Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation Förbundsmötet 2016 Etapp 1, Organisationsutredning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation Förbundsmötet 2016 Etapp 1, Organisationsutredning."— Presentationens avskrift:

1 Presentation Förbundsmötet 2016 Etapp 1, Organisationsutredning

2 Varför? Samhället förändras och därmed förutsättningarna Flera krav från olika håll Skapa ett VI Skapa en miljö och ett sammanhang där man som medlem vill stanna länge Dra nytta av det engagemang, den kompetens och erfarenhet som finns Optimera resurser Skapa en hållbar organisation som är ”rustad” för framtiden

3 Om vi tänker oss en omvärld i ständig rörelse… …måste vi röra oss i samma fart för att gå i takt med vår samtid. Om vi gör som vi alltid har gjort… …kommer vi sakta men säkert halka efter. Om vi vill något mer… …behöver vi röra oss snabbare än omvärlden.

4 Annorlunda!

5 Strategi handlar om vägval

6 VART vill vi?VAD? VARFÖR?HUR?

7 Översyn och förändring på flera plan Struktur Styrsystem Kultur - ansvar/befogenheter - ekonomi - attityder - organisering - belöning - värderingar - representation - resurser - beteende - verksamhet - prioriteringar - språk Saklig Värderingsmässig förändring förändring

8 Svemos framtid – ett gemensamt ansvar En Vem driver och vem stödjer? Svensk Motorcykel- och Snöskotersport

9 För att lyckas med en förändring… Strategi Motivation Kommunikation

10 Processen Kartläggning/analys Hur ser det ut? Varför? Fördjupning och bearbetning Vad innebär det för oss? Med- och motkrafter Hur vill vi ha det framöver? Konsekvenser/utveckling Vad göra vi framöver? Struktur och roller?

11 Arbetsgång för etapp 1 Indelning i etapper Etapp 1 från juni 2015 till mars 2016. Inramning; syfte, mål och fokusområde i etapp 1. Styrgrupp; Håkan, Pelle och Anna tillsammans med Maria Arbetsgrupper – en per område Kartläggning; enkäter, intervjuer och arbetsgrupper Analysarbete; arbetsgrupper, styrgrupp tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Slutprodukt för etapp 1; rapport där en summering av slutsatser från kartläggnings- och analysarbetet samt förslag på vägval och områden att jobba vidare med

12 Styrkor med Svemo som organisation idag

13 Svagheter med Svemo som organisation idag

14 Styrkor, svagheter, möjligheter och hot utifrån intervjuer

15 Svemos fem största utmaningarna enligt enkätsvaren

16 Vad innebär medlemsnytta för dig? Trygghet Gemenskap Tränings- och tävlingsmöjligheter Ett nätverk Licens och försäkring Möjligheter att påverka Råd och stöd En samlad röst Glädje Engagemang Klubbkänsla Ekonomiska fördelar Säkerhet Möjlighet till utbildning och personlig utveckling Service, administration Få information Nyttja samlad kompetens

17 “Inte bara en sport”

18

19 Etapp 2 Fördjupad översyn kring: Organisationsstruktur (ledning, kansli, distrikt, kommittéer, förening mfl) Demokrati och medlemskap Policys/regelverk Nya områden att kartlägga och analysera: Säkerhet Anläggning och miljö

20 Etapp 2 Uppstart i maj och avslut våren 2017 Delaktighet och objektivitet är viktigt Nyttja ”Inte bara en sport” samt framtagna ”förflyttningsord” Flera metodval: enkäter, intervjuer och workshops Transparent – uppdaterad information på hemsidan


Ladda ner ppt "Presentation Förbundsmötet 2016 Etapp 1, Organisationsutredning."

Liknande presentationer


Google-annonser