Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATUS WP3 Fredrik Grund – Innovatum –. Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform WP3.1.1 Erfarenhetsutbyte, nätverk,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATUS WP3 Fredrik Grund – Innovatum –. Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform WP3.1.1 Erfarenhetsutbyte, nätverk,"— Presentationens avskrift:

1 STATUS WP3 Fredrik Grund – Innovatum –

2 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform WP3.1.1 Erfarenhetsutbyte, nätverk, kommunikation, politik. Uppstartsmöte har hållits i Göteborg med fokus på benchmarking av de olika regionerna, identifiera inom vilka områden/frågor ett ökat samarbete/utbyte kan hjälpa oss, öka kunskapen om hur det ser ut i varandras regioner/kommuner. Nästa steg: Sortera vilka drivkrafter och utmaningar som är gemensamma – input till fortsatta aktiviteter för erfarenhetsutbyte. Skapa forum för erfarenhetsutbyte, även mellan regionala politiker. Hur kan regionala politiker stötta varandra genom att veta mer om vilka mål mm. som finns i andra regioner? Erfarenhetsutbyte mellan tjänstemän om hur man jobbat med förankringen hos politiker och aktörer/beslutsfattare.. Senaste status

3 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform WP3.1.2 Nya nätverk. I Halland arbetar vi med affärsmodellsinnovation och bildandet av nätverk i svensk gårdsbaserad biogasproduktion. Målet är att öka kunskapen kring hur gårdsbaserad biogasproduktion kan tillväxa och bli mer lönsam genom affärsmodellsutveckling. Vi arbetar med ett konceptuellt verktyg med syftet att uttrycka affärslogiken i ett företag – hur värde skapas, levereras och fångas. Affärsmodellsprototyper tas fram i workshops med studenter på Högskolan i Halmstad och med ett biogasnätverk med 35 aktörer utanför Falkenberg. Oslo, Nu i början prioriterar vi att kartlägga status, potentialer och vem som gör vad inom biogassektorn i regionen, marknadsrapporten skall vara klar i slutet av april. Vi har haft en lång rad möten för att bl.a. informera om vårt projekt och dess målsättning att skapa ett bestående biogas nätverk. Vi organiserar nu en rad möten för att nå ut med detta budskap och få bort en del missuppfattningar om och fördomar mot biogas. Dessutom har vi en kompetent informatör anställd som nu sätter fart på våra sociala medier och då framför allt bygger en proffesionell hemsida. Vi kommer även att börja sända ut nyhetsbrev med biogas information.

4 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform WP3.2 Affärsmodeller/Forettningsmodeller Just nu planerar vi 3 workshops om Affärsmodeller, efter 1:e maj kommer vi att satsa mer då vi får ytterligare en person som kommer att jobba med Biogas2020 WP3.3 Omvärldsbevakning Omvärldsbevakningen för Biogas2020 har startat med en initial kartläggning av projektgruppens omvärldsbevakning och skapande av verktyg för att systematisera arbetet med omvärldsbevakning. Nyhetsbrev, webbplatser, nätverk och konferenser kommer bevakas för att bidra till nyhetsflödet till hemsidan samt tillhandahålla rapporter från konferenser och seminarier till berörda och intresserade aktörer. Arbetet med omvärldsbevakningen är löpande och nya verktyg och arbetssätt kommer utvecklas allt eftersom nya behov uppstår. WP3.4 Koncept screening av 5 förslag till placering av biogasanlegg i Fredrikssund Möten med möjliga ägare och intresenter till biogasanläggning Möten med möjliga leverantörer av råvara till biomassaanälggningen Fortsatt arbete med arbetsprocessen i förhållande till innehållet och realisering av arbetspacke 3.4

5 Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform WP3.5 Teknik och processtöd Vi har gjort en inventering av tekniska problem i biogasbranchen, gjort en studie för att ersätta Propan med biogas vid ytbeläggningsteknik, man kan få nya möjligheter att applicera på andra områden. Vi har påbörjat 2 examensarbeten. Vi jobbar just nu med 2 problemställningar där vi hjälper en levernatör till biogasbranchen för att öka driftsäkerheten.


Ladda ner ppt "STATUS WP3 Fredrik Grund – Innovatum –. Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform WP3.1.1 Erfarenhetsutbyte, nätverk,"

Liknande presentationer


Google-annonser