Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delårsrapport Januari – september 2000 9 november 2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delårsrapport Januari – september 2000 9 november 2000."— Presentationens avskrift:

1 Delårsrapport Januari – september 2000 9 november 2000

2 Marianne Nivert VD och koncernchef

3 Delårsrapport 9 novemer 2000 3 Tillväxtområden Mobil Nordens ledande mobilaktör Carrier En av Europas ledande carriers Bredband Ledande på bredbandstjänster och -leveranser Renodling och effektivisering

4 Delårsrapport 9 novemer 2000 4 Omsättning +6% (+15% i Q3) Mycket stark försäljning inom tillväxtområden Rörelseresultat +18% Underliggande EBITDA uppgick till 9 297 MSEK Betydande framtidssatsningar påverkade resultatet Börsintroduktion av Eniro i oktober Utveckling Januari – september 2000

5 Delårsrapport 9 novemer 2000 5 Ökad tillväxt PeriodenKvartalet Jan-sepJul-sep Omsättning Koncernen+6%+15% Mobil+37%+64% International Carrier+27%+64% Skanova+66%+100% Internet, Sverige+24%+27% Kraftig mobiltillväxt +1,5 miljoner mobilkunder International Carrier har tecknat kontrakt på ca 8 200 MSEK

6 Delårsrapport 9 novemer 2000 6 Satsningar MSEK Nya tjänster och geografisk expansion Nya tjänster Övriga Norden Övriga världen

7 Delårsrapport 9 novemer 2000 7 Kundstock Norden 4 363 000 +1 522 000 Mobil Total proportionerlig kundstock ca 5 miljoner Norge (100%) 810 000 +37 000 *) Sverige 3 147 000 +509 000 Danmark 279 000 +109 000 Omnitel (27,5%) 270 500 +72 700 Litauen Latvijas Mobilais (24,5%) 248 000 +48 000 Lettland Estland Eesti Mobiilitelefon (24,5%) 316 000 +76 000 Finland 127 000 +94 000 Ryssland North West GSM (12,7% + 9,5%) genom Telecominvest 195 000 +69 000 *) Jul-Sep Kundstock Baltikum och Ryssland 1 029 500 +265 700 Kundstock Telia Overseas 1 415 413 +563 516

8 Delårsrapport 9 novemer 2000 8 Kundtillväxt

9 Delårsrapport 9 novemer 2000 9 Intäkt per kund Churn 7% Sverige, SEK Norge, NOK

10 Delårsrapport 9 novemer 2000 10 SMS-utveckling 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000 jan febmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec 114 760 000 2000 1999 Antal meddelanden

11 Delårsrapport 9 novemer 2000 11 Nettoomsättning +27% (+64% i Q3) Telefoni +47% IP +296% Infrastruktur- och kapacitetskontrakt tecknade till ett värde av 8 200 MSEK Nätets räckvidd i Europa ökar från 6 815 km till 7 513 km International Carrier

12 Delårsrapport 9 novemer 2000 12 Infrastruktur och kapacitet, investeringar kontra sålt International Carrier Rör Fiber Kapacitet MSEK

13 Delårsrapport 9 novemer 2000 13 Infrastruktur och kapacitet, sålt kontra resterande International Carrier I bruk Under uppbyggnad Beslutat men ej kontrakterat Sålt/Swaps Rör Fiber Kapacitet Km

14 Delårsrapport 9 novemer 2000 14 Bredband Antal Internetkunder ökade från 613 000 till 720 000 22 750 betalande bredbandskunder plus 14 400 bredbandskunder i com hem Tecknade ramavtal ger kundpotential om 653 000 Upptrappning av bredbandsleveranserna Bredbandstjänster lanseras under f järde kvartalet

15 Delårsrapport 9 novemer 2000 15 Fast telefoni Migrering från fast telefoni till bredband Volymtillväxt på externa grossistmarkanden (Skanova) kompenserar delvis bortfall på detaljistmarknaden Nya tjänster och effektiviseringsprogram kompenserar effekterna av prissänkningar Bibehållen underliggande EBITDA-marginal för etablerade fasta tjänster

16 Delårsrapport 9 novemer 2000 16 Renodling Börsnotering av Eniro – reavinst ca 6 000 MSEK i Q4 Ägarbreddning/avyttring: IN good company AB Starman Kaabeltelevisiooni Svefo Telia Contracting Telia Kompetens Telia Konferens Renodling av Telia fortsätter

17 Delårsrapport 9 novemer 2000 17 Renodling Börsnotering av Eniro Ett flertal ägarbreddningar/ avyttringar International Carrier Bytesaffärer med Global Crossing och Colt Förvärv av AGIS - fri peering i USA Infrastrukturkontrakt tecknade värda 8 200 MSEK Genomförande av strategin Bredband 22 750 betalande kunder plus 14 400 i com hem Tecknade ramavtal ger kundpotential om 653 000 Bredbandstjänster i Q4 Mobil Förvärv av NetCom ASA 1 522 000 nya abonnenter i Norden Pilotversioner av mobil-portalen Speedy Tomato lanserade

18 Bo Jacobsson CFO

19 Delårsrapport 9 novemer 2000 19 Jul-sep Jul-sepFörändring MSEK2000 1999 i % Extern nettoomsättning13 487 11 771 +15 Underliggande EBITDA3 1803 466-8,3 - marginal (%)23,6 29,4 Rörelseresultat2061 150-82 Resultat per aktie (SEK)0,06 0,30 Investeringar16 745 2 121 *) *) varav NetCom ASA 11 387 Kvartalet i sammandrag

20 Delårsrapport 9 novemer 2000 20 Nettoomsättning 1998 19992000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 MSEK

21 Delårsrapport 9 novemer 2000 21 Extern nettoomsättning Kvartalet 11 771 1 400 4 427 2 911 836 2 199 -2 13 487 1 703 4 041 2 595 1 527 3 596 25 Förändring i % Enterprises Företag Carrier & Nät Mobil Privat Koncerngemensamt Totalt (MSEK) Jul-sep 1999 Jul-sep 2000 +64% +83% -11% -9% +22%

22 Delårsrapport 9 novemer 2000 22 Underliggande EBITDA Kvartalet

23 Delårsrapport 9 novemer 2000 23 Underliggande EBITDA 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 199819992000 MSEK

24 Delårsrapport 9 novemer 2000 24 Jan–junJul-sep MSEK20002000 Netia Holdings (Företag)-167-197 Baltikum (Mobil/Företag) 7276 Unisource/AUCS (Företag) 1 063183 Comsource/Eircom (Företag)-520-280 Telia Overseas (Enterprises)-643-444 Övriga intressebolag127-97 Totalt-68-759 Engångsposter och pensioner1 689-120 Exkl. rearesultat i intressebolag1 517-116 Resultatandelar och engångsposter Resultatandelar i intressebolag

25 Delårsrapport 9 novemer 2000 25 Jan-sep Jan-sepFörändring MSEK2000 1999 i % Extern nettoomsättning39 524 37 234 +6,2 Underliggande EBITDA9 297 10 716 -13 - marginal (%)23,5 28,8 Rörelseresultat4 076 3 441 +18 Resultat per aktie (SEK) 0,99 0,87 Investeringar37 431 7 233 *) *) varav NetCom ASA 22 749 Perioden i sammandrag

26 Delårsrapport 9 novemer 2000 26 Kassaflöde MSEKJan–sep 2000Jan–sep 1999 Löpande verksamhet7 3857 852 Investeringsverksamhet-37 840-9 327 Operativt kassaflöde-30 455-1 475 Finansieringsverksamhet30 1331 713 Periodens kassaflöde-322238 Räntebärande nettoskuld UB22 3408 545

27 Delårsrapport 9 novemer 2000 27 Finansiell ställning 30 sep31 dec 20001999 Räntebärande nettoskuld (MSEK) 22 3407 527 Balansomslutning (MSEK) 117 52176 604 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,470,24 Soliditet (%) 40,341,0

28 Delårsrapport 9 novemer 2000 28 Utsikter Etablerade fasta tjänster fortsatt prispress stark rationalisering bibehållen lönsamhet inom fasta tjänster Bredband stor efterfrågan leveranskapaciteten utbyggd Carrier stark tillväxt på alla produkter Mobil fortsatt stark intäktstillväxt förbättrade marginaler


Ladda ner ppt "Delårsrapport Januari – september 2000 9 november 2000."

Liknande presentationer


Google-annonser