Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Somatiska komplikationer till följd av hög alkoholkonsumtion Moa Bjerner, ST-läkare Allmänmedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Somatiska komplikationer till följd av hög alkoholkonsumtion Moa Bjerner, ST-läkare Allmänmedicin."— Presentationens avskrift:

1 Somatiska komplikationer till följd av hög alkoholkonsumtion Moa Bjerner, ST-läkare Allmänmedicin

2 Alkohol Alkohol är vattenlösligt och efter intag sprids det snabbt till stora delar av kroppen. Alkohol är vattenlösligt och efter intag sprids det snabbt till stora delar av kroppen. Alkohol bryts till viss del ner redan i magsäcken, men levern står för största delen av nerbrytningen. Alkohol bryts till viss del ner redan i magsäcken, men levern står för största delen av nerbrytningen. Alkohol och dess nerbrytningprodukter orsakar organskador i kroppen. Alkohol och dess nerbrytningprodukter orsakar organskador i kroppen.

3

4

5 Metabola Förändringar Ökat protontryck (NADH) Ökat protontryck (NADH) Påverkar syntes och nerbrytning av många andra kroppsegna substanser Påverkar syntes och nerbrytning av många andra kroppsegna substanser Exv triglycerider – höjda blodfetter och fettlever. Exv triglycerider – höjda blodfetter och fettlever. Oxidation av vitamin A hämmas Oxidation av vitamin A hämmas Tros påverka fosterutvecklingen Tros påverka fosterutvecklingen Minskad spermaproduktion i Sertolicellerna. Minskad spermaproduktion i Sertolicellerna. Kroppens cellmembran ”mjukas upp” och genomsläppligheten påverkas. Kroppens cellmembran ”mjukas upp” och genomsläppligheten påverkas.

6 Hormonrubbningar Allmänt gäller försiktighet vid kliniska symptom och labprovstolkning – imiterar vissa endokrina sjukdomar, döljer andra (hyperthyreos)! Allmänt gäller försiktighet vid kliniska symptom och labprovstolkning – imiterar vissa endokrina sjukdomar, döljer andra (hyperthyreos)! Sänkt sekretion antidiuretiskt hormon ger ökad urinproduktion. Sänkt sekretion antidiuretiskt hormon ger ökad urinproduktion. Sänkt ACTH-sekretion ger störd kortisolbalans. Utsläckt dygnsrytm. Sänkt ACTH-sekretion ger störd kortisolbalans. Utsläckt dygnsrytm. Könshormoner – hämmad sekretion av Könshormoner – hämmad sekretion av Testosteron (män), östrogen (kvinnor) ”It provokes the desire but it takes away the performance” – Shakespeare

7

8

9

10 Ulcus (Magsår)

11

12

13

14 Leverchirros

15 Pankreas (Bukspottkörteln)

16

17

18 DVT

19 Huden

20

21

22

23

24 Alkoholdemens Lurigt tillstånd. Lurigt tillstånd. Rapporteras förekomma hos 50-70% av kroniska alkoholister. Rapporteras förekomma hos 50-70% av kroniska alkoholister. Defekt synrumsuppfattning, nedsatt synmotorisk förmåga, försämrat synminne, minskad förmåga abstrakt tänkande och problemlösning. Defekt synrumsuppfattning, nedsatt synmotorisk förmåga, försämrat synminne, minskad förmåga abstrakt tänkande och problemlösning. OBS! Verbala minnet och förmågan intakt! Normalt utfall i vanliga intelligenstester. OBS! Verbala minnet och förmågan intakt! Normalt utfall i vanliga intelligenstester.

25 Wernicke-Korsakoffs Sjukdom Långvarigt alkoholmissbruk Långvarigt alkoholmissbruk Dåligt nutritionsstatus med brist på tiamin (vitamin B1). Dåligt nutritionsstatus med brist på tiamin (vitamin B1). ”Vinglig, vimsig och vindögd” (ataxi, global konfusion och oftalmoplegi). ”Vinglig, vimsig och vindögd” (ataxi, global konfusion och oftalmoplegi). Ofta även minnesstörningar och perifer neuropati. Konfabulationer! Ofta även minnesstörningar och perifer neuropati. Konfabulationer! Hittas oftare i obduktionssalen än i verkligheten. Hittas oftare i obduktionssalen än i verkligheten. Behandling: Stora doser tiamin. Behandling: Stora doser tiamin.

26

27 Kvinnor och Alkohol

28 År 1968 drack kvinnor ¼ av männens konsumtion År 2000 drack kvinnor ½ av männens konsumtion. Alkoholkonsumtion Åk 9: Flickors konsumtion 3,2 liter alkohol/år 2005 = fördubbling på mindre än 20 år. Pojkars konsumtion minskat från år 2000, nu 3,5 liter alkohol/år 2005.

29 Kvinnor och Alkohol Jämlikhet = Tillgång till alkohol? Jämlikhet = Tillgång till alkohol? Ju mer jämlikt ett land är desto mindre skillnad i alkoholvanor mellan könen. Minst skillnad ses i de nordiska länderna följt av väst-och centraleuropeiska länder.

30 Kvinnor och Alkohol Dryckesmönster och alkoholproblemens konsekvenser skiljer sig mellan könen. - Kvinnor dricker oftare hemma, ensamma. - Mer ”odramatiskt” drickande, klarar ofta att dricka socialt acceptabelt med andra. - Ofta ritualer kring drickandet. - Sällan stora beteendeförändringar, men stora känslomässiga konsekvenser. Män: Oftare ”periodare”, mer ”dramatiska”: Syns och hörs mer. Oftare sociala konsekvenser (fylleri, rattonykterhet, slagsmål). Mycket vanligare med antisocial personlighetsstörning.

31 Kvinnor och Alkohol Kvinnor utvecklar beroende och organskador (inte minst leverskador) tidigare än män. Kvinnor utvecklar beroende och organskador (inte minst leverskador) tidigare än män. OBS! Ej enbart längd-viktberoende! OBS! Ej enbart längd-viktberoende! Kvinnor får högre blodalkoholnivåer än män (blir berusade fortare). Kvinnor får högre blodalkoholnivåer än män (blir berusade fortare). Kvinnor har betydligt lägre nerbrytningsfrekvens av alkohol i magsäcken än män. Kvinnor har betydligt lägre nerbrytningsfrekvens av alkohol i magsäcken än män. Östrogen ökar känsligheten för alkohol. Östrogen ökar känsligheten för alkohol. Kvinnor kommer till behandling senare än män, MEN tycks få bättre hjälp av behandlingen. Kvinnor kommer till behandling senare än män, MEN tycks få bättre hjälp av behandlingen.

32 Kvinnor och Alkohol Benskörhet – Kraftig alkoholkonsumtion minskar benmassan och försvagar benet. Särskilt hos unga kvinnor. Bestående! Benskörhet – Kraftig alkoholkonsumtion minskar benmassan och försvagar benet. Särskilt hos unga kvinnor. Bestående! Bröstcancer – Särskild riskökning vid samtidig hormonbehandling i klimakteriet. Bröstcancer – Särskild riskökning vid samtidig hormonbehandling i klimakteriet. Ofrivillig barnlöshet – Vid kroniskt alkoholintag under lång tid. Störningar i menscykeln ger utebliven ägglossning och sänkt fertilitet. Ofrivillig barnlöshet – Vid kroniskt alkoholintag under lång tid. Störningar i menscykeln ger utebliven ägglossning och sänkt fertilitet. Psykiska sjukdomar – Vanligare med kombination alkoholism och psykiska besvär hos kvinnor (65%) jämfört med män (28%) – depression, fobi, ångest, ätstörningar. Psykiska sjukdomar – Vanligare med kombination alkoholism och psykiska besvär hos kvinnor (65%) jämfört med män (28%) – depression, fobi, ångest, ätstörningar.

33 Alkohol och Graviditet

34 Hur mycket alkohol tål ett ofött barn?

35 Alkohol och Graviditet Fostret och modern börjar dela blodbana från fostervecka 3-4. Fostret och modern börjar dela blodbana från fostervecka 3-4. Vid alkoholintag får moder och barn samma alkoholhalt/promille. Vid alkoholintag får moder och barn samma alkoholhalt/promille. Organen börjar anläggas v.6-10. Organen börjar anläggas v.6-10. Hjärnan utvecklas från 3:e fosterveckan med tillväxtspurt från v.24 och framåt. Hjärnan utvecklas från 3:e fosterveckan med tillväxtspurt från v.24 och framåt. 10-12 gram alkohol (= 1 standarddrink)/dag i tidig graviditet ger ökad risk 10-12 gram alkohol (= 1 standarddrink)/dag i tidig graviditet ger ökad risk Missfall Missfall Minskad födelsevikt Minskad födelsevikt Dålig tillväxt Dålig tillväxt Sämre intellekt från 6,5 månader och framåt Sämre intellekt från 6,5 månader och framåt

36 Alkohol och Graviditet ”Binge drinking” = Berusningsdrickande (5-6 standardglas eller mer vid ett tillfälle) ger ytterligare ökad risk. ”Binge drinking” = Berusningsdrickande (5-6 standardglas eller mer vid ett tillfälle) ger ytterligare ökad risk. Mödravården Mödravården Viktig funktion för att upptäcka riskkonsumtion tidigt. Viktig funktion för att upptäcka riskkonsumtion tidigt. 10% av gravida kvinnor dricker alkohol under graviditet (30% år 2006). 10% av gravida kvinnor dricker alkohol under graviditet (30% år 2006). 6% dricker 2-4 ggr per månad eller MER. 6% dricker 2-4 ggr per månad eller MER. Blodprover hos gravida indikerar INTE riskkonsumtion. Blodprover hos gravida indikerar INTE riskkonsumtion.

37 FASD FAS = 50-100 barn/år i Sverige. FAS = 50-100 barn/år i Sverige. FASD – 100-1000 barn/år. FASD – 100-1000 barn/år. Troligen underdiagnosticerat, toppen av ett isberg! Troligen underdiagnosticerat, toppen av ett isberg! Olika symptom i olika åldrar Olika symptom i olika åldrar För få fall per läkare För få fall per läkare Rädsla för falsk stigmatisering Rädsla för falsk stigmatisering

38 FASD = Fetal Alcohol Spectrum Disorder = Fetal Alcohol Spectrum Disorder Begreppet täcker alla akoholrelaterade symptom hos barnet. Begreppet täcker alla akoholrelaterade symptom hos barnet. Karakteristika: Karakteristika: Utseende: Litet huvud, kort ögonspringa, kort näsrot, litet mittansikte, långt filtrum, smal överläpp. Utseende: Litet huvud, kort ögonspringa, kort näsrot, litet mittansikte, långt filtrum, smal överläpp. Sänkt IQ Sänkt IQ Sänkt uppmärksamhet och impulskontroll Sänkt uppmärksamhet och impulskontroll Inlärningsproblematik Inlärningsproblematik Nedsatt fin-och grovmotorik Nedsatt fin-och grovmotorik Försenad utveckling inklusive social funktion Försenad utveckling inklusive social funktion Olika skadebilder beroende på när i graviditeten kvinnan dricker!

39

40 Alkohol och Amning Livsmedelsverket ger 2008 följande råd Livsmedelsverket ger 2008 följande råd Alkohol har inga positiva effekter för amningen. Enligt nuvarande forskning innebär det dock inga medicinska risker för barnet om du dricker måttliga mängder alkohol när du ammar, det vill säga 1-2 glas vin eller motsvarande 1-2 gånger i veckan. Den mängd alkohol som barnet kan få i sig med bröstmjölken är mycket liten. Alkohol har inga positiva effekter för amningen. Enligt nuvarande forskning innebär det dock inga medicinska risker för barnet om du dricker måttliga mängder alkohol när du ammar, det vill säga 1-2 glas vin eller motsvarande 1-2 gånger i veckan. Den mängd alkohol som barnet kan få i sig med bröstmjölken är mycket liten.

41 Sammanfattning Kroppsliga komplikationer till alkoholkonsumtion är vanliga men det är inte alltid så lätt att fastslå ett orsakssamband. Kroppsliga komplikationer till alkoholkonsumtion är vanliga men det är inte alltid så lätt att fastslå ett orsakssamband. Kroppsliga komplikationer ger ett utmärkt tillfälle att diskutera alkoholkonsumtion. Kroppsliga komplikationer ger ett utmärkt tillfälle att diskutera alkoholkonsumtion. Det är lätt att motivera till förändring utifrån hälsa. Det är lätt att motivera till förändring utifrån hälsa. Under graviditet gäller nolltolerans beträffande alkohol. Under graviditet gäller nolltolerans beträffande alkohol.

42 www.beroendemedicin.nu


Ladda ner ppt "Somatiska komplikationer till följd av hög alkoholkonsumtion Moa Bjerner, ST-läkare Allmänmedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser