Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att förkorta vägen för utlandsutbildade läkare till legitimation med kompletteringsutbildning Sören Berg, Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att förkorta vägen för utlandsutbildade läkare till legitimation med kompletteringsutbildning Sören Berg, Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet,"— Presentationens avskrift:

1 Att förkorta vägen för utlandsutbildade läkare till legitimation med kompletteringsutbildning Sören Berg, Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet, Universitetssjukhuset i Linköping

2 Bakgrund – varför kompletteringsutbildningar? Ökat antal läkare med utländsk utbildning Oklar väg ”in i systemet” Vilja att påskynda processen –Läkarbrist (Landstinget) –Komma in i arbetslivet (Arbetsförmedlingen) –Medmänsklig/humanitär insats Kunskaps- och färdighetsgaranti,kvalitetskontroll –Patienter, Landstinget, Socialstyrelsen

3 Lång och krånglig väg till legitimation för läkare från 3:e land Flera utredningar pekat på långa tider 4 – 6 – 8 år till legitimation –Vilja att påskynda processen Bristande språkkunskaper Bristande kunskaper i ”vårdkultur” Behov av att uppdatera medicinska kunskaper –Kunskaps- och färdighetsgaranti / kvalitetskontroll

4 Lång väg för tredjelandsutbildade läkare Senaste kursen i Linköping vid start Medelålder 34 år Tid i Sverige 4 år Vanlig tid 5 – 7 år

5 Svårare att klara AT-skrivning för utomlands utbildade läkare Östergren et al Läkartidningen 2009; 2354

6 Kompletteringsutbildning för läkare med utländsk examen - KUL 2007 ny utredning om vägen till legitimation 2009 start 40 veckors kompletterings- utbildning. 3 orter Stockholm, Göteborg, Linköping. Kombinerad teoretisk praktisk utbildning I Linköping 18 deltagare per år, i landet totalt ca 60 deltagare per år

7 Söktryck och resultat SökandeKvar vidTotalt GKSlutresultat TotalLinköpingLkpg 1:a3 v avst Gått helai arbete 1 år KUL 61025319141212 av 14 KUL 76925141212 av 14 KUL 81056526181615 av 18 KUL 9121722218159 av 18 KUL 101479427171612 av 17 KUL 111918225171311 av 17 Kumulerat resultat 73,3 % godkända

8

9

10 Utbildningens mål Kort perspektiv – förberedelse och komplettering av kunskap för att kunna påbörja allmäntjänstgöring AT – efter beslut av SoS Långt perspektiv – förbereda för att arbeta inom svensk sjukvård som läkare

11 Innehåll Tillvarata och utveckla egen kunskap och egna färdigheter Praktik inom svensk sjukvård - VFU Teori –Problembaserad inlärning –Eget kunskapssökande –Föreläsningar, temadagar, mm

12 Upplägg 40 veckor 20 veckor praktik = klinikplacering, VFU –8 veckor på grundklinik (invärtesmedicin, kirurgi) –4+4+4 veckor på specialklinik (barn, gyn, psykiatri, öppen vård, annat) 20 veckor teori, inklusive författningskurs och egen studietid

13 Tidsplan Översiktsschema för KUL 11 Kompletteringsutbildning för läkare med utländsk examen 2014-2015 v35 v36v37v38V39v40v41v42v43v44v45v46v47v48V49 TeoriPraktik klinik ATeoriPraktik klinik ATeori IntroduktionFöreläsningar Föreläsn Tentamen v50v51v52v1v2v3v4v5v6v7v8v9v10v11 Teori Uppehåll TeoriPraktik klinik B Teori Praktik klinik C FöreläsningarInläsningKlinik BTentamenKlinik C SamtalskonstFöreläsningar v12v13v14v15v16v17v18v19v20v21v22v23 Teori Praktik klinik D Teori FörfattningskursKlinik D FörfattningskursInläsning TentamenFördjupningsuppgift Seminarium IGynekologiSeminarium II TentamenPraktisk tentamen Terminstider HU HT 20142014-08-25--2015-01-11v35 - v 2 VT 20152015-01-19--2015-06-05v4 - v23 KUL byter uppehållet v3 mot v52 KUL 11 har alltså uppehåll v52

14 Delkurser 4 delkurser Sammanhållen och med tröskelregler Kurs 3 separat tentamen Sluttentamen hela kursen Kurser under KUL 11, innehåll, längd och poängtal. VeckorPoäng Kurs 1Allmän förberedande kurs 114 v21 hp Klinik8 v Teori6 v Utvärdering Skrivning Kurs 2Allmän förberedande kurs 26 v9 hp Klinik4 v Teori2 v Utvärdering Skrivning Kurs 3Samhälls- och författningskunskap3 v4,5 hp Föreläsningar Gruppövningar Tentamen Kurs 4Speciell förberedande kurs17 v25,5 hp Klinik8 v Teori4 v Speciell undersökningsteknik1½ v Fördjupningsuppgift1½ v Utvärdering Sluttentamen


Ladda ner ppt "Att förkorta vägen för utlandsutbildade läkare till legitimation med kompletteringsutbildning Sören Berg, Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet,"

Liknande presentationer


Google-annonser