Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtta viktiga punkter om kompetensutveckling (c) kompetensresurs ab 1 1.Varför utveckla kompetensen? 2.Vad menas med kompetens? 3.Vilken kompetens bör utvecklas?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtta viktiga punkter om kompetensutveckling (c) kompetensresurs ab 1 1.Varför utveckla kompetensen? 2.Vad menas med kompetens? 3.Vilken kompetens bör utvecklas?"— Presentationens avskrift:

1 Åtta viktiga punkter om kompetensutveckling (c) kompetensresurs ab 1 1.Varför utveckla kompetensen? 2.Vad menas med kompetens? 3.Vilken kompetens bör utvecklas? 4.Att omvandla kunskap till prestationer. 5.Hur djupt behöver man kunna? 6.Hur vuxna lär sig effektivt. 7.Det livslånga lärandet. 8.Kunskapsmängden ökar snabbt. Kommentar : Alla är idag utsatta för stor tidspress. Mängder av aktiviteter konkurrerar om vår tid. Vi vill här komprimerat visa att utvecklingen av kompetenser är en nyckelfaktor i vårt samhälle. Klicka med piltangenter på skrivbordet för att stega framåt eller bakåt

2 (c) kompetensresurs ab 2 1. Varför utveckla kompetensen? Snabba förändringar Annorlunda informations- flöden Osäkerhet Global konkurrens Kraftigt ökat kunskapsinnehåll OMVANDLINGSTRYCK !!! Kommentar : Vi lever i ett föränderligt samhälle. Förändringstakten blir allt högre vare sig vi vill det eller ej. Kommentar : Förändringarna i vår omgivning skapar i sin tur ett omvandlingstryck som gör att vi ständigt måste lära oss nya saker. Kommentar : Omvandlingstrycket kan man vara rädd för eller så kan man med ny kompetens lära sig att dels leva med förändringar och dels lära sig utnyttja de möjligheter som förändringarna skapar.

3 (c) kompetensresurs ab 3 2. Vad menas med kompetens? Kunskap Förmåga + Vilja + = KOMPETENS Kommentar : För att man har kunskap är det inte självklart att man har kompetens. Det krävs ytterligare några saker. Kommentar : Med kunskap vet man hur en viss uppgift skall utföras. Det krävs emellertid också förmåga att omsätta kunskapen i praktiken. Kommentar : Dessutom är man helt beroende av att vilja omsätta kunskaper till handling. De tre nämnda faktorerna kunskap, förmåga och vilja brukar utgöra ingredienserna i det vi vanligen kallar ”kompetens”.

4 (c) kompetensresurs ab 4 3. Vilken kompetens bör utvecklas? Kommentar : Så gott som alla yrken innebär specialisering inom ett ganska snävt yrkesområde. Inom specialområdet krävs en ständig förkovran för att fördjupa sina kunskaper. Kommentar : Det räcker nu inte längre med att man utvecklar sig inom sitt specialområde. Nu ställs allt större krav på kunskaper utanför specialistområdet. Vi kan kalla dessa kringområden för referenskunskaper. Kommentar : Främst handlar referenskunskaperna om sådant man måste ha för att kunna arbeta tillsammans med andra människor som också är specialiserade. Specialist inom maskin- teknik. Fördjupa sig i teknik Bredda sig i teknik Ekonomi Marknadsföring Ledarskap Produktutveckling Projektarbete Arbetspsykologi IT-rutiner …

5 (c) kompetensresurs ab 5 4. Att omvandla kunskap till prestationer Kommentar : Med yrkeskompetens avses färdigheter och kunnande för att fullgöra innehållet inom ett visst område. Det är oftast formella utbildningar som ligger till grund för yrkeskompetensen. I figuren visas exempel på en tekniker och en ekonom. Kommentar : Man måste också ha kunskaper om den verksamhet som bedrivs. Dessutom måste man förstå hur och helst varför organisationen fungerar på ett visst sätt. Man bör också bidra till att verksamheten utvecklas. Kommentar : Det tredje kompetensområdet är den personliga kompetensen. Med detta menas att man måste inneha vissa personliga kompetenser för att kunna fullgöra alla uppgifter.. Kommentar : Alla tre kompetensdelarna måste utvecklas för att uppnå effektivitet i arbetet. Alltför ofta fokuserar man på yrkes- kompetensen och försummar de två övriga områdena.. Exempel tekniker: Hydraulik Mekanik CAD Kemi Konstruktionsteknik Ytbehandling … Exempel ekonom: Redovisning Bokslut Koncernredovisning Skatter Bolagsjuridik Yrkes- kompetens Prestations- förmåga!!! Verksamhets- kompetens Att deltaga i projektarbete Projektledning och projektplanering Projektstyrning Produktutveckling Processutveckling Förnyelsekunskap Arbetspsykologi och grupparbete Effektiv problem- lösning Affärsplanering Marknadsföring Ledarskap …. + Personlig kompetens Självgående Effektiv tids- hantering Lärandeförmåga Kreativitet Kommunikations- förmåga Förändrings- barhet Förutseende Social kompetens Samarbetsförmåga ….. +

6 (c) kompetensresurs ab 6 5. Hur djupt behöver man kunna? All kunskap om ett ämne % kunnande av ämnet Experten Ansvara för Medverka i Assistera Kommentar : Sällan behöver man vara expert på ett ämnesområde. Dock måste man ha så mycket kunskap att man kan samverka med andra. Kommentar : Utgå från all känd kunskap om ett ämne. Genom att relatera till den totala kunskaps- mängden kan man bedöma hur mycket man behöver kunna. Leda och ge råd Kommentar : Det räcker med att man uppnår en tillräcklig nivå. Men nivån bör vara sådan att man fortsätter att medverka till verksamhetens utveckling.

7 (c) kompetensresurs ab 7 6. Hur vuxna lär sig effektivt Erfarenheter och formell utbildning Ny inhämtad kunskap Användning Bestående kompetens Kommentar : När man arbetat en tid har ”erfarenheter” inhämtats. Kommentar : Om man nära ett användningstillfälle inhämtat en liten mängd ny kunskap ”sätter sig” kunskapen avsevärt bättre samtidigt som man kompletterar med observationer från den komplexa verkligheten.

8 (c) kompetensresurs ab 8 7. Det livslånga lärandet Att vi ständigt måste lära nya saker Att vi ständigt måste förstå nya samband Att vi ständigt måste kunna hantera nya tekniker Att vi ständigt måste kunna hantera nya system Att vi ständigt måste ompröva våra inställningar och attityder Gäller alla !!!!! Kommentar : Förr kunde man utbilda sig för ett visst yrke och inneha detta yrke hela livet. Kommentar : I det nutida samhället försvinner yrken och nya yrken tillkommer ständigt. Under de senaste 30 åren har 100-tals nya yrken tillkommit. Kommentar : Detta dynamiska samhälle ställer krav på ett ständigt inhämtande av ny kunskap. Ingen undgår det längre.

9 (c) kompetensresurs ab 9 8. Kunskapsmängden ökar snabbt Människans förmåga att inhämta kunskap. (Biologiskt begränsat). Kunskaps- tillväxt Tid Kunskapsmängd Kommentar : Mängden kunskap växer i allt snabbare takt. Kommentar : Samtidigt har beteedevetenskapen klarlagt att människans förmåga att inhämta kunskap är enorm men begränsad. Nya koncept måste till i kompetensförsörjningen!

10 Kunskap via Cyber (c) kompetensresurs ab 10 Nu har Du sett hur konceptet för ”Kunskap via Cyber” fungerar. Du kan på hemsidan kcyber.se prova 27 olika ämnen och välja att ta hem några ämnen enligt Dina personliga behov. Att dessutom nästan allt i ämnena är prövat i praktiska projekt bör öka användbarheten.


Ladda ner ppt "Åtta viktiga punkter om kompetensutveckling (c) kompetensresurs ab 1 1.Varför utveckla kompetensen? 2.Vad menas med kompetens? 3.Vilken kompetens bör utvecklas?"

Liknande presentationer


Google-annonser