Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antoni Research Stadens attraktivitet och

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antoni Research Stadens attraktivitet och"— Presentationens avskrift:

1 Antoni Research Stadens attraktivitet och utmaningar @RudolfAntoni

2

3

4 STADEN FÖRÄNDRAS  Människor mer rörliga  Staden är inte bara en handelsplats  Ett K-samhälle  Jobb och tillväxt följer människor

5 VAD GENERERAR TILLVÄXT? Attraktiv miljö, öppen livsstil och bra bostadsmarknad Nya företag och bättre arbetsmarknad Ökad inflyttning och fler investeringar Ökade skatteintäkter och mer välmående kommun

6 PLATSENS FÖRMÅGA ATT ATTRAHERA ÄR AVGÖRANDE

7 FASTIGHETER ÄR INTE FLYTTBARA

8 FRÅN ETT C-LÄGE TILL ETT A-LÄGE

9 Platsens kvaliteter Fysisk miljö, läge, infrastruktur, arkitektur, arbetsmarknad och bostadsutbud Vad finns där? Vem finns där? Vad är på gång? Kvaliteter Humankapital, mångfald, ”mating-market”, livsstil, öppenhet, sociala nätverk och engagemang Stadspuls, uteliv, shoppingutbud, kultur, evenemang och nöjen,

10

11

12 ”What can people be paying Manhattan or downtown Chicago rents for, if not to be around other people?” Robert Lucas 1988

13 URBANISERINGEN ÄR EN AV VÅR TIDS TYDLIGASTE TRENDER Och utvecklingen går särskilt snabbt i Sverige Det är ett faktum att förhålla sig till, inte att motverka Den skapar stora utmaningar för såväl tillväxts- som avfolkningsregioner

14 STARKARE STÄDERS UTMANINGAR Otillräcklig infrastruktur Brist på bostäder, lokaler och byggbar mark Starka intressen – Allt överklagas Ska konkurrera med andra starka stadsregioner Clone town vs doughnut city Lider ofta av låg krismedvetenhet och samarbetsvilja

15 SVAGARE ORTERS UTMANINGAR Vikande och åldrande befolkning Unga människor söker möjligheter någon annanstans Sjunkande utbildningsnivåer Svårt att bibehålla kommunal service Handeln flyttar ut Fastighetsvärdena sjunker Investeringsviljan i princip obefintlig

16 LÄGE ATT TA POSITION?

17 BIG CITY REFUGEES (…) a lively, diverse community, with access to good food, the arts, the world around us, no traffic and a comfortable place to live that’s also affordable on a freelancer’s budget. Micheline Maynard

18 AVVECKLA ELLER UTVECKLA?

19 MODELL FÖR ÖKAD OMSÄTTNING I STADSKÄRNAN

20 KÖPCENTRUM HAR DET ENKELT – MEN VI KAN OCKSÅ LÄRA OSS AV DEM

21 En tydlig ägare Kapitalstark En centrumledarfunktion Enhetligt agerande och marknadsföring Fokus på den långsiktiga strategin NYCKELFAKTORER

22 ENSAM ÄR INTE STARK. DESSA FRÅGOR ÄR FÖR OMFATTANDE OCH KRÄVANDE ATT HANTERA ENSKILT FÖR SÅVÄL KOMMUN SOM NÄRINGSLIV

23 1. ett holistiskt angreppssätt (helheten är mer än summan av delarna) 2. privat/offentligt partnerskap 3. måste ses som ett långsiktigt åtagande FRAMGÅNGSRIK PLATSUTVECKLING BYGGER PÅ TRE SAKER:

24 FÖRSTÅELSE FÖR OLIKA TIDSPERSPEKTIV

25 DÄR DET OFTA BRISTER

26 DET BLIR INGEN UTVECKLING UTAN FÖRÄNDRING, MEN FÖRÄNDRINGSARBETE ÄR KRÄVANDE

27 TIPS SOM KAN LYFTA STADSKÄRNAN

28 1. UTVECKLA INNEHÅLLET Skapa många anledningar att vara där - Bostäder - Arbetsplatser - Besöksintensiva verksamheter - Mötesplatser för lek och allvar, gammal och ung - Andra upplevelser än handel – F&B ökar kraftigt - Kultur är identitetsskapande och intresseväckande Koncentrera utbudet i tydliga stråk

29 2. GÖR STADSKÄRNAN VÄRD BESÖKET Investera i stadsmiljön. Underskatta inte känslan av att det händer något Bygg in händelser, variation och alternativ i stadsmiljön. Bygg bort barriärer och flytta upp ”fel” verksamhet från bottenplan Erbjud en hög grad av tillgänglighet

30 ERBJUD EN TRYGG OCH VISUELLT TILL- TALANDE STADS- MILJÖ

31 3. NYTTJA KONKURRENSFÖRDELARNA Människor attraherar människor. Få invånarna att nyttja staden och skapa liv och rörelse större del av dagen Människor är kreativa. Släpp fram initiativ ”underifrån” som kan skapa aktivitet och spänning. Aktivera sociala nätverk och fritidsverksamhet i stadsmiljön Vatten ÄR attraktivt. Finns vattenläge, nyttja det!

32 GRÄV DÄR DU STÅR – TILLVÄXT BÖRJAR MED STADENS KVALITETER

33 4. KOPPLA IHOP STADEN MED OMVÄRLDEN Anlägg ett regionalt tänk kring utbud och arbetsmarknad – det gör alla andra Hellre komplettera än konkurrera Infrastruktur är det bästa sättet att flytta en stad

34 5. SAMVERKA. EN GEMENSAMT SATSAD KRONA GER MÅNGFALT MER TILLBAKA ÄN EN ENSKILT SATSAD KRONA

35 Tack! @RudolfAntoni Tel: 0709 55 60 13 Mail: rudolf.antoni@fastighetsagarna.se


Ladda ner ppt "Antoni Research Stadens attraktivitet och"

Liknande presentationer


Google-annonser