Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdera, referera och undvika plagiat Källkritik Började som en metod inom historievetenskapen Den vetenskapliga artikeln Redogör för den teoretiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdera, referera och undvika plagiat Källkritik Började som en metod inom historievetenskapen Den vetenskapliga artikeln Redogör för den teoretiska."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdera, referera och undvika plagiat Källkritik Började som en metod inom historievetenskapen Den vetenskapliga artikeln Redogör för den teoretiska bakgrunden, tidigare forskning inom området Redovisar metoder och resultat så att andra forskare kan utvärdera slutsatserna Redovisar alla referenser så att andra kan kontrollera citat och faktauppgifter

2 Utvärdera, referera och undvika plagiat Vad ska man tänka på när det gäller artiklar? Pålitlighet Auktoritet Objektivitet Aktualitet Innehåll Litteraturförteckning och referenser Peer review Sakkunnig bedömning av tidskriftsartiklar För att upprätthålla hög kvalitet i forskningen

3 Utvärdera, referera och undvika plagiat Är någon av dessa mer trovärdig? I så fall varför?

4 Utvärdera, referera och undvika plagiat Vad ska man tänka på när det gäller webben? Vem har lagt ut informationen? Vad innehåller webbsidan? Varför har sidan publicerats? När har informationen skrivits och senast uppdaterats? Vilka är webbsidans målgrupp?

5 Vem är avsändare? Vad är syftet? Är det fakta eller åsikt? Vem är avsändare? Vad är syftet? Är det fakta eller åsikt?

6 Vem är avsändare? Vad är syftet? Är det fakta eller åsikt? Vem är avsändare? Vad är syftet? Är det fakta eller åsikt?

7 Utvärdera, referera och undvika plagiat När ska man referera?  Publicerade eller opublicerade källor (e.g. föreläsningsanteckningar)  Tryckta eller webbaserade källor  Hela citat – klipp och klistra  Omskrivningar

8 Utvärdera, referera och undvika plagiat Alla källor är inte text Referera även till:  Bilder  Figurer och diagram  Statistik  Radio- och teveprogram  Tal

9 Utvärdera, referera och undvika plagiat Vad behöver du inte referera till?  Allmänt känd kunskap Varje ämne har dock sin egen allmänt kända kunskapsmassa  Dina egna idéer, upptäckter och slutsatser  Allmänt accepterade datum för viktiga händelser

10 Utvärdera, referera och undvika plagiat Varför referera? Referenserna gör det möjligt för läsaren att:  bedöma trovärdigheten i din text  kontrollera och verifiera källan  fördjupa sig i ämnet Referenserna gör det möjligt för dig att:  visa att du är insatt i ämnet  förstärka din argumentation  undvika plagiat – tydligt visa vad som är dina egna slutsatser/tankar och vad som är hämtat från andra

11 Utvärdera, referera och undvika plagiat Hur referera? Se till att läsaren kan:  Se vad som är dina egna ord  Se när du gör en omskrivning av eller citerar någon annans ord  Hitta vilket material du har använt Annars är det plagiering! Urkund ger tips Se vår sida om Söktips/Källkritik

12 Utvärdera, referera och undvika plagiat Hur referera?  Börja i tid  Dokumentera dina källor direkt  Citering eller omskrivning  Välj ett system och var konsekvent

13 Utvärdera, referera och undvika plagiat Referenslistan  Alfabetisk  Inte uppdelad efter materialtyp  Allt du hänvisar till i texten  Bara sådant du faktiskt läst Kolla alltid med handledare/lärare hur det ska vara.

14 Utvärdera, referera och undvika plagiat Monografi Eriksson Lundström, Jenny (2009). On the formal modeling of games of language and adversarial argumentation : a logic-based artificial intelligence approach. Uppsala: Uppsala University Harvardsystemet

15 Utvärdera, referera och undvika plagiat Kapitel i en bok Andersson Raeder, Johanna (2009). Turning genealogy into statistics : remarriage among noble women in medieval Sweden. Methods and the medievalist : current approaches in medieval studies, p. 159-176 Harvardsystemet

16 Utvärdera, referera och undvika plagiat Artikel i en tidskrift eller tidning Hemmungs Wirtén, Eva (2000). Desperately seeking Spivak: litteraturvetenskapens subjekt och objekt. Tidskrift för litteraturvetenskap. 2000 (29:3/4), p. 13-20 Harvardsystemet

17 Utvärdera, referera och undvika plagiat Harvardsystemet Elektronisk bok Wittgenstein, Ludwig (2004). Tractatus Logico-Philosophicus. Available from www.gutenberg.org/etext/5740 Original work published 1922

18 Utvärdera, referera och undvika plagiat Elektroniska uppslags- och referensverk Data integrity (n.d.). Encyclopædia Britannica. Retrieved September 21, 2010, from Encyclopædia Britannica Online:http://www.britannica.com/EBchec ked/topic/130675/computer- science/21961/Data- integrity?anchor=ref384154 Harvardsystemet

19 Utvärdera, referera och undvika plagiat Appelstrand (2007, s. 58) beskriver det som att ”skogens roll som miljöfaktor var etablerad i politiken, och därmed också kraven på en mer mångsidig inriktning av skogsutnyttjandet.” Enligt vad skogsvårdsstyrelsen själv skriver "så emottogs inte skogsvårdsstyrelsen med några varmare känslor av länets skogsägare, som tvärtom i den nya institutionen sågo en förmyndare." (Hall, 1945, s. 18) Harvardsystemet i texten

20 Utvärdera, referera och undvika plagiat  EndNote Web  integrerad i Web of Knowledge  tillgänglig för studenter, forskare och anställda på UU  Webbaserad  ”Cite While You Write” koppling med Word (även Open Office) Referenshantering

21

22 Utvärdera, referera och undvika plagiat  Zotero  fritt tillgänglig via http://www.zotero.org  tilläggsprogram till webbläsaren Firefox  installeras på datorn  integrerad i webbläsaren Referenshantering

23

24 Utvärdera, referera och undvika plagiat Ett litet tips!

25

26 Att sedan skriva… Språkverkstaden http://www.sprakverkstaden.uu.se/  erbjuder alla studenter på grund- och avancerad nivå vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning  flera handledare arbetar där som ger tips och råd  handleder i både svenska och engelska  kostnadsfritt

27 När du är färdig… I DiVA kan du publicera ditt examensarbete i fulltext. Det ökar spridningen och synligheten. Förutom DiVA även:  Uppsök  Uppsatser.se  och söktjänster som Google Läs mer: http://www.ub.uu.se/sv/Service/Publicera-och-registrera-i-DiVA/For-studenter/ http://www.slu.se/sv/bibliotek/publicera/om-epsilon/ SLU har Epsilon

28 För hjälp Kom till Ångströmbiblioteket eller kontakta oss: angstrombibl.ub.uu.se ulrika.haak@ub.uu.se ninna.wiberg@ub.uu.se


Ladda ner ppt "Utvärdera, referera och undvika plagiat Källkritik Började som en metod inom historievetenskapen Den vetenskapliga artikeln Redogör för den teoretiska."

Liknande presentationer


Google-annonser