Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultur & Hälsa. Samverkan mellan kulturenheten och socialförvaltningen Utvecklingsarbete, verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, nätverk och metodutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultur & Hälsa. Samverkan mellan kulturenheten och socialförvaltningen Utvecklingsarbete, verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, nätverk och metodutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Kultur & Hälsa

2 Samverkan mellan kulturenheten och socialförvaltningen Utvecklingsarbete, verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, nätverk och metodutveckling Teaterfabriken – från projekt till daglig verksamhet Kulturombud inom omsorgen Dans med äldre

3 Teaterfabriken Projekt 2014 – 2015 Julprogram Studieresa till Portugal med Glada Hudik Teaterföreställning på stor scen Daglig verksamhet permanent ht 2015 - Kultur & Hälsa Utvärdering pågår genom intervjuer

4 Bygga nätverk – kulturombud Västerviks kommun 34 särskilda boenden ÄO - 13 boenden, OF - 21 boenden 7 geografiska områden ÄO – 4 områden, OF – 3 områden 14 kulturombud kultursamordnare inom kulturenheten i samverkan med socialförvaltningens utvecklingsledare

5 Kulturombud inom omsorgen Kultur för, av och med… även för dem som har svårt att ta del av kulturutbudet. Uppstartsmöte 11 mars 2015 Kulturinslag med Teaterfabriken Presentationsrunda Presentation av nationella mål och det regionala projektet Hälsa och Kultur Kulturombudets roll Nätverkets uppdrag - gruppdiskussion Inspirationsdag och pilotprojekt Konst och kultur kan bidra till att förändra individer och samhällen. Kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande. Konst och kultur för ALLA

6 Välkommen som kulturombud Tillsammans verkar kulturombuden för ett positivt kulturklimat. Kulturombuden ingår i det nätverk som startats i samverkan mellan socialförvaltningen och kulturenheten. Rollen som kulturombud är förankrad hos chef och kulturombudet har en viktig funktion! Skriftlig överenskommelse kulturombud / arbetsplats/ enhetschef (underskrift) / datum Nätverket ses ca 2 gånger per termin Kultursamordnaren på kulturenheten är sammankallande

7 Att vara kulturombud innebär att du tar emot information från institutioner, organisationer, ideell sektor samt kommunala och regionala verksamheter som arbetar för att främja området kultur och hälsa aktivt sprider informationen vidare till dina arbetskamrater när personalgrupper möts, till exempel vid planeringsmöten, arbetsplatsträffar och personalmöten deltar i kommunens utvecklingsarbete när det gäller kultur och hälsa förmedlar åsikter från vår målgrupp och från dina kollegor har goda kommunikationsvägar för att ta emot och sprida information deltar i möten med det kommunala Nätverket för Kultur & Hälsa erbjuds att ta del av kompetensutveckling kring området kultur och hälsa

8 Nätverkets pilotprojekt Dans med äldre SYFTE Målsättningen är att inspirera vård- och omsorgspersonal att arbeta med rörelse i vardagen och att pröva metoder för att mer målmedvetet arbeta med dans under professionell ledning. Dansprojektet är också en del i att låta äldre som inte längre kan ta sig till kulturaktiviteter möjlighet att aktivt delta i kulturlivet.

9 Reviderad tidsplan Mars 2015Inspirationsdag/kompetensutveckling ”Dans med äldre” April 2015Planering med chefer samt personal Maj/juni/aug 2015Dansprojekt inom äldreomsorgen Aug/sep 2015Utvärdering

10 Genomförande i två steg Inspirationsdag för kulturombud, personal inom äldreomsorgen samt för kulturpedagoger - samverkan med Dans i Sydost - kompetensutveckling riktad till hela länet Dansprojekt där kulturskolans danspedagog, Angela Pinios Nyberg, praktiskt arbetar med dans på tre boenden under ca åtta veckor. Boende och personal deltar tillsammans.

11 Välkommen till en inspirationsdag om dans med äldre! Detta är en fortbildningsdag för dig som arbetar inom omsorgen eller som kulturpedagog och som är nyfiken på hur det är att arbeta med dans och rörelse tillsammans med äldre. Inspirationsdagen riktar sig till alla kommuner i Kalmar län. När?Tisdagen den 31 mars kl. 09.30-15.30 Var?MEJERIET ungdoms- & kulturhus Vårdträdsplan 3, Västervik Medverkande med erfarenhet av seniordans: Lina Fridblom, teamcoach på Temabo AB Solna Micke Strid, dansare och koreograf Mea Nordenfeldt, dansterapeut och danspedagog Program 09.30-10.00Kaffe och fralla 10.00-10.30Inledning 10.30-12.00Workshop 12.00-13.00Lunch i stan på egen hand 13.00-14.30Workshop 14.30-15.30Reflektioner och gemensam avslutning inkl. kaffe Begränsat antal platser – först till kvarn! Anmäl dig senast den 23 mars till: angela.pinios@vastervik.seangela.pinios@vastervik.se

12 Genomförda dansprojekt Danspedagogen genomförde: ett inledande planeringsmöte på kulturskolan med de tre områdescheferna ett inledande besök på varje boende för planering med personalen Danstillfällen: Ekhamra i Överum 7 tillfällen Nynäsgården i Hjorted 7 tillfällen Vapengränd i Västervik 6 tillfällen

13 Utvärdering Personalen inom äldreomsorgen följer upp aktiviteterna med frågor till de deltagande om hur de upplevde aktiviteten. Personalen beskriver även om de äldre spontant pratat om aktiviteten och om den verkar höja trivsel och kvalitet. Danspedagogen för dialog med boende och personal samt för egna anteckningar efter varje tillfälle. Kultursamordnaren inom kulturnätverket är ansvarig för att sammanställa utvärderingen i dialog med anlitad danslärare och äldreomsorgens personal.

14 Utvärdering inspirationsdag 50 deltagare – 38 svarande (35 inom omsorgen) Dagen som helhet fick toppbetyg, även upplägget Idéer om hur man kan arbeta med dans på sin arbetsplats Ord som överensstämmer med upplevelsen av dagen: inspirerande, givande, roligt, hälsofrämjande, intressant, kreativt, kunskap, relevant Samtliga som svarat har intresse av att få ytterligare kunskap Övriga kommentarer: Lekfullt. Borde finnas på alla boenden. Skulle vara obligatoriskt för alla inom äldreomsorgen. Hade varit kul att få träffa fler danspedagoger som ska börja arbeta med detta.

15 Utvärdering dansprojekt För att aktivt komma igång med det nya kulturnätverket och som inspiration för nya metoder. Dansprojektet är också en del i att låta äldre som inte längre kan ta sig till kulturaktiviteter möjlighet att aktivt delta i kulturlivet. Målsättningen är att inspirera vård- och omsorgspersonal att arbeta med rörelse i vardagen och att pröva metoder för att mer målmedvetet arbeta med dans under professionell ledning. boenden fortsätter dansa inspirerar varandra ringar på vattnet önskan om ytterligare inspirationsdagar

16 Så mycket mer än bara dans… Ur press: Danspedagogen lade grunden, nu dansar personal och boende på egen hand…. -Det är så mycket mer än bara själva dansen. Vi märker att många blir glada av det här, de blir lekfulla och skiner upp och skrattar. -Det här är jätteviktigt. Även de som inte kan vara med så mycket får ut någonting av det.

17 Vårt kulturella kapital Hur synliggör vi vad som görs inom våra kommunala verksamheter idag? - sprid goda exempel! Kulturombudens planering - lunch till lunch i Vimmerby Inspirationsdag för alla medarbetare inom omsorgen - konstområden

18 Kontaktuppgifter Maria Rudbo, kulturchef maria.rudbo@vastervik.se Stina Nilsson, kultursamordnare, kulturenheten stina.nilsson@vastervik.se Gunilla Öhrling, utvecklingsledare, socialförvaltningen gunilla.ohrling@vastervik.se


Ladda ner ppt "Kultur & Hälsa. Samverkan mellan kulturenheten och socialförvaltningen Utvecklingsarbete, verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, nätverk och metodutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser