Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IEI Phd Student Songbook BETA Nothing in this book was completely translated by the authors, Google Translate stretched out a helping hand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IEI Phd Student Songbook BETA Nothing in this book was completely translated by the authors, Google Translate stretched out a helping hand."— Presentationens avskrift:

1 IEI Phd Student Songbook BETA Nothing in this book was completely translated by the authors, Google Translate stretched out a helping hand.

2 1. O helga A-hus Melodi: O helga natt O röda balk, som står där mitt i rummet Jag sitter där och fryser i min varma fleece Tittar in till grannen, som svettas i sin t- shirt Han ger mig sitt externa element O P-O Brehemer snåla in på frukten O pengarna las, på en rosa julgran Slott, där vi jobbar, tempel av kunskap O A-huset, från seeeexti-talets mitt O A-huset, du stora röda borg En tavla med, en sorgfull liten flicka Som skänker hopp, till uppgiven student Rummen snart är slut, snart måste P-O flytta Så vi kan stanna, i vårat kära hus Det sista stället dit vi snart får flytta Är våran kulvert, en källare av klass Slott, där vi jobbar, tempel av kunskap O A-huset, från seeexti-talets mitt O A-huset, du stora röda borg 2. Kungssången Text av C. V. A. Strandberg Musik av Otto Lindblad Ur svenska hjärtans djup en gång en samfälld och en enkel sång, som går till kungen fram! Var honom trofast och hans ätt, gör kronan på hans hjässa lätt, och all din tro till honom sätt, du folk av frejdad stam! 34 1

3 33 2 1. Oh, Holy A-building O red beam, standing there in the middle of the room I sit there and freeze in my warm fleece Looking into the neighbor, who sweat in his shirt He gives me his external elements O P-O Brehemer efficient in the fruit O money las, on a pink Christmas tree Castle, where we work, the temple of knowledge O A-building, from seeeexti-century O A-building, you big red castle A painting with a sorrow full little girl That gives hope to the dejected students The rooms will soon be over, once the P-O move So we can stay in our beloved house The last place where we will soon be moving Is our culvert, a cellar of class Castle, where we work, the temple of knowledge O A-building, from seeexti-century A-building, you big red castle 2. The Kings song From a depth of Swedish hearts again a joint and a simple song, that goes to the king! Be faithful to him and his family, makes the crown upon his head slightly, and all your faith in him, You people of the tribe CELEBRATED!

4 3. Toop Ye toop daram ghel ghelie Sorkh o sefid o abie Mizanam zamin hava mire Nemidooni ta koja mire! Man in toopo nadashtam Mashghamo khoob neveshtam Babam behem eydi dad Ye tope ghel gheli dad! "kh" is a velar sound, like Spanish "j" or Scottish "ch" in "loch" "gh" is a voiced velar sound, the one made when gargling. 4. Machine Man Machine man ra miofte Zood, zood, zood Az poshte oon biroon miad Dood, dood, dood Jelow boro, jelow boro Bas, bas, bas Ra baste shod, ra basteh shod Ye boogh bezan, boogh, boogh, boogh 5. Jag har aldrig vart på snusen Melodi: O hur saligt att få vandra Jag har aldrig vart på snusen, aldrig rökat en cigarr, halleluja! Mina dygder äro tusen, inga syndiga laster jag har. Jag har aldrig sett nåt naket, inte ens ett litet nyfött barn! Mina blickar går mot taket, därmed undgår jag frestarens garn. Halleluja... Bacchus spelar på gitarren, satan spelar på sitt handklaver! Alla djävlar dansar tango, säg vad kan man väl önska sig mer? Jo, att alla bäckar vore brännvin, Tinnerbäcken full av Åbro öl. Konjak i varenda rännsten och punsch i varendaste pöl.’ Å mera öl.... 3 32

5 3. The Ball I have a ball, a round ball It is red, white and blue When I hit it, it rises into the air You don't know to where it rises! I didn't have this ball I did my homework well Then my dad gave me a prize: A round ball! 4. My Car My car moves Quickly, quickly, quickly. Smoke rises from its back Smoke, smoke, smoke. Go ahead, go ahead Stop, stop, stop. The way closed, the way closed Blow the horn Horn, horn, horn! 5. I've never been to snuff, Never puff a cigar, hallelujah! My virtues are thousands, no sinful vices I have. I've never seen someone naked, not even a little newborn baby! My eyes go to the ceiling, thereby evading I tempter's yarn. Hallelujah... Bacchus playing the guitar, Satan plays on his accordion! All devils dancing tango, Tell me what you could wish for more? Well, that all streams were snaps, Tinnerbäcken full of Åbro beer. Brandy in every gutter and punch in every single puddle. ' On more beer.... 31 4 Suggestions? Please take the initiative to update the songbook!

6 6. Mast emshab mikham mast besham asheghe yekdast besham bedoone to nist boodam emshab mikham hast besham ye joone naghabeli hast bezar fadaye to beshe beyofte zire ghadamat ke khake paye to beshe kohne sharab emshab bal o param bede harfe nagoofte kheyliye jorate bishtaram bede emshab mikham harf bezanam khande konam, gerye konam lotfi kon ey saghi o may chandeen barabaram bede emshab par o bal daram shor daram hal daram emshab to in sine deli khosha bar ahval daram 26. Porthos' visa I want to start gasqua where the hell is my bottle who the hell stole my bottle. Shall thirst compel me a TT start swinging, no fucking just close your eyes and swallow. What rubbish, I get spörja Who the fuck thinks I'm a moose. To England we ride and then what it suffers Behold, we meet at a pub. And where do we party, only drink the best of whiskey and port wine; I'm going to go hard in to try and stump disturbed. Rubb and stubble.... 27. Bordeaux, Bordeaux I remember to this day how my father, came home from the city so gay, and line "up bottles in rows and said, pleased that so: Bordeaux, Bordeaux! He drank a glass, came in ecstasy and then there was a big party. And we small Glin yes we drank wine as first class fill pigs and we danced around on the floor and screaming so we were blue: Bordeaux, Bordeaux! 5 30

7 6. Drunk I wanna be drunk tonight I wanna be a real lover I wasn't alive without you I wanna be alive (with you) there is a trifle soul(in my body) let it adore you let it fall under your feet let it be your feet's dust O old wine give me feather tonight (actually: let me fly tonight) there is still a lots of word give me more courage I wanna say my words tonight (I wanna) laugh and cry O Cupbearer, please give me more wine I have feather tonight I'm excited I have a happy heart in this breast tonight 26. Porthos' visa Melodi: You can't get a man with a gun Ursprung: Bergsspexet 1960 Jag vill börja gasqua var fan är min flaska vem i helvete stal min butelj. Skall törsten mig tvinga en TT börja svinga, nej för fan bara blunda och svälj. Vilken smörja, får jag spörja vem för fan tror att jag är en älg. Till England vi rider och sedan vad det lider träffar vi välan på någon pub. Och där ska vi festa, blott dricka av det bästa utav whisky och portvin, jag tänker gå hårt in för att pröva på rubb och stubb. Rubb och stubb.... 27. Bordeaux, Bordeaux Melodi: I sommar och soliga dagar Jag minns än idag hur min fader, kom hem ifrån staden så glader, och rada’ upp flaskor i rader och sade nöjd som så: Bordeaux, Bordeaux! Han drack ett glas, kom i extas och sedan blev det stort kalas. Och vi små glin ja vi drack vin som första klassens fyllesvin och vi dansade runt där på golvet och skrek så vi blev blå: Bordeaux, Bordeaux! 29 6

8 7. Stad i ljus Min resa var mot solen Långt bortom alla slutna rum Där allting är oändligt Och alla gränser har för evigt suddats ut Jag ville se miraklet Och höra ord som föder liv Bli buren av en styrka Som bara växer när jag anat mitt motiv Stad i ljus i ett land utan namn Ge mig liv där allting föds på nytt Och så när allt förändrats När tiden inte längre finns Så ser jag oss tillsammans Och då är resans slut det enda som vi minns Stad i ljus i ett land utan namn Ge mig liv där allting föds på nytt Stad i ljus i ett land utan namn Ge... ge mig liv där allting föds på nytt 8. Siffervisan Melodi: Ritsch, ratsch, filibom 1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7 1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73 107, 103, 102 107, 6, 19, 27 17, 18, 16, 15 13, 19, 14, 17 19, 16, 15, 11 8, 47! SKÅL! 24. I will feast Melody: Bamse song I will celebrate, take it easy with booze, have fun without va 'drunk. Not crawling around with a small party, take it calmly for my own sake. First, a beer in a dry throat, after that it will drink, in the wine down with punch Finally a drink buffet I'm crappy drunk, floor, first of all, miss the party, but what does the '. Mixing rampant beer ch old curdled milk throwing up on tables lady bredve '. First, a beer in a dry throat... Vomit running down woolen tie, ravioli dry in my hair. Who has put me here in the urinal, Whose is the fork in my right thigh? First, a beer in a dry throat... 25. Liquor Store Melody: Snickarboa The liquor store ränner I and pounding on the door. I want somethin that burn good and make me crap full speed. The clerk said, 'fattened' how old can my lord eh '? Have you somethin leg, your fucking scum? Come back when you got a beard! " But this was not good I want to get drunk tonight. Then suddenly an idea I got: they are the spirits of the Shell! Many bottles stood on line so now I can get shit drunk and happy. The red liquid flowing down... Now I can not see some-thing more. 7 28

9 7. City of light My journey was towards the sun Far away from all the closed rooms Where nothing ever ends And where there are no borders anymore I wanted to see the miracle And hear the words that give birth to life I want to be carried by a force Which will grow stronger when I know what I want The city of light, in a country without a name Give me life, where everything is born again And when everything has changed When time does no longer exist I can see the two of us together And then the end of the journey is all we remember The city of light, in a country without a name Give me life, where everything is born again The city of light, in a country without a name Give... give me life, where everything is born againy 24. Jag skall festa Melodi: Bamse-låten Jag skall festa, ta det lugnt med spriten, ha det roligt utan att va' full. Inte krypa runt med festeliten, ta det sansat för min egen skull. Först en öl i torra strupen, efter det så kommer supen, i med vinet, ned med punschen sist en groggbuffé Jag är skitfull, däckar först av alla, missar festen, men vad gör väl de'. Blandar hejdlöst öl ch gammal filmjölk, kastar upp på bordsdamen bredve'. Först en öl i torra strupen... Spyan rinner ner för ylleslipsen, raviolin torkar i mitt hår. Vem har lagt mig här i pissoaren, vems är gaffeln i mitt högra lår? Först en öl i torra strupen... 25. Spritbutiken Melodi: Snickarboa Till spritbutiken ränner jag och bankar på dess port. Jag vill ha nå't som bränner bra och gör mig skitfull fort. Expediten sa: "Godda', hur gammal kan min herre va'? Har du nå't leg, ditt jävla drägg? Kom hit igen när du fått skägg!" Men detta var ju inte bra jag vill bli full i kväll. Då plötsligt en idé fick jag: de har ju sprit på Shell! Många flaskor stod där på rad så nu kan jag bli skitfull och glad. Den röda vätskan rinner ner... Nu kan jag inte se nå't mer. 27 8

10 9. Emils spritvisa Melodi: Snickerboa Till spritbutiken ränner jag och bankar på dess port. Jag vill ha nå’t som bränner bra och gör mig skitfull fort. Expediten sa: "Godda", hur gammal kan min herre va’? Har du nå’t leg, ditt jävla drägg? Kom hit igen när du fått skägg! Men detta var ju inte bra jag vill bli full i kväll. Då plötsligt en ide fick jag de har ju sprit på Shell! Många flaskor stod där på rad så nu kan jag bli skitfull och glad. Den röda vätskan rinner ner... Nu kan jag inte se nå’t mer. 10. Ghanaian Song in Twi LeaderResponse 2x Bankyi BankyiBankyi Bankyi yede y3 fufuBankyi Bankyi yede y3 GariBankyi Bankyi yede y3 kakroBankyi 2x Bankyi Bankyi Kokonte bankyi 23. Alouette Alouette, gentle Alouette Alouette I will pick you now Alouette, gentil Alouette Alouette I will pick you now I will pick the head I will pick the head And the head, and the head Alouette, Alouette O-o-o-o-oh Alouette, gentil Alouette Alouette I will pick you now (And then again with...) I will pick the nose I will pick the nose And the nose, and the nose I'll pluck the eyes I'll pluck the eyes And the eyes, and the eyes I will pick the neck I will pick the neck And the neck and the neck I will pick the wings I will pick the wings And the wings and the wings I will pick the back I will pick the back And the back, and the back I will pick the legs I will pick the legs And the legs, and the legs I will pick the tail I will pick the tail And the tail, and the tail 9 26

11 9. Emil's spirits song Melody: woodshed The liquor store running I and pounding on the door. I want somethin that burn good and make me crap full speed. The clerk said, "fattened" how old can my lord eh '? Have you somethin leg, your fucking scum? Come back when you got a beard! But this was not good I want to get drunk tonight. Then suddenly an idea I got they are the spirits of the Shell! Many bottles stood on line so now I can get shit drunk and happy. The red liquid flowing down... Now I can not see some-thing more. 10. Blue lotus song It’s a song about cassava a popular root crop (see picture) in Ghana and the different kinds of food it can be used for. So it goes like Cassava (Bankyi) can be used for pounded cassava meal (fufu); Bankyi can be used for powdered flour (Gari); Bankyi can be used for buns (kakro) and Bankyi can be used for cassava chips (kokonte). 23. Alouette Alouette gentille Alouette Alouette je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai Je te plumerai la tete Et la tte, et la tete Alouette, Alouette O-o-o-o-oh Alouette, gentille Alouette Alouette je te plumerai (And then again with…) Je te plumerai le nez Et le nez, et le nez Je te plumerai les yeux Et les yeux, et les yeux Je te plumerai le cou Et le cou, et le cou Je te plumerai les ailes Et les ailes, et les ailes Je te plumerai le dos Et le dos, et le dos Je te plumerai les pattes Et les pattes, et les pattes Je te plumerai la queue Et la queue, et la queue 10 25

12 11. 一分钱 我在马路边捡到一分钱 Wo zai ma lu bian jian dao yi fen qian 把它交到警察叔叔手里边 Ba ta jiao dao jing cha shu shu shou li bian 叔叔拿着钱,对我把头点 Shu shu na zhe qian, dui wo ba tou dian 我高兴的说了声: “ 叔叔,再见 ” 。 Wo gao xing de shuo le sheng, shu shu, zai jian. 12. Mera brännvin Mera brännvin i glasen, mera glas på vårt bord, mera bord på kalasen, mer kalas uppå vår jord. Mera jordar kring månen, mera månar kring mars, mera marscher till Skåne, mera Skåne, gubevars! 13. Treo Comp Morgonstund med smak av döda bävrar. Frukostmorgonen är över oss. Hur vi stretar, hur vi alla vägrar, så går solen likt förbannat opp. Snart är dagen här med hemska plågor, huvudvärk och ångest, elände men det finns faktiskt ett glas som dig kan hjälpa, Treo Comp vår frälsare och vän. 22. Go ravage song Like our fathers Vikings in Scandinavia We draw around the country and super us under the table brandy has Blitt one elixir for the body as well as soul Do you feel small and puny on Earth you grow with the drink and grow UTI words strikes you on your hairy chest and becomes a man from hair to toe. Yes, now we are going out and ravage drinking and fighting and swearing burning red cottages, beating small children and say bad words (fy f-n!). With blood we shall steppe color Now at last learns yes' to draw somebody practical use of My Hermods Course in murder. Hooray, now we finally get to move your legs whole tribe rejoices and leaps in the crotch think once again get to blow up the Brunte in canter. Your scent, oh dear Brunte is despite a lack of hygiene for a wild Mongol least as sweet as lilacs. Imagine that on your back to ride around town and play top. Yes, now we are going out... Yes, arson is spirited, producing kerosene 11 24

13 11. A coin of one cent I picked up a coin of one cent on the street I put it in the hand of an Uncle Policeman Uncle had the money and nodded at me I said very happily, ‘Goodbye, Uncle’ 12. More snaps More snaps in glasses, more glasses on our table, more table at the parties, more parties upon the earth. More soils around the moon, more moons around March, more marches to Skåne, more Skåne GOODNESS ME! 13. Treo Comp Early bird with a taste of dead beavers. The morning breakfast is on us. How we struggle, how we all refuse, as the sun goes like hell up. Soon the day here with terrible pains, headaches and anxiety, misery but there is actually a glass that you can help, Treo Comp our savior and friend. 22. Härjarevisan Melodi: Gärdebylåten, från Lundaspexet ”Djingis Khan”, 1954Text: Hasse Alfredsson (åtm. vers 2,3) Liksom våra fäder vikingarna i Norden Drar vi landet runt och super oss under borden brännvinet har blitt ett elexir för kropp såväl som själ Känner du dig liten och ynklig på jorden växer du med supen och blir stor uti orden slår dig för ditt håriga bröst och blir en man från hår till häl. Ja, nu skall vi ut och härja supa och slåss och svärja bränna röda stugor, slå små barn och säga fula ord (fy f-n!). Med blod skall vi stäppen färga Nu änteligen lär ja’ kunna dra nå’n praktisk nytta av min Hermodskurs i mord. Hurra, nu skall man äntligen få röra på benen hela stammen jublar och det spritter i grenen tänk att än en gång få spränga fram på Brunte i galopp. Din doft, o kära Brunte, är trots brist i hygienen för en vild mongol minst lika ljuv som syrenen. Tänk, att på din rygg få rida runt i stan och spela topp. Ja, nu skall vi ut … Ja, mordbränder är klämmiga, ta fram fotogenen eftersläckningen tillhör just de fenomenen inom brandmansyrket, som jag tycker är nån nytta med. Jag målar för mitt inre upp den härliga scenen blodrött mitt i brandgult, ej ens prins Eugen en lika mustig vy kan måla, ens om han målade med sked. Ja, nu skall vi ut … 12 23

14 21. Fredmans n:o 35 Old Man Noah By: Bellman Old Man Noah, baby Noah was an honorary man. When he went out of the ark he planted on the ground much wine, so much wine, yes This he did. Noah rowed, rowed Noah from his old sheets bought the bottles, sådanna to sell, to drink, to drink at our new park. He knew, he knew to a human was thirsty by nature like the other animals, Therefore, he also, because he also Wine has been planted. Honey Noah, baby Noah was an honorary wife. She gave the man his drink; I got this girl, I married, I married right at the moment now. Never sad `she never sad 'she Dear father reach reach, way from you jar. No, one intoxication on the other, on the other she let the old man get. Old Man Noah, baby Noah brukte own hair, goatee, chin Trinder, rosy cheeks, drank in the ground, drank in the bottom. Hooray and CHEERS! Then it was funny, it was funny on our green earth; it was well to the best, no thirsty next sat and glowered, sat and glared at a set table. No cups, no bowls made an appeal, then it was not the doctrine: I shall have the honor. No, at the bottom, no in the bottom drank from this. 13 22 14. Telefonen Jag har en telefon som går upp i det blå och när man ringer på så svarar Han som så: Hallå, hallå, hallå, vad är det som står på? Jo, det är Frälsningsarmén som är här och dom sjunger ju så här: Ja, jag kastar alla sorger bakom min rygg och jag ser dom inte mer nej, jag ser dom inte mer. Ja, jag kastar alla sorger bakom min rygg och jag ser dom inte mer! Jag är så lycklig, jag är så lycklig måndag, tisdag, onsdag, torsdag fredag, lördag, söndag. Jag är så lycklig, jag är så lycklig, hela veckan lång! Nu tar vi spårvagnen, upp till himmelen, med Gud som kör och Jesus som konduktör. Det går så lätt, lätt, lätt, när man har fribiljett för jag har blivit frälst, halleluja!

15 14. The phone I have a phone tat goes up into the blue and when calling on He will answer as so: Hello, hello, hello, what's going on? Well, it is the Salvation Army's here and they sing the following: Yes, I throw all the sorrows behind my back and I see them no more no, I see them no more. Yes, I throw all the sorrows behind my back and I see them no more! I'm so happy, I'm so happy Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday Friday, Saturday, Sunday. I'm so happy, I'm so happy, all week long! Now we take the tram up to heaven, with God running and Jesus as conductor. It is so easy, easy, easy, when you have freebie because I have been saved, hallelujah! 21. Fredmans n:o 35 Gubben Noak Av: Bellman Gubben Noak, gubben Noak var en heders man. När han gick ur arken planterade han på marken mycket vin, ja detta gjorde han. Noak rodde, Noak rodde ur sin gamla ark, köpte sig buteljer, sådanna man säljer, för att dricka, för att dricka på vår nya park. Han väl visste, han väl visste att en mänska var torstig av naturen som de andra djuren, därför han ock, därför han ock vin planterat har. Gumman Noak, gumman Noak var en heders fru. Hon gav man sin dricka; fick jag sådan flicka, gifte jag mig, gifte jag mig just på stunden nu. Aldrig sad` hon, aldrig sad` hon: Kära far nå nå, sätt ifrån dig kruset. Nej, det ena ruset på det andra, på det andra lät hon gubben få. Gubben Noak, gubben Noak brukte eget hår, pipskägg, hakan trinder, rosenröda kinder, drack i botten, drack i botten. Hurra och gutår! Då var lustig, då var lustig på vår gröna jord; man fick väl till bästa, ingen torstig nästa satt och blängde, satt och blängde vid ett dukat bord. Inga skålar, inga skålar gjorde då besvär, då var ej den läran: jag skall ha den äran. Nej i botten, nej i botten drack man ur så här. 14 21

16 15. Måsen Det satt en mås på en klyvarbom och tom i krävan var kräket. Tungan lådde vid skepparns gom, där han satt uti bleket. Jag vill ha sill hördes måsen rope och skepparn svarte: Jag vill ha O P Om blott jag får, om blott jag får. Nu lyfter måsen från klyvarbom och vinden spelar i tågen. OPn svalkat har skepparns gom, jag önskar blott att jag såg en. Så nöjd och lycklig den arme saten, han sätter storsegel den krabaten. Till havs han far och halvan tar. Nu månen vandrar sin tysta ban och tittar in genom rutan. Då tänker jag att på ljusan dag då kan jag klara mig utan. Då kan jag klara mig utan måne, men utan renat och utan Skåne, det vete fan, det vete fan. Den mås som satt på en klyvarbom, den är nu död och begraven, och skepparn som drack en flaska rom, han har nu drunknat i haven. Så kan det gå om man fått för mycket, om man för brännvin har fattat tycke. Vi som har kvar, vi resten tar. 18. Bommerlunder Ice-cold (or -cooled) Bommerlunder(*) - Bommerlunder ice-cold. Ice-cold Bommerlunder - Bommerlunder ice-cold. And with it: One sandwich with ham - ham! One sandwich with egg - egg! That makes two sandwiches, One with ham and one with egg. And with it: (...) (* Bommerlunder is some kind of German schnapps.) 19. We toast to our friends We toast to our friends and those who we feel and those who we do not know they shits, we 20. Are your ears hanging down Are your ears hanging down can you take them and wave around? can you make a knot so easyily or tie a nice bow. Are your ears hanging down can you take them and wave around? you can take them on the shoulder like this as a dashing soldier with rifle. Replace your ears with: nose, buttocks, bone, breast Make movements to the song, when you say ”Ears hanging" so put on your ears and pull your hands down to the ground. Pretended to make a knot when you say knot, pretending to make a bow, etc.. 15 25

17 15. Måsen There was a gull on the jib-boom and bare in the craw was the brûte. The skippes tongue was dry in his throut, as he sat in the duldrum. I want a herring the gull was heard CRYing and skipper answered: I want some RYEEe (whiskey) If only I could, if only I could. Now the seagull lifts from the jib and the wind is playing in the côrds. The RYE has soaked the skippers throat, I only wish that I saw one. So pleased and happy the poor devil was; he put up his mainsail the little bastard. At sea he goes, and drinks “the half”. Now the moon wanders its silent path and peeks in through the window. Then I think that in broad daylight then I can do without. Then I can manage without the moon, but without Renat and without Skåne the wheat fan, the wheat fan. (alt. only shit knows, only shit knows.) The seagull that sat on a jib-boom, it is now dead and buried; and the skipper who drank a bottle of Rye, he now has drowned in the sea. So it can go if one drinks too much, if in the booze has taken a liking. We who have left, we'll take the rest. 16 26 18. Bommerlunder Eisgekühlter Bommerlunder - Bommerlunder eisgekühlt. Eisgekühlter Bommerlunder - Bommerlunder eisgekühlt. Und dazu: Ein belegtes Brot mit Schinken - Schinken! Ein belegtes Brot mit Ei - Ei! Das sind zwei belegte Brote, eins mit Schinken und eins mit Ei. Und dazu: Eisgekühlter Bommerlunder - Bommerlunder eisgekühlt(...) 19. Vi skålar för våra vänner Vi skålar för våra vänner och dom som vi känner och dom som vi inte känner dom skiter vi i 20. Hänger öronen på dig ner Hänger öronen på dig ner kan du ta dem och vifta med kan du göra en knut så lätt eller knyta en rosett. Hänger öronen på dig ner kan du ta dom och vifta med kan du ta dom på axeln så här som en käck soldat med gevär. Ersätt öronen med: Näsan, sjärten, bena, brösten Gör rörelser till sången, när du säger ”Hänger öronen” så ta på öronen och dra ner händerna mot marken. Låtsats göra en knut när man säger knut, låtsats göra en rosett osv.

18 16. Laurel goes Drink the whole thing Sing hope Father Allan lallan lej Drink the whole thing, Sing hoppfaderallanlej. And whoever does not take Helan He neither half sheep; Drink the whole thing! Sing hoppfaderallanlej. 17. The bumble bees We are small bumblebees we, bzz, bzz. We are small bumblebees that takes us a wasp, (alt. sting) We are small bumblebees we, bzz, bzz. We are small, we fish, blubb, blubb. We are small fish that take us a short drink, (alt. galup) We are small, we fish, blubb, blubb. We are little angels we, flutter, flutter. We are little angels who takes us a devil; We are little angels we, flutter, flutter. 16. Helan går Helan går sjung hoppfaderallanlallanlej helan går, sjung hoppfaderallanlej. Och den som inte helan tar han ej heller halvan får; Helan går! Sjung hoppfaderallanlej. 17. Humlorna Vi äro små humlor vi, bzz, bzz. Vi äro små humlor vi, bzz, bzz. Vi äro små humlor som tar oss en geting, Vi äro små humlor vi, bzz, bzz. Vi äro små fiskar vi, blubb, blubb. Vi äro små fiskar vi, blubb, blubb. Vi äro små fiskar som tar oss en kallsup, Vi äro små fiskar vi, blubb, blubb. Vi äro små änglar vi, fladder, fladder. Vi äro små änglar vi, fladder, fladder. Vi äro små änglar som tar oss en djävel, Vi äro små änglar vi, fladder, fladder. 17 27


Ladda ner ppt "IEI Phd Student Songbook BETA Nothing in this book was completely translated by the authors, Google Translate stretched out a helping hand."

Liknande presentationer


Google-annonser