Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delårsrapport Januari – september 2000 9 november 2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delårsrapport Januari – september 2000 9 november 2000."— Presentationens avskrift:

1 Delårsrapport Januari – september november 2000

2 Marianne Nivert VD och koncernchef

3 Delårsrapport 9 novemer Tillväxtområden Mobil Nordens ledande mobilaktör Carrier En av Europas ledande carriers Bredband Ledande på bredbandstjänster och -leveranser Renodling och effektivisering

4 Delårsrapport 9 novemer Omsättning +6% (+15% i Q3) Mycket stark försäljning inom tillväxtområden Rörelseresultat +18% Underliggande EBITDA uppgick till MSEK Betydande framtidssatsningar påverkade resultatet Börsintroduktion av Eniro i oktober Utveckling Januari – september 2000

5 Delårsrapport 9 novemer Ökad tillväxt PeriodenKvartalet Jan-sepJul-sep Omsättning Koncernen+6%+15% Mobil+37%+64% International Carrier+27%+64% Skanova+66%+100% Internet, Sverige+24%+27% Kraftig mobiltillväxt +1,5 miljoner mobilkunder International Carrier har tecknat kontrakt på ca MSEK

6 Delårsrapport 9 novemer Satsningar MSEK Nya tjänster och geografisk expansion Nya tjänster Övriga Norden Övriga världen

7 Delårsrapport 9 novemer Kundstock Norden Mobil Total proportionerlig kundstock ca 5 miljoner Norge (100%) *) Sverige Danmark Omnitel (27,5%) Litauen Latvijas Mobilais (24,5%) Lettland Estland Eesti Mobiilitelefon (24,5%) Finland Ryssland North West GSM (12,7% + 9,5%) genom Telecominvest *) Jul-Sep Kundstock Baltikum och Ryssland Kundstock Telia Overseas

8 Delårsrapport 9 novemer Kundtillväxt

9 Delårsrapport 9 novemer Intäkt per kund Churn 7% Sverige, SEK Norge, NOK

10 Delårsrapport 9 novemer SMS-utveckling jan febmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec Antal meddelanden

11 Delårsrapport 9 novemer Nettoomsättning +27% (+64% i Q3) Telefoni +47% IP +296% Infrastruktur- och kapacitetskontrakt tecknade till ett värde av MSEK Nätets räckvidd i Europa ökar från km till km International Carrier

12 Delårsrapport 9 novemer Infrastruktur och kapacitet, investeringar kontra sålt International Carrier Rör Fiber Kapacitet MSEK

13 Delårsrapport 9 novemer Infrastruktur och kapacitet, sålt kontra resterande International Carrier I bruk Under uppbyggnad Beslutat men ej kontrakterat Sålt/Swaps Rör Fiber Kapacitet Km

14 Delårsrapport 9 novemer Bredband Antal Internetkunder ökade från till betalande bredbandskunder plus bredbandskunder i com hem Tecknade ramavtal ger kundpotential om Upptrappning av bredbandsleveranserna Bredbandstjänster lanseras under f järde kvartalet

15 Delårsrapport 9 novemer Fast telefoni Migrering från fast telefoni till bredband Volymtillväxt på externa grossistmarkanden (Skanova) kompenserar delvis bortfall på detaljistmarknaden Nya tjänster och effektiviseringsprogram kompenserar effekterna av prissänkningar Bibehållen underliggande EBITDA-marginal för etablerade fasta tjänster

16 Delårsrapport 9 novemer Renodling Börsnotering av Eniro – reavinst ca MSEK i Q4 Ägarbreddning/avyttring: IN good company AB Starman Kaabeltelevisiooni Svefo Telia Contracting Telia Kompetens Telia Konferens Renodling av Telia fortsätter

17 Delårsrapport 9 novemer Renodling Börsnotering av Eniro Ett flertal ägarbreddningar/ avyttringar International Carrier Bytesaffärer med Global Crossing och Colt Förvärv av AGIS - fri peering i USA Infrastrukturkontrakt tecknade värda MSEK Genomförande av strategin Bredband betalande kunder plus i com hem Tecknade ramavtal ger kundpotential om Bredbandstjänster i Q4 Mobil Förvärv av NetCom ASA nya abonnenter i Norden Pilotversioner av mobil-portalen Speedy Tomato lanserade

18 Bo Jacobsson CFO

19 Delårsrapport 9 novemer Jul-sep Jul-sepFörändring MSEK i % Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA ,3 - marginal (%)23,6 29,4 Rörelseresultat Resultat per aktie (SEK)0,06 0,30 Investeringar *) *) varav NetCom ASA Kvartalet i sammandrag

20 Delårsrapport 9 novemer Nettoomsättning ,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 MSEK

21 Delårsrapport 9 novemer Extern nettoomsättning Kvartalet Förändring i % Enterprises Företag Carrier & Nät Mobil Privat Koncerngemensamt Totalt (MSEK) Jul-sep 1999 Jul-sep % +83% -11% -9% +22%

22 Delårsrapport 9 novemer Underliggande EBITDA Kvartalet

23 Delårsrapport 9 novemer Underliggande EBITDA Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q MSEK

24 Delårsrapport 9 novemer Jan–junJul-sep MSEK Netia Holdings (Företag) Baltikum (Mobil/Företag) 7276 Unisource/AUCS (Företag) Comsource/Eircom (Företag) Telia Overseas (Enterprises) Övriga intressebolag Totalt Engångsposter och pensioner Exkl. rearesultat i intressebolag Resultatandelar och engångsposter Resultatandelar i intressebolag

25 Delårsrapport 9 novemer Jan-sep Jan-sepFörändring MSEK i % Extern nettoomsättning ,2 Underliggande EBITDA marginal (%)23,5 28,8 Rörelseresultat Resultat per aktie (SEK) 0,99 0,87 Investeringar *) *) varav NetCom ASA Perioden i sammandrag

26 Delårsrapport 9 novemer Kassaflöde MSEKJan–sep 2000Jan–sep 1999 Löpande verksamhet Investeringsverksamhet Operativt kassaflöde Finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Räntebärande nettoskuld UB

27 Delårsrapport 9 novemer Finansiell ställning 30 sep31 dec Räntebärande nettoskuld (MSEK) Balansomslutning (MSEK) Skuldsättningsgrad (ggr) 0,470,24 Soliditet (%) 40,341,0

28 Delårsrapport 9 novemer Utsikter Etablerade fasta tjänster fortsatt prispress stark rationalisering bibehållen lönsamhet inom fasta tjänster Bredband stor efterfrågan leveranskapaciteten utbyggd Carrier stark tillväxt på alla produkter Mobil fortsatt stark intäktstillväxt förbättrade marginaler


Ladda ner ppt "Delårsrapport Januari – september 2000 9 november 2000."

Liknande presentationer


Google-annonser