Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roland Carlsson Tungvikts- artiklar (Hävstång) Strategiska artiklar Icke kritiska artiklar (Standard) Flaskhals- artiklar Låg Extern påverkan Hög Hög Intern.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roland Carlsson Tungvikts- artiklar (Hävstång) Strategiska artiklar Icke kritiska artiklar (Standard) Flaskhals- artiklar Låg Extern påverkan Hög Hög Intern."— Presentationens avskrift:

1 Roland Carlsson Tungvikts- artiklar (Hävstång) Strategiska artiklar Icke kritiska artiklar (Standard) Flaskhals- artiklar Låg Extern påverkan Hög Hög Intern påverkan Låg

2 Roland Carlsson Intern påverkan (köpets betydelse): Materialkostnader, våra totala kostnader, betydelse för företagets lönsamhet. Viktig komponent för slutprodukten? Stor eller liten betydelse? Extern påverkan (leverantörsmarknadens komplexitet): Hur ser marknaden ut? Hur är tillgängligheten? Finns det många alternativa leverantörer? Finns det substitut? Är utvecklingstakten hög?

3 Roland Carlsson För produktionsplanering behövs register över: Resurser Operationer Artiklar Produktstrukturer

4 Alla fysiska produkter kan beskrivas med produktstrukturer Visar produktens beståndsdelar i form av ingående material Är uppdelad i olika nivåer som beskriver det successiva färdigställandet Översta nivån visar slutprodukten Nedersta nivån visar köpdetaljer

5 Roland Carlsson Smal och djup Ett råmaterial som i steg omvandlas till slutprodukten

6 Roland Carlsson Bred och grund Många köpkomponenter som monteras ihop till slutprodukten

7 Roland Carlsson Bred och djup Många köpkomponenter och förädlings- steg för att komma till slutprodukten

8 Roland Carlsson Huvudproduktionsprogram Bruttobehovsberäkning Avstämmning mot lagernivå Starttidsättning Partiformning Nedbrytning till närmast underliggande nivå BehovsplanerKapacitets-/resursplaner

9 Roland Carlsson Huvudproduktionsprogram Behovsplaner Kapacitets-/resursplaner MRP Behovs- och tillverkningsplaner Problem? Ja Nej Justering av huvudproduktions- program Kundorder, prognos Preliminär produktionsplan Grovplanering Resurs o kapacitet Beläggning Problem? Ja Nej Justering av preliminär produktionsplan (manuell) En utveckling av MRP med större focus mot resurser

10 Roland Carlsson Företaget MoS tillverkar bla en svart fåtölj, artikel 5000, och en vit fåtölj, Med hjälp av en prognos och inneliggande kundorder har man fastställt ett produktionsprogram enligt nedastående. Tabellen visar behovet av 5000 respektive under vecka 1 tom 12. Fåtöljerna har bla en gemensam ingående artikel, Ben i ädelträ nummer 5010, som är en köpartikel (köps färdig från leverantör). Det går åt fyra ben till varje fåtölj. En annan gemensam artikel är Spiralfjädersbotten, Det behövs en sådan till varje fåtölj. Gör en materialbehovsplanering gällande artikel 5010 för vecka ett till tolv. Produktionsprogram Vecka Prod Data om artikel nummer 5010 och 5006 ArtikelPartistorlekLedtidSaldo (vecka 1) st2 veckor2000 st st1 vecka900 st

11 Roland Carlsson Nettobehov Vecka nummer Artnr Behov 5000 (4 för varje) Behov 5001 (4 för varje) Bruttobehov Lagersaldo 2000 st Nettobehov Order- kvantitet Startvecka för order

12 Roland Carlsson Nettobehov Vecka nummer Artnr Behov 5000 (4 för varje) Behov 5001 (4 för varje) Bruttobehov Lagersaldo 2000 st Nettobehov 720 Order- kvantitet 1460 Startvecka för order 1460

13 Roland Carlsson Nettobehov Vecka nummer Artnr Behov 5000 (4 för varje) Behov 5001 (4 för varje) Bruttobehov Lagersaldo 2000 st Nettobehov Order- kvantitet 1460 Startvecka för order 1460

14 Roland Carlsson Avvägningen mellan Lagringskostnad och Ordersärkostnad Kostnad Totalkostnad Lagringskostnad Ordersärkostnad Orderstorlek Optimal orderstorlek

15 Roland Carlsson Totalkostnad vid partiformning Q = Orderkvantitet (st) K = Ordersärkostnad (kr/gång) D = Efterfrågan (st/tidsenhet) V = Produktens värde (kr/st) (i boken kallad p ) W = Lagringskostnad, lagerränta (%/tidsenhet) (i boken, r )

16 Roland Carlsson

17 Ett företag i elektronikbranschen köper in transformatorer från en underleverantör. Det totala årsbehovet uppgår till 1000 transformatorer och behovet är jämnt fördelat över året. Inköpspriset för en transformator är 60 kr. I samband med varje beställning har man en fast administrativ kostnad om 100kr för fakturahantering o dyl. Transportkostnaden består av en fast del om 400kr och en rörlig del om 5kr/st. Företaget satsar på att sänka sin kapitalbindning och lagerräntan som tillämpas är 40%. Hur många transformatorer ska man köpa in i varje parti? Hur stor är den totala inköpskostnaden för ett år? (Den del som påverkas av partiformningen) Använd Wilsonformeln och formeln för C tot.

18 Roland Carlsson Stolar o fåtöljer nu igen

19 Roland Carlsson

20 Mitt förslag!!


Ladda ner ppt "Roland Carlsson Tungvikts- artiklar (Hävstång) Strategiska artiklar Icke kritiska artiklar (Standard) Flaskhals- artiklar Låg Extern påverkan Hög Hög Intern."

Liknande presentationer


Google-annonser