Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Hur studerar vi lämpligen organisationer ur ett socialpsykologiskt perspektiv?!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Hur studerar vi lämpligen organisationer ur ett socialpsykologiskt perspektiv?!"— Presentationens avskrift:

1 - Hur studerar vi lämpligen organisationer ur ett socialpsykologiskt perspektiv?!

2 HUR BYGGER VI EGENTLIGEN DEN GODA ORGANISATIONEN? Med utgångspunkt ur denna formulering skall Ni undersöka förhållandena i era partnerföretag. Kom med förslag hur verksamheten kan förbättras på respektive punkt.

3 Ett enkelt och i flera avseenden fördelaktigt sätt att undersöka företag: Vem/Vilka, Vad, När, Hur, Varför?! [Varje frågeställning SKALL börja med något av ovanstående ord!]

4 STRUKTUR, LEDARSKAP, VISION/MÅL/ VÄRDEGRUND, ARBETSMILJÖ, KVALITET, NYREKRYTERING, PERSONALFRÄMJANDE ÅTGÄRDER, APPROACH, PERSONLIG UTVECKLING, STÄMNING/ARBETSKLIMAT. Varför är det viktigt att beakta ovanstående rubrik ur ett socialpsykologiskt perspektiv?

5 Struktur Grundläggande i alla studier av företag och organisationer är ådagaläggandet av dess struktur. Strukturen visar hur organisationen är uppbyggd, samt ger en översiktlig presentation vad de olika ’funktionerna’ sysslar med. Ett organisationsträd eller organisationskarta ger vanligtvis en god bild av verksamheten.

6 LEDARSKAPET Det finns mängder av ledarskapsteorier. Samla in data från partnerföretaget som hjälper dig att fastställa vilka/vilken ledarskapsstil som dominerar i verksamheten. Är ledarskapet funktionellt mot bakgrund uppdraget och förhållandena i verksamheten?

7 Vision, mål och värdegrunder Det finns som regel alltid ett mål med verksamheten. Inte sällan utformar organisationer därtill en vision och värdegrund som syftar till att hjälpa medarbetarna att ’dra åt samma håll’. OM det mot all förmodan inte finns någon reell vision – hur tror du att den skulle kunna formuleras?! Rama in de ’kärnvärden’ som du anser är väsentliga i verksamheten.

8 Arbetsmiljö När det kommer till trivsel på arbetsplatsen är arbetsmiljön i flera avseenden avgörande. Arbetsmiljön kan grovhugget kategoriseras som fysisk miljö OCH psykosocial miljö.

9 Hur bedriver man egentligen arbetsmiljöarbete på ditt partnerföretag? Är arbetsmiljöarbetet något som anses viktigt i verksamheten? Vem/Vilka gör vad, när och hur? Hamnar fokus främst på den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön?

10 Kvalitetsarbete Organisationer brukar vanligtvis kategoriseras som produktions- eller tjänsteföretag. Antingen producerar de något eller också tillhandahåller en tjänst (service). Men vad är egentligen kvalitet inom ramen för ditt partnerföretags verksamhet? Hur sprids uppfattningen om vad som är god kvalitet bland medarbetarna? Hur skapar man en känsla av stolthet kring vad som presteras i företaget?

11 Approach Hur vill företaget att de anställda skall vara för att framstå som goda ambassadörer för verksamheten? Vilken bild vill partnerföretaget att omvärlden skall ha av dem? Vad gör företaget rent konkret för att omvärlden skall få denna bilden av dem?

12 Personlig utveckling Karriärmöjligheter? Utvecklingssamtal? Lönesamtal? Internutbildningar? Jobrotation? Mandat, delegationer, ansvarsområden?

13 STÄMNINGEN /ARBETSKLIMATET Hur står det egentligen till med gemenskapen på arbetsplatsen? Hur är relationen mellan medarbetare- medarbetare, chefer-medarbetare, chefer-chefer?

14 Personalfrämjande åtgärder Vad arrangerar eller erbjuder arbetsgivaren för aktiviteter för att öka trivseln på arbetsplatsen? Resor, julbord, presenter/gåvor, personalfester etc? Friskvårdsbidrag eller kanske t.o.m. träning på betald arbetstid? Andra förmåner?

15 Nyrekrytering Hur bär sig partnerföretaget åt för att locka nya medarbetare till sig? Vilka kompetenser är företaget på jakt efter? Hur skattas kompetens? Hur står det till med genus- och mångfaldsarbetet?

16


Ladda ner ppt "- Hur studerar vi lämpligen organisationer ur ett socialpsykologiskt perspektiv?!"

Liknande presentationer


Google-annonser