Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

April 2016 HSO Sjukersättning Frågor Assistansersättning Frågor Mina sidor Försäkringskassan informerar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "April 2016 HSO Sjukersättning Frågor Assistansersättning Frågor Mina sidor Försäkringskassan informerar."— Presentationens avskrift:

1 April 2016 HSO Sjukersättning Frågor Assistansersättning Frågor www.forsakringskassan.se Mina sidor Försäkringskassan informerar

2 April 2016 HSO Dag 1-90 Eget arbete Dag 91-180 Annat arbete hos arbetsgivaren Dag 181-364 Normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt. Gäller inte om man med stor sannolikhet väntas vara åter i arbete före dag 365. Dag 365 Bedömning mot den vanliga arbetsmarknaden Egenföretagare Normalt förekommande arbeten; dag 181 Arbetslösa Normalt förekommande arbeten; dag 1 Rehabkedjan

3 April 2016 HSO Aktivitetsersättning; 19-29 år. Arbetsförmågan är nedsatt minst ett år. Sjukersättning; 30-64 år. Arbetsförmågan stadigvarande nedsatt (1/8 del) Sjukersättning/Aktivitetsersättning

4 April 2016 HSO Sjukersättning prövas Vid en ansökan Utbyte från sjukpenning till sjukersättning

5 April 2016 HSO Hel sjukersättning Åttondelen Du kan arbeta 5 timmar per vecka fördelat 1 timme per dag.

6 April 2016 HSO Förnyad utredning Är inte en ny utredning utan en uppföljning av tidigare fattat beslut om sjukersättning. Genomförs vart tredje år enligt gällande lagstiftning. Ny lydelse är föreslagen.

7 April 2016 HSO En enklare sjukersättning Ökad enkelhet, trygghet och förutsägbarhet Ökad effektivitet och kvalitet Minskade väntetider för kunderna

8 April 2016 HSO Kundbehov, mål och förhållningssätt inom En Enklare Sjukersättning MÅL FÖR- HÅLLNINGS- SÄTT Ökad enkelhet, trygghet och förutsägbarhet Ökad effektivitet och kvalitet Minskade väntetider för kunderna Från ärende till människa Från delmoment till helhetssyn Enklare för kunden Tillit till kunden Tillit till medarbetaren Framförhållning och långsiktighet Använda varandras kompetens Att bli sedd och lyssnad på Att få förståelse och respekt Att känna trygghet Att ha kontroll Kundbehov

9 April 2016 HSO Samla kompetens tidigt i flödet i planeringsmöte – Erforderliga resurser Differentierad handläggning – Utred utifrån ärendets beskaffenhet Aktiv handläggning – Tidig direktkontakt med kund Visualisera arbetet – Synliggör för att kunna styra utifrån läge Sammanfattning av arbetssättet

10 April 2016 HSO Vilka är de gemensamma grundtankarna? Förhållningssätten Differentierad handläggning Samlad kompetens tidigt i flödet Tidig kontakt med kund Visualisering En enklare vardag En enklare arbetsskade- process En enklare sjukersättni ng

11 April 2016 HSO En enklare vardag

12 April 2016 HSO Våra löften 1. En kontaktperson hos Försäkringskassan 2. Stöd till föräldrar som har barn som är svårt sjuka eller har en funktionsnedsättning 3. Förenklade och samordnade uppföljningar 4. Kortare väntetider 5. Egen plan för framtiden för elever som går på gymnasiet 6. Enklare digital kontakt med Försäkringskassan

13 April 2016 HSO Löfte 1 En kontaktperson hos Försäkringskassan. Du, eller om du är förälder till ett barn, som har många ersättningar på grund av en funktionsnedsättning erbjuds en kontaktperson, som samordnar ersättningar och stöd från Försäkringskassan.

14 April 2016 HSO Löfte 3 Förenklade och samordnade uppföljningar. Det blir mindre krångligt för dig genom att vi samordnar dina efterkontroller.

15 April 2016 HSO Löfte 4 Kortare väntetider. Vi förändrar vårt arbetssätt så att du får beslut snabbare inom vårdbidrag, handikappersättning eller aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Om vi behöver mer information från dig eller behöver utreda ditt ärende mer kontaktar vi dig.

16 April 2016 HSO Personlig hygien Måltider Att klä av och på sig Att kommunicera med andra Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 9 a § LSS Vilka är de grundläggande behoven?

17 April 2016 HSO Högsta förvaltningsdomstolen har förtydligat att endast personer med psykiska funktionshinder har rätt till personlig assistans för det grundläggande hjälpbehovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”. Dom meddelad i juni 2015 Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade Vilka kan ha rätt till personlig assistans för ett sådant hjälpbehov?

18 April 2016 HSO En del personer som före domen hade kunnat beviljas assistansersättning kommer inte få assistansersättning En del personer som idag har assistansersättning kommer vid en omprövning inte längre ha rätt till ersättning För en del så kommer det som tidigare har bedömts som grundläggande behov bedömas som andra personliga behov Konsekvenser

19 April 2016 HSO Försäkringskassan.se/Myndigheter och samarbetspartner/Assistansanordnare Här finner du aktuell information om assistansersättning Här finns bland annat information om blanketter, ifyllnadsbeskrivningar mm


Ladda ner ppt "April 2016 HSO Sjukersättning Frågor Assistansersättning Frågor Mina sidor Försäkringskassan informerar."

Liknande presentationer


Google-annonser