Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kreatörernas drömarbetsplats - En TNS Sifo-undersökning på uppdrag av Skanska Fastigheter Undersökningen har tillfrågat 200 kreatörer vid reklam- och PR-byråer,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kreatörernas drömarbetsplats - En TNS Sifo-undersökning på uppdrag av Skanska Fastigheter Undersökningen har tillfrågat 200 kreatörer vid reklam- och PR-byråer,"— Presentationens avskrift:

1 Kreatörernas drömarbetsplats - En TNS Sifo-undersökning på uppdrag av Skanska Fastigheter Undersökningen har tillfrågat 200 kreatörer vid reklam- och PR-byråer, mediebolag och spelutvecklingsföretag i Stockholm och Göteborg. 52 procent av respondenterna är kvinnor och 48 procent män. 14 procent av de tillfrågande är under 30 år, 54 procent finns inom spannet 31 till 45 år och 32 procent är över 46 år. Intervjuerna utfördes mellan den 21 april till den 13 maj 2015. De sammantagna värdena i fråga 1 till 8, samt fråga 12, överstiger 100 procent, beroende på att decimaltalen avrundats uppåt. På fråga 9 till 11 överstiger de sammantagna värdena 100 procent på grund av flersvarsalternativ.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 13) Var utanför kontoret arbetar du helst? Det beror mycket på humöret och situationen. Man behöver ha mycket känslor för att kunna vara kreativ. Då vill man ibland vara för sig själv och komma ut i verkligheten. Gärna ute hos partners. Samarbetspartners alltså. Helst på ett café. Hemifrån. Hemma. Hemma. Eller om man bokar någon lokal utanför kontoret för att kunna sitta där en halv- eller heldag. I en park. Eller bara utomhus överhuvudtaget. När man lyssnar på ett tråkigt föredrag och när man får anledning att fly i tankarna. På ett café eller i en hotellobby. På resa eller på ett café. Ute hos partners. Vart som helst. Vistelser vart som helst utanför kontoret. Jag är som minst kreativ när jag befinner mig framför datorn på kontoret.

15 14) När kommer du på dina bästa idéer? Det kan komma när som helst. Det kan vara lite när som. Det är svårt att säga något specifikt. Eftermöten med kollegor. När jag får tid till att tänka. När jag går iväg för att göra något annat. När jag sover. På alla ställena. Stannar kvar på kvällen med någon kollega där vi kan diskutera olika saker i lugn och ro. Utbildningar och vidareutbildningar. Det ger mycket bra input som betyder mycket.

16 15) Om ni fick anpassa ert kontor helt fritt, vilka av följande alternativ skulle påverka din kreativitet mest positivt? Aktivitetsrum inomhus. Som exempelvis gym eller liknande. Arbete med arbetsgruppen. Att man har de verktyg som krävs och fungerar för att kunna utföra arbetet. Exempelvis datorer. Avslappningsrum. Besök på kommittéer, externa utbildningar och inspiration utifrån. Bibliotek. Bättre luft och en bättre ljudisolering. Det skulle vara bra med ett aktivitetsrum som inte är kopplat till jobbet. Dit ska man exempelvis kunna gå på lunchen för att koppla bort jobbet en stund. Tänker att det kan handla om tv-spel bland annat. Ett uppehållsrum helt enkelt. Det viktigaste är den fysiska arbetsmiljön. Det vill säga ljus och luft. Sedan spelar det egentligen ingen roll vart man jobbar eller hur det ser ut. En ledig dag i veckan för egna projekt. Mer kreativa mötesrum. En lånelägenhet på Rivieran. Fysisk träning i grupp under arbetstid. Fysiska aktiviteter rent generellt. Exempelvis yoga med mera. Få mer tid. Gemensamma projektrum för medarbetarna. Gott umgänge med arbetskamrater. Ha tid till att träna. Inomhusgym och ett aktivitetsbaserat kontor. Inomhusgym och olika ytor på jobbet för övriga aktiviteter. Exempelvis att kunna sitta i en soffa med datorn i knäet och jobba. Jag tror på ett bekvämt och trivsamt fika- och uppehållsrum. Kaffebar. Matservice på arbetsplatsen. Mer friskvård.

17 Modellverkstad där man kan bygga upp modeller av projekt. Mtrl-bibliotek där det finns tillgång till allt man behöver för att bygga upp modeller. Olika föreläsningar och bra teambildning. Ombytlighet i arbetsuppgifterna. På golfbanan. Rekreationsrum där man kan slappna av med exempelvis musik och biljard med mera. Rörlighet under arbetsdagen. Att man inte bara är stillasittande. Ser olika saker och andra människor. Små arbetsrum där man kan jobba ostört. Spel av olika slag som man kan koppla av med. Särskilda rum där det finns bord och stolar som är anpassade för den verksamhet man håller på med. Tillgång till bra ytor där man kan ha olika saker. Exempelvis en soffgrupp och biljardbord med mera. Tillgång till en träningslokal. Tillgång till grönyta utomhus. Trendig miljö vid fikapauser. Träningsanläggning vid kontoret. Växter.

18 16) Beskriv vad som främjar din kreativitet på kontoret? Något annat, ytterligare något? Andra kreativa personer i omgivningen. Men även bilder och andra projekt ska hänga uppe för att kunna inspirera. Ansvar, direktkontakt med kund och producerad input från medarbetarna. Men även när jag arbetar med offentliga projekt. Arbeta i team med andra kreativa människor och ett bra urval av litteratur som man kan hämta inspiration ifrån. Man vill även veta vilka uppdrag man har. Arbetskamrater. Arbetskamraterna. Arbetsmiljön och kollegor. Arbetsro i kombination med att arbeta med människor i ett öppet landskap. Det är viktigt att man trivs med sina kollegor. Arbetsro, så att man kan tänka bra. Nätverk med andra kreativa människor. Men även bra input från både kreativa människor, media och webbplatser. Att alla trivs, får uppskattning för det de gör och att man har kunder som är nöjda. Att arbetsplatsen och medarbetarna är tillåtande. Men även att jobba i en miljö som uppmuntrar kreativitet och att kreativiteten uppskattas. Att det finns möjlighet och plats att kunna vara kreativ. Men även att det finns ställen där man både kan jobba i grupp och ensam. Att det är en öppenhet för projektinnehållet främjar min kreativitet. Att få bolla fritt och spåna tillsammans med kollegorna. Att få genomföra personliga idéer och då också få gehör för det.

19 Att inte behöva göra allt på kontoret. Frihet i både tid och på plats. Att inte bli störd av ljud. Jag är ljudkänslig. Det är dessutom alltid bra med trevliga arbetskamrater. Att inte jobba under hög tidspress. Det främjar kreativiteten. Det ska vara högt i tak när man jobbar med sina kollegor. I alla fall vad gäller diskussioner och åsiktsutbyten. Den bästa kreativiteten uppkommer dock när jag inte jobbar på kontoret. Utanför kontoret får jag inspiration och nya infallsvinklar. Att jag får tänka i tystnad och att jag får uppbackning av mina kollegor. Jag får en bra kreativitet av att se naturen och genom utbildning. Att jag har kollegor. Att jag har positiva medarbetare och kollegor. Att man får roliga förfrågningar ifrån kunder med lite annorlunda tänk. Sedan blir man allmänt piggare av solen än om det är grått och trist. Att jobba med andra kreativa människor och att det är en lagom balans på arbetsbelastningen. Man kan inte vara stressad hela tiden. Att jobba med rätt personer och spännande uppdrag. Att kunna diskutera med mina kollegor som arbetar med samma projekt. Att kunna ventilera projektet tillsammans med andra kollegor, främjar verkligen mig kreativitet. Att kunna få jobba ifred, trivsam miljö och att kunna arbeta i grupp utan att störa andra.

20 Att kunna jobba ostört, ha tillgång till verktyg för att kunna få fram kreativiteten och tid. Att man behöver komma på kreativa lösningar. Nöden gör mig kreativ. Att man kan arbeta ostört, samtidigt som man har nära till kollegornas synpunkter. Att man sätter ihop olika projekt och mönster tillsammans med kollegorna. Vi har en aktivitetsbaserad arbetsplats. Man kan alltså gå till olika ställen eller rum beroende på vad man ska göra. Att man är ett kreativt team, kreativa kollegor och att man har olika arbetsuppgifter. Det är viktigt med mycket interaktioner med andra människor. Att medarbetarna är kreativa och inspirerande människor. Att omges av kreativa och anträffbara personer. Men även att ha tid till kreativitet. Att prata om idéer med andra. Musik. Att vara bland andra människor. Begåvade kollegor, arbetsro, tid och ett ramverk att jobba inom. Bolla idéer med kollegor. Bra dialog, att få lov att testa nya idéer och att kunna tänka fritt. Bra kollegor, bra musik, möjlighet att kunna sitta ostört och att ha tid. Bra kollegor, likasinnade arbetskamrater och bra dynamik på kontoret.

21 Bra ledning, bra samarbete, tydliga arbetsstrukturer, öppen kommunikation och en välutformad miljö. Bra med kreativa människor, städad miljö, öppenhet och en möjlighet att själv kunna vara kreativ. Bra stämning i teamet, gemensamma mål och projektrum som är anpassade för den verksamhet man håller på med. Bra stämning, flexibilitet över hur man vill jobba och en bra och estetiskt snygg miljö. Bra öppen dialog och idékläckningar i grupp. Delaktighet. Det allra viktigaste på en arbetsplats, är att alla medarbetare är trygga med vad de tycker, tänker och känner. Att man ska kunna uttrycka sina åsikter utan att känna sig dum. Man ska kunna säga sin första tanke utan att riktigt ha tänkt efter helt innan. Man ska inte vara rädd att bli förnedrad. Det ska vara ett öppet och socialt klimat. Då spelar det egentligen ingen roll om man sitter i en källare och jobbar eller inte. Diskussioner med andra. Både medarbetare och kunder. Jag får inspiration ifrån internetsidor med blandat innehåll. Exempel på en internetsida är Pinterest. Den innehåller allt från inredning till barnkläder. Det handlar om gruppdynamik och processer. Det ska vara en balans mellan grupparbete och eget arbete. Men även balans mellan lite livligt och helt tyst. Det är arbetskollegorna. De gillar också att tänka fritt och kreativt och att utmana traditionella tankesätt. Vi tänker alltid tillsammans. Det är arbetsuppgifterna. Att man har rätt sorts arbetsuppgifter. Det är kollegor och media. Det är nog det öppna samtalet och att kunna jobba tillsammans med medarbetarna i fria spåningar. Kontorsmiljön är viktig för kreativiteten. Den ska vara välkomnande, öppen, varm och trivsam. Det är samtal med mina kollegor helt enkelt. Det ger nya impulser måste jag säga. Dialoger. Diskussioner med kollegor och när det är högt i tak. Det vill säga att det finns mycket möjligheter.

22 Diskussioner med kollegor, inspirationsbibliotek, fria arbetstider och studiebesök. Diskussioner, referenser, resor, att röra sig i statsmiljö, googla och att surfa. Duktiga kollegor, högt i tak, frihet och att det inte är så mycket ramar. Duktiga människor runt omkring mig. Framför allt kollegor. Men även kunder. Dynamiken på företaget. Eget ansvar, stöd från cheferna, löpande feedback, trygghet och att idéerna leder någonstans. En bra arbetsmiljö i relation till mina kollegor. Det är viktigt med bra arbetasklimat och gott samarbete. En bra arbetsmiljö, bra anda på företaget och uppskattning för de idéer man kommer upp med. Även fast de kanske inte alltid är genomförbara. En bra beställare, roliga uppdrag och bra dialoger med kollegorna. En kombination av enskilt arbete och workshops tillsammans med kollegorna. En positiv arbetsmiljö, bra kollegor och en fin stämning på jobbet. En öppen dialog med kollegor. En öppen och avslappnad företagsstämning och att det är högt i tak. Att man har utrymme att påverka vill säga. Att folk delar med sig av sina åsikter med varandra och att man har en diskussionskultur. Engagemang bland chefer och medarbetare. Att man visar intresse för andras arbeten och att man lyssnar på varandra. Man måste jobba tillsammans. Ett bra utbyte vad gäller information och mötesrum mellan kollegorna.

23 Ett högt arbetstempo och en bra teamkänsla med de man arbetar med. Exempelvis att det finns tidningar och att man kan gå ifrån sin plats och samtala i lugn och ro. Flexibilitet och att inte ha en så klassisk kontorslokal. Att få ha med hunden på kontoret. Fria tyglar, jobba tillsammans i grupp och kunna få tydliga förslag från kund. Frihet i arbetsuppgifterna, tilltro till det man gör, eget värde, bra dialog med kollegor och en bra social miljö. Frihet under ansvar, resurser och utrymme för de idéer som kommer fram. Men även respons för idéerna som kommer fram. Frihet under ansvar, tydliga mål och att kunna följa upp så att man når målen. Frihet under ansvar. Fritt planerande och mycket ansvar. Främst information och delaktigt. Det vill säga att man är med från ruta ett och inte kommer in i arbetet när det har gått ett tag. Då har man inte helhetsbilden. Fungerande struktur på företaget, bra ledarskap, välfungerande organisationer och bra miljö. Exempelvis växter på arbetsplatsen. För min del trivs jag i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Det ska vara ett snyggt, vackert, fint och schysst designat kontor. Det är viktigt att ha ytor för kreativiteten. Inte bara ett bord på ett kontor. Det kan exempelvis vara en soffhörna och fåtöljer. Företagskulturen och flexibiliteten.

24 God struktur på jobbet ger utrymme att vara kreativ. Harmoni, att arbeta tillsammans och teamkänsla. Harmoni. Hög social värme. Högt i tak i diskussioner. Att man får testa idéer fritt. Högt i tak vid diskussioner. Högt i tak, tillåtande attityd, humor, medarbetare och en viss tidspress. Högt till tak och att man har en positiv kultur. Inblick i andras arbete, samarbete och tid. Ingen stress eller störande moment. Ingen stress och bra bibliotek där man lätt kan få fram olika saker. Interaktion mellan människor som är olika. Intressanta och utmanande projekt som vi inte har haft tidigare. Intressanta projekt, bra arbetsroll i projektet och duktiga medarbetare Intryck av annat som kommer utifrån. En positiv stämning och en sund arbetsmiljö. Jag blir kreativ i en stimulerade och aktiverande miljö. Jag gillar att jobba ihop med andra och kunna kläcka idéer. Att se andra personers projekt och referenser inspirerar mig. Jag har en chef som är väldigt kreativ, bejakar våra sidor och som ger mycket beröm. Det gör en kreativ. Att jag kan jobba hemifrån. Jag tror det är att man kan styra sin egen tid. Tydliga mål styr ens kreativitet.

25 Jag tycker att själva miljön hänger ihop med hur pass kreativ man är. Jobba i grupp, jobba mot sina mål och att man bollar idéer med varandra. Jobba med andra kreativa människor, inte för snäva tidramar och en miljö där man kan gå undan för att få lugn och ro. Jobba tillsammans, kunna titta på vad andra gör. Både här i Sverige och i utlandet. Man ska ha tid att tänka och man ska aldrig säga nej. Kollegor och andra jobb som vi gör. Man får inspiration ifrån andra branscher och bloggar. Kollegor som är bra och positiva och bra kontorsmiljö som ger möjlighet till skapande. Kollegor. Kollegorna först och främst. Kollegorna och en bra miljö. Kollegorna. Vi stödjer varandras kreativitet. Kontakt med andra människor. Kontakt med många personer. Konversationen och relationen till mina kollegor. Även en inspirerande miljö. Kunna välja arbetsplats utifrån arbetsuppgift. Lagom ljudnivå, ljust, fräscht och att man har goda medarbetare. Lugn och ro framför allt. Att man kan sitta ostört när det behövs och att man har trevliga arbetskamrater. Såklart påverkar arbetsuppgifterna. Om de är tråkiga, så blir man inte kreativ. Lugn och ro och att kunna jobba parallellt i små grupper. Lugn och ro. Lugnt på arbetsplatsen. Lust, visioner, mål, nyfikenhet och att man har mod att våga tänka utanför boxen tillräckligt länge.

26 Medarbetarna. Mina arbetskamrater. Mina arbetsuppgifter. Mina kollegor. Mina medarbetare. Musik på kontoret, dialoger med kollegor och internet. Många olika kunder som har olika behov. Människorna som jag har omkring mig. Människorna. Möte med människor och att man har idéer ihop. Möten tillsammans med kollegor är det som främjar kreativiteten. Möten. Någon form av frihet och att ha högt i tak. När inte arbetsbelastningen är så hög. Man måste ha tid att kunna utföra det man ska göra på ett bra sätt. Budgeten ska även räcka för de projekt man ska genomföra. När jag stöter på problem, sätter tankarna igång så att man kan effektivisera. När man får fria tyglar och att ha fritt ansvar. Att man får bra förutsättningar från uppdragsgivaren och att de ger oss stor tillit. När man jobbar i projektgrupper.

27 När man jobbar under tidspress. När man kan jobba tillsammans och har tid att göra några egna projekt. När man samarbetar med sina kollegor i grupper. Vi har alla olika kompetenser. När personalen samlas för olika genomgångar. Möten där man kan sitta och jobba tillsammans med kreativa människor. Men även att träffa kreativa människor utanför arbetsplatsen. Möten med människor där det finns tid att utveckla och diskutera olika frågor. Omväxlande frihet där man ibland kan ha öppna diskussioner med kollegor. Men även att ha möjlighet att kunna stänga in sig på ett eget kontor. Problem som dyker upp främjar min kreativitet. Det finns inga problem. Det finns bara lösningar. Roliga arbetsuppgifter och positiva kollegor med driv. Rätt kollegor och rätt och tydlig information om uppdrag. Samarbete med andra kollegor och kunder framför allt. Naturligtvis att få inspiration. Exempelvis genom studiebesök, tidskrifter och samtal med andra. Samarbete med andra. Samarbete med kollegor. Men även öppen och förlåtande miljö. Samarbete med människor, problemlösningar. gemensam kompetens, kvalité, omsorg i projekten, fester och socialt umgänge. Både på arbetet och privat. Samarbete, diskussioner med andra och bäst praxis från andra företag. Samarbetet med arbetskamrater. Samarbetsklimatet.

28 Samlingsplatser, en god organisation och en variation av arbetsplatser. Sammarbete och diskussioner med andra. Sammarbete och stöd i att kunna utbyta tankar och idéer med varandra. Samtal med andra. Det kan vara möten med kollegor eller andra människor. Yttre intryck, vilket man även kan få på kontoret. Men det är på internet i så fall. Samverkan med andra och en närhet till naturen. Själva arbetsuppgiften. I mitt fall, så får jag mina ärenden till mig. Vilket min kreativitet främjas av. Vad det är för typ av arbetsuppgift och värdering. Själva projektet. Om det är tillräckligt stort, fritt, öppet och går ihop med mitt sätt att tänka på design. Skapandet på jobbet. Att jobba i ett team. Skulle säga kollegor, miljö och att jobba tillsammans med andra. Man ska kunna samarbeta i olika projekt. Stimulerande och intressanta arbetsuppgifter. Teamwork, ha kul på jobbet, bra chefer, raka besked, flextid, kunna jobba hemifrån och en hyfsat välorganiserad arbetsplats. Administrationen ska fungera bra och man ska kunna gå ut på ett fik och jobba. Tid att vara kreativ. Tid till att kunna bearbeta saker och samarbete med andra. Det behövs lämpliga lokaler att göra det i. Exempelvis referensbibliotek och studiebesök. Tid till eftertankte och kunniga kollegor. Tidspress, budget och frihet. Tillgång till tystnad i ett eget rum. Förutsättningslösa samtal när man hör vad andra säger. Folk lägger sig gärna i med egna förslag. Tillåtande miljö.

29 Trevliga och kreativa kollegor. Men även en trevlig arbetsplats. Tydliga uppdrag. Utbyte med kollegor. Att titta på andras arbetsuppgifter på internetsajter för att komma på egna idéer som kan testas. Utbytet med andra. Utmaningar. Utrymme och tid till att kunna utveckla sina idéer. Men även att det är trevliga miljöer för inspiration och för att kunna se saker i olika perspektiv. Att man kan jobba tillsammans med teamet. Varierande arbetsuppgifter och tid för återhämtning. Vart medarbetarna befinner sig. Influenserna man får och att man har lagom mycket att göra. Vilka kundprojekt vi arbetar med, kundunderlaget och att ha fria händer med en kund. Välorganiserad miljö och att ha mycket tid på sig när man arbetar. Yrkesrollen i sig främjar kreativitet. Det är variationen. Man måste hela tiden tänka och vara beredd på att ta fram nya lösningar. Öppen dialog och öppna dörrar. Alla ska våga säga vad de tycker och tänker. Ingen idé är en dum idé. Öppen dialog, spännande projekt och kloka arbetskollegor. Öppen prestigelöshet och en härlig gruppdynamik.

30 17) Beskriv vad som hämmar din kreativitet på kontoret? Administration som tar mycket tid och tidsbrist. Administrativt arbete, dispyter och vantrivsel. Alldeles för tung stress. Att arbeta med kollegor som man inte kommer överens med. Att arbetsplatsen är otillåten och inte uppmuntrar till kreativiteter. Press och tidsbrist hämmar också. Att bli avbruten. Att det blir för snäva ramar inom projektet. Att det blir väldigt bullrigt när vi har oordning. Att det är en otydlig ansvarsfördelning. Bullriga miljöer är inte bra heller. Om man sitter bredvid personer som pratar mycket i telefon och man blir avbruten är också jobbigt. Att någon stör mig. Att det är rörigt, stökigt, om man har för mycket att göra eller om man har en hög arbetsbelastning. Att inte få arbetsro. Att inte få fria tyglar, jobba inom en viss ram och stress. Att inte ha möjlighet till en lugn miljö. Att jobba med inkompetenta kollegor och med personer som har dålig förståelse för projektet. Att kontoret är fult. Det vill säga fult inrett. En hög ljudvolym, att ljud studsar runt när folk pratar och att man inte kan prata i samma rum utan att man störs av det. Det gäller dock inte musik. Musik kan spelas högt. Att kunna prestera just på jobbet kan vara en stressfaktor. Att man har för hög arbetsbörda och för stor e- mailvolym. Att man inte har fria tyglar och att det är strikt. Men även stökig miljö och en strikt budget.

31 Att ryckas mellan olika projekt och när man har planeringsproblem. Dåligt ljud, klimat och miljö. Men även buller eller om det är för varmt eller för kallt. Att sitta i ett öppet landskap fungerar inte för mig. Det innebär problematik för mig. Vi sitter alla helt öppet utan fasta platser. Att vara översållad med arbete. Begränsningar ifrån chefen och ledningen. Att man inte får tillräckligt med respons och feedback. Men även att man saknar stöd ifrån ledningen att kunna laborera fritt. Bli störd hela tiden, stress och att ha ont om tid. Brist på pengar i verksamheten. Det som hämmar mig är stress, hög ljudnivå och om det händer en massa saker runt mig. Men det kan även vara bra. Det är en negativ stress och tråkig miljö. Brist på projektrum. Om man bara arbetar i öppna landskap, så vill man inte väsnas för mycket. Man måste alltid ha tillgång till egna rum och ytor. Budgeten. Buller, stress och ständigt lika och återkommande arbetsuppgifter. Bullrig, orolig och snackig miljö. När folk pratar högt och inte tar hänsyn. Byråkrati. Checklistor. Det kan vara så att man hämmas av medarbetarna om det är dålig stämning. Det skulle vara om jag blev instängd i ett trångt mörkt rum i en källare där ingen kan hitta mig. Man måste ha kontakt med andra kollegor för att kunna bolla idéer.

32 Det är hämmande med stel kontorsmiljö. Man kan även bli hämmad av att det är rörigt och ostädat. Det är olika former av störningsmoment. Dålig framförhållning, bullrig miljö och icke-stimulerande arbetsuppgifter. Dålig information, dåliga förberedelser, tidspress, sjukdomar och stökighet. Dålig kommunikation. Dålig miljö och när folk sitter i bås och är avskärmade. Dålig psykosocial miljö, dåliga chefer och dåliga villkor. Dålig stämning och för mycket jobb. Dålig stämning och negativ stress. Dålig stämning och rörig miljö. Dålig stämning på jobbet. Dålig stämning. Dålig tidsplanering. Dålig tillgång till nätverk att koppla upp sig och störande ljud. Dåliga processer, dålig gruppdynamik och stress. Dåligt fysisk miljö och dåligt samarbetsklimat. Ekonomiska besparingar, dålig feedback från chefen och den allmänna stämningen. Frustration och stress. För hög ljudnivå och att det inte finns tillräckligt med mötesrum. För hög ljudnivå och stök. För hög stress. Att man har för många bollar i luften. Då får man för mycket att tänka på. Man har inte alltid tid till att tänka efter på varje enskilt projekt. För lite tid.

33 För mycket jobb och felaktiga arbetsuppgifter. Det leder ofta till stress. För mycket ljud när man jobbar i öppet landskap, otydliga instruktioner, otydlig leding och löner som inte motsvarar ens kompetens och erfarenhet. För mycket prat om ekonomi och att spara in på resor. För mycket rutinarbete. För snäva riktlinjer och om det är en för begränsad budget. För stor styrning och ett icke-förtroende. För stökigt. Förstyrda projekt från början. Att det inte finns tillräckligt med tid. Förutfattade meningar, hämmande inställning så man inte får utlopp för sina idéer och att man, av tvång, blir styrd mot något som man inte tycker är bra. Gnäll och negativa vibbar. Hierarki och stelbenthet. Hierarki. Hög arbetsbelastning. Hög ljudnivå och att det är stökigt. Hög ljudnivå och om det är stökigt på arbetsplatsen. Hög ljudnivå och stökiga lokaler. Hög ljudnivå, långvarig stress och för långa arbetsdagar. Hög ljudnivå, ostrukturerade projektarbeten och stressade och irriterade kollegor. Hög ljudnivå, stress, hög arbetsbelastning och dålig kommunikation. Hög ljudnivå.

34 Hög ljudvolym, ärenden som kommer in osorterat, för mycket att göra, att man inte hinner ta rast och negativ inställning till nya idéer. Högljutt, distorsion och tidspress. Högt ljud och samarbetsproblem. Högt ljud, mörkt och dåliga bord och stolar. Högt ljud, stress och telefonsignaler. Högt ljud. Ignorans från medarbetare. Att folk bara jobbar för sig själva och inte engagerar sig i andra. Inpinkat revir och när cheferna inte lyssnar. När man inte förstår, eller att det inte finns, någon utvecklingsprocess. En otrygg och psykosocial arbetsplats. Men även dåligt ledarskap och dålig intern kommunikation. Interna motsättningar. Det vill säga personliga relationer på arbetsplatsen mellan kollegorna. Isolering. Jag blir hämmad om jag inte får ta 100 % ansvar för arbetsuppgifterna. Kommer inte på något. Konflikter och rörighet på kontoret. Konflikter på arbetsplatsen. Konservatism och negativitet. Korta deadlines.

35 Kreativitet kan hämmas av stress, negativ energi eller att man möts av pessimism från överordnade. Ljud runt omkring mig. jag är ljudkänslig. Jag blir också störd om jag till exempel blir avbruten av telefonsamtal eller andra inkommande saker. Ljudnivå. Lågkvalificerade uppgifter. Låsningar. Medarbetarna. Min chef och öppet landskap. Mina kollegor. Motgångar i företaget och när man måste jobba med annat än design. Mycket buller och att bli störd. Människor. Negativa medarbetare och dålig stämning bland arbetskollegor. Av tråkigt väder blir man också allmänt nedstämd. Stress är negativt. Det kan nästan göra att hjärnan lägger ner. Negativitet. Nej-sägare och bristfällig information. Någon som bestämmer hur allt ska göras. Som sätter stopp för kreativiteten, som inte är öppen för någon brainstorming och som bara vill ha fasta ramar. Tråkig miljö hämmar också. Lokalerna får inte vara gråa, tråkiga eller sterila. Jag vill ha inredning, musik, blommor och det hade varit kul med saker som bryter av det vanliga. Exempelvis hundar och öppenhet för olika åldrar i personalen.

36 När allt blir för inrutat, stelt och att det blir långa beslutsvägar. Något som också påverkar negativt, är om kontorsmiljön är tråkig. Rent fysiskt alltså. På min tidigare arbetsplats, flyttade vi ifrån ett kontorsställe i en gammal industrilokal med fem meter högt tak. Vi flyttade till en mindre, vanlig, kontorslokal med lågt i tak. Jag kände mig instängd. Jag vantrivdes i själva lokalen och bytte därför jobb. När det går åt en massa tid åt sådant som inte har något värde. Det vill säga friktion. När det är dålig stämning. När det är lågt i tak. Det vill säga att det inte finns så mycket möjligheter. Men även när det inte finns någon öppen diskussion. När det är stökigt omkring mig och när det är mycket folk som pratar. Om man inte får koncentrera sig på en arbetsuppgift i taget utan måste hoppa från sak till sak. Om man inte får lov att testa sig fram, negativitet och pessimism. När jag inte får ta eget ansvar, när jag inte får ha direktkontakt med kunden och när jag inte får stöd av mina medarbetare. När man upptäcker att det inte spelar någon roll vad man presterar. Oförlåtande attityd, stelbenta uppdragsgivare och privata problem. Oinspirerad personal och för strama tyglar. Oljud. Om det är lågt till tak. Men även ett dåligt diskussionsklimat vad gäller idéer. Om det är oorganiserat och oprofessionellt. Ser man negativt på uppgiften, så blir stämningen i arbetsgruppen dålig. Då sviktar ambitionen bland medarbetarna. Om jag inte får några arbetsuppgifter. Om man inte får arbetsro och om man blir störd i sitt arbete.

37 Om man inte har möjlighet att sitta enskilt när man jobbar, skulle jag vilja sitta i ett öppet landskap. Jag personligen behöver gå iväg och spåna själv. Vi jobbar på en reklambyrå där man oftast sitter två och två. Då är det öppet, så man blir lätt störd av folk som kanske inte vet så mycket om det. Därför är det viktigt med egna rum. Om man känner att man inte får prata fritt eller kan prata högt med sina kollegor. Det ska finnas alla typer av lokaler och utrymmen så att man inte är i vägen och stör andra om man pratar fritt. Om man är ensam i sitt uppdrag och när man har en begränsad frihet. Oordning i köket på kontoret, dålig luft och brist på utsikt. Skitsnack, baktalning, irritation från kollegor, avundssjuka, stökig miljö och mobiltelefoner som det pratas i hela tiden. Att man inte visar respekt för andra och att man är nyfiken med stora öron som gör att man inte hör hela sammanhanget. Folk drar istället egna slutsatser som inte överensstämmer med sanningen. Orättfärdig kritik. Otydliga beställare, pressad budget och dålig internorganisation. Otydliga krav. Att man inte talar om hur man ska göra, utan istället bara berättar om vilka resultat man ska uppnå. Otydlighet. Regler, målkonflikter och en förmåga att kunna ta beslut. Regler. Röriga lokaler och sura kollegor som är på dåligt humör. Rörigt, ostädat, röriga skrivbord och att det är knäpptyst. Skitprat. Det surras alltid på en arbetsplats och det finns alltid dyngspridare. Arbetsklimatet bland kollegorna spelar in.

38 Smuts, slarv, när man inte vårdar den gemensamma miljön, prestige, egna agendor, brist på humor och när man inte strävar mot samma mål. Snabba puckar hämmar min kreativititet på jobbet. Jag vill ha tid på mig att kunna grotta ner mig i mitt arbete. Stress och att ha mycket att göra. Stress och att kunna få fram material på kort tid. Stress och brist på ytor. Stress och detaljstyrning. Stress och för mycket inrutade arbetsprocesser. Stress och hög ljudnivå. Stress och ljudnivå. Stress och möten. Stress och oordning om man inte får lov att jobba som man vill. Stress och otydliga mål. Stress och prat om pengar. Kostnader och att man är bunden till ekonomiska ramar. Det ger snäva perspektiv. Stress och stressig miljö. Att det är stökigt på arbetsplatsen. Stress och tidsbrist. Stress på grund av tidsbrist. Stress, nedvärderande åsikter och för liten budget. Stress, när de men arbetar ihop med inte dyker upp i tid och att inte ha plats för den verksamhet man håller på med.

39 Stress, oorganiserad miljö, att hamna i fejd med kollegor, dålig arbetsmiljö, ängslighet och rädsla. Stress, otydliga ramar och att man inte har någon plats för en dialog. Stress, press och att man inte får någon uppmuntran. Stress, stökighet och för mycket störande moment medför att man inte kan tänka. Stress. Stressen. Det kommer folk som drar mig åt olika håll hela tiden. Det är stressen helt enkelt. Inte så mycket deadlines. Alla ska försöka vara så himla viktiga. Strukturella saker. Exempelvis regelverk, formella begränsningar eller att allt ska ta en viss tid. Stängda dörrar, sura miner och kommunikationsproblem. Jag tycker inte om när kollegor tror att de kan bäst och vet allt. Stök och att bli avbruten helatiden. Störande avbrott. Det vill säga avbrott som inte har med den aktivitet jag själv arbetar med att göra. Störd av kollegor som vill diskutera helt ovidkommande saker. Störningar, oväsen och möten. Tekniskt strul.

40 Telefonsamtal i stor utsträckning. Tidsbrist och press som gör att man inte hinner utveckla olika idéer. Att inte ha egna utrymmen där man kan träffa kollegor. Vi vill kunna jobba i team och då är det viktigt att vi har platser och rum till det. Tidsbrist, för liten budget och krångliga kunder. Tidsbrist, rörighet och dålig planering. Tidsbrist. Tidspress och ekonomisk press. Tidspress. Tidspressen. Då måste man köra på rutin. Tidstjuvar och att man inte kan fokusera på arbetsuppgifterna. Tråkig arbetsmiljö och dåliga chefer. Tråkig miljö där färgsättning och möblering är av dålig kvalité. Hög ljudnivå och att få mer variation på arbetet så man får vara mer ute hos kund. Då slipper man att bara sitta på kontoret. Tråkiga medarbetare. Tyst och dyster stämning. Vedergällning. Att man inta ska bli straffad om det är något som inte har gått så bra. Man ska kunna stryka över och gå vidare. Annars blir det skitsnack mellan kollegorna. Välfungerande strukturer på hur företaget ska ledas. Ytor där det inte finns människor i närheten, ingen action eller om det helt enkelt är för lugnt. Överbelastning, konflikter och oklarhet.


Ladda ner ppt "Kreatörernas drömarbetsplats - En TNS Sifo-undersökning på uppdrag av Skanska Fastigheter Undersökningen har tillfrågat 200 kreatörer vid reklam- och PR-byråer,"

Liknande presentationer


Google-annonser