Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Blom Stockholm 2013-04-09 Perspektiver fra urbefolkningen i Arktis – samerna och Sápmi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Blom Stockholm 2013-04-09 Perspektiver fra urbefolkningen i Arktis – samerna och Sápmi."— Presentationens avskrift:

1 Anders Blom Stockholm 2013-04-09 Perspektiver fra urbefolkningen i Arktis – samerna och Sápmi

2 Vad är Sápmi ? ► Ca 40 000 bor i Sverige ► Ca 8 000 bor i Finland ► Ca 2 000 bor i Ryssland ► Ca 50 000 bor i Norge Det finns ca 100 000 samer i Sápmi.

3 Gruvnäring Vindkraftverk Skogsbruk Vattenkraft Infrastruktur Turism Ifrågasatta rättigheter Klimatförändringarna Rovdjur Den samiska mark- användningens utmaningar

4 Kumulativa effekter

5 Äganderätten Renskötselrätten Båda är grundlagsskyddade rättigheter Vilken rättighet till marken finns det inom sedvaneområdena i Sápmi?

6 78. For the Sami people, as with other indigenous peoples throughout the world, securing rights over land and natural resources is fundamental to their self determination, and is considered a prerequisite for the Sami people to be able to continue to exist as a distinct people. 4. Legislative and administrative mechanisms that allow for the extraction of natural resources from Sami territories should conform to relevant international standards, including those requiring adequate consultations with the affected indigenous communities and their free, prior and informed consent, mitigation measures, compensation and benefit sharing. Report concerning Sápmi of the UN Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people. James Anaya (2011)

7 Free Prior and informed consent Article 10: Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return. (UNDRIP)

8 Free and prior Tidig delaktighet från urfolk/ samiska rättighetsinnehavarna Ibland tas initiativet av samerna själva Tidig överenskommelse om processhanteringen Upprättande av ett samverkansavtal

9 Informed Tidig information Tidiga samråd Fördjupad MKB Traditionell kunskap Språk

10 Consent Överenskommelse mellan två eller flera parter som bägge har sina nuvarande eller kommande produk- tionsresultat från området Ömsesidigt erkännande av rättigheter Respektfullt bemötande av varandra Benefit sharing

11 Samebyar och distrikt är idag pressade En svensk sameby får idag mellan 10 – 50 kontakter per månad med begäran om samråd/information på grund av konkurrens om marken I genomsnitt använder man 39 timmar i månaden för resor och sammanträden med externa bolag/intressenter Situationen i Norge är likvärdig

12 Allt är en fråga om värderingar ……. är kåsan är halvfull eller halvtom Inom Svenska Sápmi har vi de senaste åren utvecklat ett dialogbaserat förhållningssätt Inom Norska Sápmi har framför allt övergripande konsultation styrt utvecklingen

13 Avtalsprocessen

14 Samebyar och distrikt har nått gränsen Att arbeta med ett dialogbaserat förhållningssätt kräver resurser – personella och ekonomiska Denna kapacitet finns inte – utrymme för dialog minskar – Sannolikheten för konflikter och ett oreflekterat nej ökar Finns det någon som företräder och hjälper rennäringen och de andra samiska rättighetsinnehavarna idag? Sametingen Samiska näringsorganisationer Advokater Därför har nu SSR och NRL bildad stiftelsen Protect Sápmi

15 Vad är då syftet ? Stiftelsen Protect Sápmi skall ge professionellt bistånd till samiska rättighetsinnehavare i frågor om markkonkurrens

16 Vilka kunskaper och verksamheter kommer det att finnas i stiftelsen? Förhandlingskunskap Juridisk kompetens: Rådgivning till myndigheter Kunskapsproduktion MKB - second opinion Kännedom om planer och kommersiella drivkrafter hos företag som vill etablera sig i Sápmi Kunskaper om certifieringssystem (FSC)

17 Var är vi idag i Sápmi ? Stiftelsen registrerad i Norge med stöd av bl.a. Norska Sametinget Första förhandlingarna genomförda i Norge i två distrikt (vindkraft) Inledande förberedelser i två ytterligare distrikt (gruva och vindkraft) i Norge Personalrekrytering påbörjad i Norge Konsulter anlitade Diskussioner om skogscertifiering i Norge (FSC) inledda med stöd av Sametinget Sametinget i Norge lagt in stiftelsen i budget för 2013 och framåt – minst 1, 5 milj. NOK/år Norska staten: Stöd i mineralastrategin Men Vi måste få in mer kapital för att förverkliga vår vision i hela Sápmi.

18 TACK … LÅT OSS ENAS OM ATT KÅSAN ÄR HALVFULL


Ladda ner ppt "Anders Blom Stockholm 2013-04-09 Perspektiver fra urbefolkningen i Arktis – samerna och Sápmi."

Liknande presentationer


Google-annonser