som har otillsatta tjänster/ej kända MAR: 5 Kommuner som har otillsatta tjänster/ej kända MAR: 5 Sala, Göteborg, Lekeberg Mönsterås och MölndalSala, Göteborg, Lekeberg Mönsterås och Mölndal  MAR med arbetsterapeutkompetens: 46  MAR med sjukgymnast/fysioterapeut kompetens: 23

10 Urval av diskussionsfrågor i nätverket 2015  Hjälpmedelsfrågor hjälpmedelssystem, förskrivning spjälsäng, elrullstol, kompetens hjälpmedelssystem, förskrivning spjälsäng, elrullstol, kompetens  Dokumentation ICF, system, omvårdnadsjournal/medicinsk journal, signeringsfrist ICF, system, omvårdnadsjournal/medicinsk journal, signeringsfrist  Förflyttningsutbildning hur säkra kompetens, lyftkörkort, personlig assistent hur säkra kompetens, lyftkörkort, personlig assistent  MAR organisation i kommun varierande, men flertal har stabsfunktion under avdelningschef eller Socialchef varierande, men flertal har stabsfunktion under avdelningschef eller Socialchef  Löner MAR funktion/MAR + annat uppdrag stor lönespridning utifrån diskussion 33 900 – 48 000 med ett snitt på 38 700 (23 personer) stor lönespridning utifrån diskussion 33 900 – 48 000 med ett snitt på 38 700 (23 personer)


Ladda ner ppt "MAR-gruppens & Nätverkets aktiviteter 2015. MAR-gruppen  Fem representanter från MAR nätverket Tre arbetsterapeuter Tre arbetsterapeuter Två sjukgymnaster."

Liknande presentationer


Google-annonser