Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att förkorta vägen för utlandsutbildade läkare till legitimation med kompletteringsutbildning Sören Berg, Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att förkorta vägen för utlandsutbildade läkare till legitimation med kompletteringsutbildning Sören Berg, Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet,"— Presentationens avskrift:

1 Att förkorta vägen för utlandsutbildade läkare till legitimation med kompletteringsutbildning Sören Berg, Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet, Universitetssjukhuset i Linköping

2 Bakgrund – varför kompletteringsutbildningar? Ökat antal läkare med utländsk utbildning Oklar väg ”in i systemet” Vilja att påskynda processen –Läkarbrist (Landstinget) –Komma in i arbetslivet (Arbetsförmedlingen) –Medmänsklig/humanitär insats Kunskaps- och färdighetsgaranti,kvalitetskontroll –Patienter, Landstinget, Socialstyrelsen

3 Lång och krånglig väg till legitimation för läkare från 3:e land Flera utredningar pekat på långa tider 4 – 6 – 8 år till legitimation –Vilja att påskynda processen Bristande språkkunskaper Bristande kunskaper i ”vårdkultur” Behov av att uppdatera medicinska kunskaper –Kunskaps- och färdighetsgaranti / kvalitetskontroll

4 Lång väg för tredjelandsutbildade läkare Senaste kursen i Linköping vid start Medelålder 34 år Tid i Sverige 4 år Vanlig tid 5 – 7 år

5 Svårare att klara AT-skrivning för utomlands utbildade läkare Östergren et al Läkartidningen 2009; 2354

6 Kompletteringsutbildning för läkare med utländsk examen - KUL 2007 ny utredning om vägen till legitimation 2009 start 40 veckors kompletterings- utbildning. 3 orter Stockholm, Göteborg, Linköping. Kombinerad teoretisk praktisk utbildning I Linköping 18 deltagare per år, i landet totalt ca 60 deltagare per år

7 Söktryck och resultat SökandeKvar vidTotalt GKSlutresultat TotalLinköpingLkpg 1:a3 v avst Gått helai arbete 1 år KUL av 14 KUL av 14 KUL av 18 KUL av 18 KUL av 17 KUL av 17 Kumulerat resultat 73,3 % godkända

8

9

10 Utbildningens mål Kort perspektiv – förberedelse och komplettering av kunskap för att kunna påbörja allmäntjänstgöring AT – efter beslut av SoS Långt perspektiv – förbereda för att arbeta inom svensk sjukvård som läkare

11 Innehåll Tillvarata och utveckla egen kunskap och egna färdigheter Praktik inom svensk sjukvård - VFU Teori –Problembaserad inlärning –Eget kunskapssökande –Föreläsningar, temadagar, mm

12 Upplägg 40 veckor 20 veckor praktik = klinikplacering, VFU –8 veckor på grundklinik (invärtesmedicin, kirurgi) –4+4+4 veckor på specialklinik (barn, gyn, psykiatri, öppen vård, annat) 20 veckor teori, inklusive författningskurs och egen studietid

13 Tidsplan Översiktsschema för KUL 11 Kompletteringsutbildning för läkare med utländsk examen v35 v36v37v38V39v40v41v42v43v44v45v46v47v48V49 TeoriPraktik klinik ATeoriPraktik klinik ATeori IntroduktionFöreläsningar Föreläsn Tentamen v50v51v52v1v2v3v4v5v6v7v8v9v10v11 Teori Uppehåll TeoriPraktik klinik B Teori Praktik klinik C FöreläsningarInläsningKlinik BTentamenKlinik C SamtalskonstFöreläsningar v12v13v14v15v16v17v18v19v20v21v22v23 Teori Praktik klinik D Teori FörfattningskursKlinik D FörfattningskursInläsning TentamenFördjupningsuppgift Seminarium IGynekologiSeminarium II TentamenPraktisk tentamen Terminstider HU HT v35 - v 2 VT v4 - v23 KUL byter uppehållet v3 mot v52 KUL 11 har alltså uppehåll v52

14 Delkurser 4 delkurser Sammanhållen och med tröskelregler Kurs 3 separat tentamen Sluttentamen hela kursen Kurser under KUL 11, innehåll, längd och poängtal. VeckorPoäng Kurs 1Allmän förberedande kurs 114 v21 hp Klinik8 v Teori6 v Utvärdering Skrivning Kurs 2Allmän förberedande kurs 26 v9 hp Klinik4 v Teori2 v Utvärdering Skrivning Kurs 3Samhälls- och författningskunskap3 v4,5 hp Föreläsningar Gruppövningar Tentamen Kurs 4Speciell förberedande kurs17 v25,5 hp Klinik8 v Teori4 v Speciell undersökningsteknik1½ v Fördjupningsuppgift1½ v Utvärdering Sluttentamen


Ladda ner ppt "Att förkorta vägen för utlandsutbildade läkare till legitimation med kompletteringsutbildning Sören Berg, Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet,"

Liknande presentationer


Google-annonser