Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Lag om valfrihetssystem Lennart Hagberg Förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Lag om valfrihetssystem Lennart Hagberg Förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Lag om valfrihetssystem Lennart Hagberg Förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen

2 Lag om valfrihetssystem -En lagstiftning vilket kommunen är suverän i att besluta om att inrätta. -Valfrihet i vem som utför insatsen inte val av insats -Valfrihet inte ett ekonomisk incitament i konkurrens mellan offentlig och privat utförare.

3 Vad händer i Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen har utarbetat underlag för beslut, vilket har antagits i omvårdnadsnämnden och slutligen kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut; Kommunfullmäktige uppdrar åt omvårdnadsnämnden att införa valfrihetssystem inom hemvården på sätt som anges nedan när nämnden finner det lämpligt. Omvårdnadsnämnden ska också organisera sin verksamhet så att utförare och beställare hålls åtskilda. Nämndens utförarorganisation får inte ha större möjligheter att påverka uppföljning och regelsystem än privata utförare. Omvårdnadsförvaltningen utarbetar förslag till organisation, kvalitetskrav, uppföljning m m.

4 Hur kan Lag om valfrihetssystem organiseras -Avgörande för företag hur kommunen organiserar valfriheten -Kommunen kan välja vad som ingår i valfrihet som att utföra enbart serviceuppgifter, eller att utföra serviceuppgifter, personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård. -Det finns tre olika huvudmodeller för valfrihetssystem inom hemvård

5 Olika huvudmodeller för valfrihet i hemvård -Modell 1 utgår från att man infordrar anbud på hemvård i olika delar av kommunen. Upphandling sker i enlighet med LOU, lag om offentlig upphandling. Efter en tid, när entreprenadföretagen etablerat sig, övergår verksamheten till valfrihetssystem, den enskilde får själv välja utförare av hemvård. Alla företagen kan då erbjuda hemvårdinsatser i hela kommunen. Då tillämpas lagen om valfrihet. Det innebär också att nya företag, alla som uppfyller kommunens krav, kan delta i konkurrensen om kunderna. -Syftet med denna modell är att företag ska kunna etablera sig och att därmed säkerställa att det finns olika alternativ i den kommande valfriheten.

6 -Modell 2 innebär att valfrihetssystem tillämpas fullt ut redan från början. Alla företag som uppfyller kommunens krav har rätt att åta sig hemvård. Nya företag kan komma till efter hand. I denna modell innefattar hemvården serviceinsatser, personlig omvårdnad och hälso- och sjukvårdsuppgifter. -I denna modell kan hälso- och sjukvårdsuppgifterna bli ett problem för små företag eftersom dessa kan kräva en viss minsta bemanning med kompetenskrav.

7 -Modell 3 innebär att valfriheten tillämpas redan från början. Alla företag som uppfyller kommunens krav har rätt att åta sig hemvård. Nya företag kan komma till efter hand. Skillnaden gentemot tidigare beskrivna modeller är att företagen kan välja mellan att åta sig enbart serviceinsatser (t ex städning, inköp) eller all hemvård, alltså serviceinsatser, personlig omvårdnad och hälso- och sjukvårdsuppgifter. Större krav ställs på företag som ska utföra all hemvård än på de som enbart ska utföra serviceinsatser. -Syftet med denna modell är att företag kan välja på nivå i vilka insatser man erbjuder utifrån sin egna valda kompetens

8 Viktigt att vara klar över innan valfrihet startas -Att de äldre är medvetna om vad valfriheten innebär och vad man väljer. -Att kvalitetskraven är tydliga och uppföljningsbara. -Att organisation och kommunikationsstrukturer är tydlig -Att val av modell påverkar både företagares förutsättningar och valfrihetssystemets effektivitet


Ladda ner ppt "Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Lag om valfrihetssystem Lennart Hagberg Förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser