Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungas syn på sitt framtida arbetsliv Thomas Magnuson, Marknadschef Proffice.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungas syn på sitt framtida arbetsliv Thomas Magnuson, Marknadschef Proffice."— Presentationens avskrift:

1 Ungas syn på sitt framtida arbetsliv Thomas Magnuson, Marknadschef Proffice

2 Undersökningen På olika sätt tar vi temperaturen på arbetsmarknaden: genom vår PAMA, samarbete med DI:s Gasellen – och nu har vi tagit reda på hur dagens unga ser på sin yrkesframtid Tillsammans med undersökningsföretaget CINT har vi utfört undersökning av synen på arbetslivet bland dagens unga 1 205 unga i åldrarna 15-29 år Online-enkät Genomfördes i maj 2008

3 Vem är morgondagens talang?

4 1. Hur ser dagens unga på sina framtidsutsikter?

5 En överväldigande majoritet tror på kontakter som en väg till drömjobbet. Antal svarande: 1 205 personer Ett svarsalternativ angivet

6 Kontakter är betydligt viktigare än relevant erfarenhet för att få det jobb man vill ha. Antal svarande: 1 205 personer Två svarsalternativ angivna

7 Ålderskategorin 15-17 år anser det vara viktigast att ha en utbildning jämfört med övriga åldersgrupper.

8 En övervägande majoritet ser sig som anställda istället för entreprenörer.

9 Att fastna på fel jobb eller inte få det jobb man vill ha är en större framtida oro än exempelvis dålig lön eller att behöva jobba för mycket. Antal svarande: 1 205 personer Två svarsalternativ angivna

10 Slutsats: Ungas framtidsutsikter ”Kontakter är nyckeln till framtidens jobb” ”Internationell karriär och utlandsutbildning hägrar inte på samma sätt längre. Sverige är ett land att göra karriär i” ”Traditionell anställning lockar mer än egen verksamhet”

11 2. Personliga val som bygger karriären

12 Den personliga utvecklingen är viktigare än både status och chefspositioner. Antal svarande: 1 205 personer Två svarsalternativ angivna

13 Lönen följs av mjuka värden som ett kul jobb, kollegor och en trivsam arbetsplats. Antal svarande: 1 205 personer Tre svarsalternativ angivna

14 Slutsats: Ungas karriärval Pengar är den största drivkraften ”Chefspositioner och status är förlegat. Den individuella utvecklingen är det nya målet med karriären” ”Unga prioriterar att må bra på jobbet: ett kul jobb och bra kollegor topprankas” ”Kändisbubblan har spruckit”

15 3. Hur kommer relationen att se ut mellan företag och anställda?

16 Omtanke är chefens viktigaste egenskap. Chefen spelar mindre roll i att bygga karriären. Antal svarande: 1 205 personer Två svarsalternativ angivna

17 Sunda värderingar och utvecklingsmöjligheter väger tyngre än traditionella hårda värden som förmåner, arbetstider och bra lön. Antal svarande: 1 205 personer Ett svarsalternativ angivet

18 Personlighet är den avgörande faktorn vid rekryteringar. Antal svarande: 1 205 personer Två svarsalternativ angivna

19 Slutsats: relationen mellan anställda och företag. ”Mjuka värden går före Porsche och förmåner” ”Att kunna passa in i jobbgänget ser dagens unga som en tillgång” ”Dagens unga är mer proaktiva och väntar inte på att chefen ska agera. De agerar själva”

20 4. Nya karriärvägar?

21 Män väljer i högre utsträckning att jobba i team än kvinnor.

22 En majoritet av dagens unga vill ha möjlighet att ägna sig åt fler sysslor än en, särskilt i Stockholmsområdet.

23 Slutsats: nya karriärvägar ”Unga kvinnor vill gå sin egen väg och väljer bort kollektivet mer än tidigare” ”Unga stockholmare vill kunna ägna sig mer åt bisysslor än övriga landet”

24 Förebilder bland unga. Vilka av följande personer ser du som förebilder?

25

26 ”kontakter är nyckeln till drömjobbet” ”fast anställning men inga tankar på guldklocka efter 25 år” ”trivsel, utveckling och pengar är viktigast” Slutsats: Ungas syn på sitt framtida arbetsliv


Ladda ner ppt "Ungas syn på sitt framtida arbetsliv Thomas Magnuson, Marknadschef Proffice."

Liknande presentationer


Google-annonser