Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fiber Till Landsbygden. Bertil Sköldh Fiberlots 0520-497940 Trafik och Infrastruktur Bredband IT Bredbandsutbyggnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fiber Till Landsbygden. Bertil Sköldh Fiberlots 0520-497940 Trafik och Infrastruktur Bredband IT Bredbandsutbyggnad."— Presentationens avskrift:

1 Fiber Till Landsbygden

2 Bertil Sköldh Fiberlots 0520-497940 bertil.skoldh@trollhattan.se www.trollhattan.se Trafik och Infrastruktur Bredband IT Bredbandsutbyggnad Intresseanmälan

3 Vad är min uppgift? Samla intresserade Hjälpa föreningarna att komma i gång Vara bollplank Förmedla erfarenhet Förmedla kontakter

4 Vad är syftet med detta möte? Att informera om fiber Försöka svara på eventuella frågor om fiber Att en förening bildas.

5

6 Område Väst

7 Vad finns idag? ADSL, VDSL: Är ett samlingsnamn för bredbandstekniker som baseras på det traditionella kopparbaserade telefonnätet. HSPA = 3G: Näten för mobiltrafiken har successivt uppgraderas för att klara större datamängder. En mobil uppkoppling via 3G når en genomsnittlig hastighet på ca 2,5 Mbit/s

8

9 ADSL/VDSL 2?  VDSL 2 rullats ut i många tätorter nu. ”Så här räknar Bredbandsbolaget ut hastigheten Hastigheten på ditt bredband beror på avståndet till närmaste telestation. Ju närmare telestationen du bor, desto snabbare bredband kan du få. AvståndNedladdningUppladdning 0-800 m40-60 Mbit/s5-20 Mbit/s 800-1200 m 20-40 Mbit/s3-10 Mbit/s”

10 VDSL Uppströms Nedströms 24 20 16 12 8 4 123456123456 Mbit/s km ADSL - Koppar

11 LTE= 4G: Är den senaste generationens mobila bredband som kallas för 4G. LTE erbjuder ca 40-80 Mbit/s i överföringshastighet, men övriga radiotekniker varierar hastigheten beroende på täckningsförhållanden och antalet samtida användare. Optisk Fiber: Fiberbaserad överföring av ljusimpulser och kan hantera kapacitetskrävande applikationer och bredbandstjänster över samma access.

12 10 Mbit/s 3 Mbit/s Mbit/s Är mobilt bredband ett alternativ? 1 Mbit/s 0,3 Mbit/s Uppladdning Nerladdning 4G system Tio samtidiga användare Exempel på kapacitet i mobilt bredband. Kapaciteten är bl.a.. beroende på geografiska förhållande och radiofrekvensen i systemet Avstånd till användare km En användare ”Ja, för mobila applikationer” 3 100 50 80 40 12

13 102030405060 Mbit/s 100 (1 000) km Fiber Uppströms Nedströms 24

14 Fiber Anslutningspunkt Fiber > 10 km

15 Mobilt bredband Fiber Basstation Radio 300 meter - 5 km

16 Vi skall ha fiber OCH mobilt! FIBER = Kapacitet Radio = Mobilitet ADSL,VDSL = Är varken eller

17 Och nu hela familjen använder detta, samtidigt!  Youtube  SVTplay  ViaPlay  Instagram  Internet  Netflix  HBO  Facebook Hur mycket totalt kapacitetsbehov innebär det i din familj?

18 28 k 56 k 2 M 8 M 24 M Mbit/s Varför hög kapacitet?? 1000 M = 1 Gbit/s Medeltillväxt = behovstillväxt 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 0,1 1 10 100 1 000 100 M

19 Fiberföreningsläget I Västra Götaland 25 % av alla fiberföreningar i landet finns i VG Drygt en miljard i stöd är beviljade 1400 mil slang är nergrävd

20 Varför fiber? Man får bättre kapacitet. 40 – 100 ggr snabbare hastighet än dagens ADSL Okänslig för störningar. För att mobila lösningar inte har full täckning. Telia kommer att montera ner kopparnätet. Fiber är förberett för framtida lösningar och utveckling. För att bevara en levande landsbygd Ökar investeringarna i bygden.

21 Vilka fördelar med fiber Driftsäkert, har funnits i över 30 år Livslängden är mer än 50 år Framtidssäker Hög kapacitet Billigare tjänster Klarar HD TV-mottagning Snabb nerladdning Vård och kommunal service i hemmet

22 Stöd att bo kvar längre hemma Med hjälp av Home Care som kopplas till olika sensorer i ditt hem kan du samla information om vikt, blodtryck och hjärtfrekvens och få påminnelse om att stänga av kaffebryggaren eller att ta din medicin. Helt enkelt känna dig tryggare. – Trygghet är att veta att man kan få hjälp, när man behöver det. Boxen gör att många äldre och deras anhöriga kan känna sig tryggare och fortsätta att leva som vanligt. Om anhöriga eller vårdpersonal har blivit godkända att ta del av informationen kan de exempelvis få larm om personen inte rör sig under vissa tider eller om ytterdörren öppnas mitt i natten. – Man kan välja funktioner utifrån behov och förutsättningar. Detta är ett väldigt användbart verktyg för äldreomsorgen som får hjälp att hålla koll på personer som behöver extra tillsyn.

23 Vad får du som medlem! Du blir ägare till nätet ( Föreningen äger nätet) Hög o jämn kapacitet, du delar alltså inte på hastigheten. 1000 Mbit/s oberoende hur långt man bor från stationen. Kan både använda Telefon, TV, Internet samtidigt. Trygghetslarm m.m. Man får bidrag på 40 % på nästan hela kostnaden.

24 Hur gör man? Man gör detta tillsammans. Startar en förening, bildar arbetsgrupper. Värvar medlemmar, Informationsmöten, Intresseanmälan. Skriver Anslutningsavtal. Lägger upp en hemsida Skaffar sponsorer om det går Förprojektering, Budget (kvalificerad gissning), Tidsplan Söker bidrag Göra upphandlingar,projektering,grävning,grus (505.800kr) Skriver markupplåtelseavtal med markägarna Söker tillstånd, miljö, fornminnen, trafikverket m.m. Upphandling på KO (Kommunikationsoperatör)

25 Vad kommer det att kosta? Det vet vi inte nu! Budgeten = Kvalificerad gissning Ju fler ju billigare!

26

27

28

29 Markupplåtelseavtal Projektet bygger på frivillighet Markägaren upplåter sin mark utan ersättning Men det är markägaren som bestämmer om ni får gräva på hans mark genom att skriva ett markupplåtelseavtal Eventuell ersättning regleras mellan markägaren och ledningsägare för skador i växande gröda och produktiv skog.

30 Grävning = kanalisation Man lägger slangen på ca: 50 – 60 cm djup Lägger signalnät ca 10 – 15 cm rakt ovanför slangen Gräver eller plöjer fram till tomtgräns På egen tomtmark gräver du själv Kopplingsskåp Nodhus (olika modeller)

31

32

33

34 Schaktning =Grävning

35 Plöjning 50 – 90 cm djup

36 Plöjning

37

38

39

40 Borrning

41 På egen tomt gräver man själv

42 Skydds och söknät Skydsslang när det är grunt.

43 Viktigt att alla hjälper till

44 Blåsning av fiber i i de nedgrävda rören

45 Svetsning

46

47

48 Kopplingsbox

49 Mellan 0,5 – 1,5 meter Montering

50

51 Osäkra faktorer Antal anslutningar? Kilometer grävning och fiber? Bidragsprocenten ( i dagsläget 40%) ? Myndigheter och ändrade regler? Markförhållande, skog, berg, mossar, vägar, åar?… Markägarna? Vädret? Frivilliga insatser?

52 Fokus på fiber till byn – Byalagen vinnare i regeringens nya satsning Publicerad 2014-03-27 Regeringen anslår medel för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Totalt kommer 3,25 miljarder kr satsas i det kommande landsbygdsprogrammet (2014- 2020). Medlen innebär att den svenska modellen med lokalt ledarskap förstärks. De nya medlen kommer ge stora möjligheter till fortsatt utbyggnad av byanät.

53 Ca:150 föreningar väntar på bidrag 530 miljoner finns i kassan nu

54 Allt går om man hjälps åt!

55 Förslag från TEAB Avtal om öppen fiber Anslutning till fastighet Pris: 19900 kr inkl moms Gräver man på egen tomt Pris: 17650 kr inkl moms Fibernäravgift tillkommer, 90 kr per/mån inkl moms Anslutningsgraden måste vara minst 60% Ersättning utgår till markägarna enligt gängse regler Kommer bli mycket dyrare att ansluta sig senare, minst det dubbla

56 Föreningsstämmor Gärdhems Bredbandslag 1 okt. Flundre Fiber 4 okt. Åsaka-Björke Fiber 7 okt. Lindveden-Rörstorp Fiber 12 okt.

57 Denna Power Point finns på www.böff.se Båberg & Öresjö Fiberförening www.böff.se


Ladda ner ppt "Fiber Till Landsbygden. Bertil Sköldh Fiberlots 0520-497940 Trafik och Infrastruktur Bredband IT Bredbandsutbyggnad."

Liknande presentationer


Google-annonser